นาริตะ

JR สายนาริตะ(อาบิโกะ-นาริตะ) สำหรับ 布佐/我孫子(千葉県)/上野

กรองรถไฟ :  ทั้งหมด 普通
37 คลิกที่เวลาเพื่อดูสถานีหยุด click on the time to see the stop stations