โอเมะ

JR โอเมะเส้น สำหรับ ทาจิกาวะ/โตเกียว

opposite direction ฝั่งตรงข้าม
กรองรถไฟ :  ทั้งหมด 普通 青梅特快 快速 特別快速
37 คลิกที่เวลาเพื่อดูสถานีหยุด click on the time to see the stop stations