โอตะกาวะ

เมอิเท็ตสึสายโทโกนาเมะ สำหรับ โทโกนาเมะ/ท่าอากาศยานนานาชาติชูบุ

opposite direction ฝั่งตรงข้าม
กรองรถไฟ :  ทั้งหมด 急行 快速急行 準急 特急 普通
37 คลิกที่เวลาเพื่อดูสถานีหยุด click on the time to see the stop stations