โอมิยะ (ไซตามะ)

อุเอโนะ
โอยามะ

JR โตโฮะกุรถไฟหัวกระสุน สำหรับ เซ็นได/ชินอาโอโมริ/ชินฮาโกดาเตะโฮกุโตะ

37 คลิกที่เวลาเพื่อดูสถานีหยุด click on the time to see the stop stations

  6

 • 29
  ยามาบีโกะ
  やまびこ51号
  โมริโอกะ
  37
  ชุบาสะ
  つばさ121号
  ชินโจ
  45
  ยามาบีโกะ
  やまびこ201号
  เซ็นได
  57
  โคมาจิ
  こまち1号
  อากิตะ
  57
  ฮายาบูสะ
  はやぶさ1号
  ชินฮาโกดาเตะโฮกุโตะ
 • 7

 • 05
  ยามาบีโกะ
  やまびこ203号
  เซ็นได
  25
  นาซูโนะ
  なすの251号
  นาสุชิโอะบาระ
  37
  ยามาบีโกะ
  やまびこ123号
  เซ็นได
  37
  ชุบาสะ
  つばさ123号
  ชินโจ
  41
  ฮายาบูสะ
  はやぶさ101号
  โมริโอกะ
  57
  ฮายาบูสะ
  はやぶさ5号
  ชินอาโอโมริ
  57
  โคมาจิ
  こまち5号
  อากิตะ
 • 8

 • 05
  ยามาบีโกะ
  やまびこ125号
  เซ็นได
  09
  ยามาบีโกะ
  やまびこ205号
  เซ็นได
  21
  ฮายาบูสะ
  はやぶさ103号
  โมริโอกะ
  32
  ยามาบีโกะ
  やまびこ127号
  เซ็นได
  32
  ชุบาสะ
  つばさ127号
  ยามากาตะ
  42
  ฮายาบูสะ
  はやぶさ7号
  ชินฮาโกดาเตะโฮกุโตะ
  51
  นาซูโนะ
  なすの253号
  โคริยามะ (จังหวัดฟุกุชิมะ)
 • 9

 • 02
  ฮายาบูสะ
  はやぶさ9号
  ชินอาโอโมริ
  02
  โคมาจิ
  こまち9号
  อากิตะ
  10
  ยามาบีโกะ
  やまびこ53号
  โมริโอกะ
  21
  ชุบาสะ
  つばさ129号
  ยามากาตะ
  32
  ฮายาบูสะ
  はやぶさ11号
  ชินอาโอโมริ
  32
  โคมาจิ
  こまち11号
  อากิตะ
  41
  นาซูโนะ
  なすの255号
  โคริยามะ (จังหวัดฟุกุชิมะ)
  47
  ยามาบีโกะ
  やまびこ131号
  เซ็นได
  47
  ชุบาสะ
  つばさ131号
  ชินโจ
  59
  ฮายาบูสะ
  はやぶさ13号
  ชินฮาโกดาเตะโฮกุโตะ
 • 10

 • 05
  ยามาบีโกะ
  やまびこ55号
  โมริโอกะ
  25
  ยามาบีโกะ
  やまびこ133号
  เซ็นได
  25
  ชุบาสะ
  つばさ133号
  ชินโจ
  29
  ฮายาบูสะ
  はやぶさ15号
  เซ็นได
  36
  ยามาบีโกะ
  やまびこ207号
  เซ็นได
  43
  ฮายาบูสะ
  はやぶさ17号
  ชินอาโอโมริ
  43
  โคมาจิ
  こまち17号
  อากิตะ
 • 11

 • 02
  ยามาบีโกะ
  やまびこ57号
  โมริโอกะ
  10
  ฮายาบูสะ
  はやぶさ19号
  ชินฮาโกดาเตะโฮกุโตะ
  25
  ชุบาสะ
  つばさ135号
  ยามากาตะ
  25
  ยามาบีโกะ
  やまびこ135号
  เซ็นได
  33
  นาซูโนะ
  なすの257号
  โคริยามะ (จังหวัดฟุกุชิมะ)
  45
  โคมาจิ
  こまち21号
  อากิตะ
  45
  ฮายาบูสะ
  はやぶさ21号
  ชินอาโอโมริ
 • 12

 • 01
  ยามาบีโกะ
  やまびこ59号
  โมริโอกะ
  25
  ชุบาสะ
  つばさ137号
  ชินโจ
  25
  ยามาบีโกะ
  やまびこ137号
  เซ็นได
  37
  ยามาบีโกะ
  やまびこ209号
  เซ็นได
  45
  โคมาจิ
  こまち23号
  อากิตะ
  45
  ฮายาบูสะ
  はやぶさ23号
  ชินฮาโกดาเตะโฮกุโตะ
 • 13

 • 01
  ยามาบีโกะ
  やまびこ61号
  โมริโอกะ
  25
  ชุบาสะ
  つばさ139号
  ยามากาตะ
  37
  นาซูโนะ
  なすの259号
  โคริยามะ (จังหวัดฟุกุชิมะ)
  45
  โคมาจิ
  こまち25号
  อากิตะ
  45
  ฮายาบูสะ
  はやぶさ25号
  ชินฮาโกดาเตะโฮกุโตะ
 • 14

