ชินโอซากะ

JR โอซากะฮิกาชิเซ็น สำหรับ ฮานะเท็น/กยูโฮจิ/นาระ

กรองรถไฟ :  ทั้งหมด 直通快速
37 คลิกที่เวลาเพื่อดูสถานีหยุด click on the time to see the stop stations