โอมิยะ (ไซตามะ)

JR โฮคุริคุชินคันเซ็น(ผ่านทางนากาโน่) สำหรับ โตเกียว

opposite direction ฝั่งตรงข้าม
กรองรถไฟ :  ทั้งหมด あさま かがやき はくたか
37 คลิกที่เวลาเพื่อดูสถานีหยุด click on the time to see the stop stations

  7

 • 15
  あさま
  あさま600号
  โตเกียว
  36
  あさま
  あさま602号
  โตเกียว
 • 8

 • 00
  あさま
  あさま604号
  โตเกียว
  08
  かがやき
  かがやき500号
  โตเกียว
  28
  あさま
  あさま606号
  โตเกียว
  44
  あさま
  あさま608号
  โตเกียว
  56
  はくたか
  はくたか552号
  โตเกียว
 • 9

 • 08
  かがやき
  かがやき502号
  โตเกียว
  48
  あさま
  あさま610号
  โตเกียว
 • 10

 • 12
  はくたか
  はくたか554号
  โตเกียว
  48
  あさま
  あさま612号
  โตเกียว
  56
  かがやき
  かがやき506号
  โตเกียว
 • 11

 • 12
  はくたか
  はくたか556号
  โตเกียว
 • 12

 • 12
  はくたか
  はくたか558号
  โตเกียว
  48
  あさま
  あさま614号
  โตเกียว
 • 13

 • 28
  はくたか
  はくたか560号
  โตเกียว
  48
  あさま
  あさま616号
  โตเกียว
 • 14

 • 28
  はくたか
  はくたか562号
  โตเกียว
  48
  あさま
  あさま618号
  โตเกียว
 • 15

 • 28
  はくたか
  はくたか564号
  โตเกียว
  48
  あさま
  あさま620号
  โตเกียว
 • 16

 • 28
  はくたか
  はくたか566号
  โตเกียว
  48
  あさま
  あさま622号
  โตเกียว
  56
  あさま
  あさま624号
  โตเกียว
 • 17

 • 28
  はくたか
  はくたか568号
  โตเกียว
  48
  あさま
  あさま626号
  โตเกียว
 • 18

 • 04
  かがやき
  かがやき510号
  โตเกียว
  28
  あさま
  あさま628号
  โตเกียว
  48
  はくたか
  はくたか570号
  โตเกียว
  55
  かがやき
  かがやき512号
  โตเกียว
 • 19

 • 36
  はくたか
  はくたか572号
  โตเกียว
 • 20

 • 01
  かがやき
  かがやき514号
  โตเกียว
  27
  あさま
  あさま630号
  โตเกียว
  51
  はくたか
  はくたか574号
  โตเกียว
 • 21

 • 32
  かがやき
  かがやき516号
  โตเกียว
  48
  はくたか
  はくたか576号
  โตเกียว
 • 22

 • 43
  あさま
  あさま632号
  โตเกียว
 • 23

 • 00
  はくたか
  はくたか578号
  โตเกียว
  06
  かがやき
  かがやき518号
  โตเกียว