นิชิกุโจ

ฮันชินสายนันบะ สำหรับ 大物/神戸三宮〔阪神線〕

opposite direction ฝั่งตรงข้าม
กรองรถไฟ :  ทั้งหมด 快速急行
37 คลิกที่เวลาเพื่อดูสถานีหยุด click on the time to see the stop stations