โอมิยะ (ไซตามะ)

JR ไซเกวเส้น สำหรับ ชินจูกุ/โอซากิ/ชินกิบะ

กรองรถไฟ :  ทั้งหมด 快速 普通
37 คลิกที่เวลาเพื่อดูสถานีหยุด click on the time to see the stop stations