อิซูมิซาโนะ

นันไคสายสนามบิน สำหรับ สนามบินคันไซ

กรองรถไฟ :  ทั้งหมด 普通 空港急行 有料特急
37 คลิกที่เวลาเพื่อดูสถานีหยุด click on the time to see the stop stations