 • 01
  ยามาบีโกะ
  やまびこ63号
  โมริโอกะ
  25
  ชุบาสะ
  つばさ141号
  ชินโจ
  25
  ยามาบีโกะ
  やまびこ141号
  เซ็นได
  37
  ยามาบีโกะ
  やまびこ211号
  เซ็นได
  45
  โคมาจิ
  こまち27号
  อากิตะ
  45
  ฮายาบูสะ
  はやぶさ27号
  ชินฮาโกดาเตะโฮกุโตะ
 • 15

 • 01
  ยามาบีโกะ
  やまびこ65号
  โมริโอกะ
  25
  ชุบาสะ
  つばさ143号
  ยามากาตะ
  25
  ยามาบีโกะ
  やまびこ143号
  เซ็นได
  37
  นาซูโนะ
  なすの261号
  โคริยามะ (จังหวัดฟุกุชิมะ)
  45
  โคมาจิ
  こまち31号
  อากิตะ
  45
  ฮายาบูสะ
  はやぶさ31号
  ชินฮาโกดาเตะโฮกุโตะ
 • 16

 • 01
  ยามาบีโกะ
  やまびこ67号
  โมริโอกะ
  25
  ยามาบีโกะ
  やまびこ145号
  เซ็นได
  25
  ชุบาสะ
  つばさ145号
  ชินโจ
  37
  ยามาบีโกะ
  やまびこ213号
  เซ็นได
  45
  ฮายาบูสะ
  はやぶさ35号
  ชินอาโอโมริ
  45
  โคมาจิ
  こまち35号
  อากิตะ
 • 17

 • 01
  ยามาบีโกะ
  やまびこ147号
  เซ็นได
  21
  ฮายาบูสะ
  はやぶさ105号
  โมริโอกะ
  25
  ยามาบีโกะ
  やまびこ149号
  เซ็นได
  25
  ชุบาสะ
  つばさ149号
  ยามากาตะ
  41
  นาซูโนะ
  なすの263号
  นาสุชิโอะบาระ
  45
  โคมาจิ
  こまち39号
  อากิตะ
  45
  ฮายาบูสะ
  はやぶさ39号
  ชินฮาโกดาเตะโฮกุโตะ
  53
  ยามาบีโกะ
  やまびこ151号
  เซ็นได
 • 18

 • 01
  ยามาบีโกะ
  やまびこ215号
  เซ็นได
  21
  ฮายาบูสะ
  はやぶさ107号
  โมริโอกะ
  25
  ชุบาสะ
  つばさ153号
  ยามากาตะ
  25
  ยามาบีโกะ
  やまびこ153号
  เซ็นได
  33
  นาซูโนะ
  なすの265号
  นาสุชิโอะบาระ
  45
  ฮายาบูสะ
  はやぶさ41号
  ชินอาโอโมริ
  45
  โคมาจิ
  こまち41号
  อากิตะ
  53
  ยามาบีโกะ
  やまびこ155号
  เซ็นได
 • 19

 • 01
  ยามาบีโกะ
  やまびこ217号
  เซ็นได
  21
  ฮายาบูสะ
  はやぶさ109号
  โมริโอกะ
  25
  นาซูโนะ
  なすの267号
  นาสุชิโอะบาระ
  41
  ยามาบีโกะ
  やまびこ157号
  เซ็นได
  41
  ชุบาสะ
  つばさ157号
  ชินโจ
  45
  ฮายาบูสะ
  はやぶさ43号
  ชินฮาโกดาเตะโฮกุโตะ
  45
  โคมาจิ
  こまち43号
  อากิตะ
  53
  ยามาบีโกะ
  やまびこ219号
  เซ็นได
 • 20

 • 05
  ฮายาบูสะ
  はやぶさ111号
  โมริโอกะ
  25
  นาซูโนะ
  なすの269号
  นาสุชิโอะบาระ
  41
  ฮายาบูสะ
  はやぶさ45号
  ชินอาโอโมริ
  41
  โคมาจิ
  こまち45号
  อากิตะ
  45
  ยามาบีโกะ
  やまびこ69号
  โมริโอกะ
  53
  นาซูโนะ
  なすの271号
  นาสุชิโอะบาระ
 • 21

 • 09
  ชุบาสะ
  つばさ159号
  ยามากาตะ
  21
  ยามาบีโกะ
  やまびこ221号
  เซ็นได
  49
  นาซูโนะ
  なすの275号
  นาสุชิโอะบาระ
  59
  ฮายาบูสะ
  はやぶさ47号
  เซ็นได
 • 22

 • 09
  ยามาบีโกะ
  やまびこ223号
  เซ็นได
  25
  นาซูโนะ
  なすの277号
  นาสุชิโอะบาระ
  41
  นาซูโนะ
  なすの279号
  นาสุชิโอะบาระ
 • 23

 • 10
  นาซูโนะ
  なすの281号
  นาสุชิโอะบาระ
เนื้อหาของตารางเวลา 2022-05-26 ในปัจจุบันสะท้อนถึงข้อมูลล่าสุดที่ได้รับจาก Kotsu Shimbun การแก้ไขตารางเวลาจะดำเนินการทั่วประเทศญี่ปุ่นในวันเสาร์ที่ 16 มีนาคม 2024 โปรดทราบว่าเวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลง ค
close

ข้อมูลในเว็บไซต์นี้มีประโยชน์หรือไม่?

bad

ไร้ประโยชน์

normal

เนื้อหาไม่เพียงพอ

good

มีประโยชน์

ขอบคุณสำหรับการตอบกลับครับ/ค่ะ พวกเราจะพยายามปรับปรุงคุณภาพต่อไป