ชินโอซากะ

JR山陽新幹線 สำหรับ ฮาคาตะ/คาโกชิม่าชูโอ

กรองรถไฟ :  ทั้งหมด みずほ ひかり さくら こだま のぞみ
37 คลิกที่เวลาเพื่อดูสถานีหยุด click on the time to see the stop stations

  6

 • 00
  みずほ
  みずほ601号
  คาโกชิม่าชูโอ
  06
  ひかり
  ひかり591号
  ฮาคาตะ
  25
  さくら
  さくら541号
  คาโกชิม่าชูโอ
  50
  さくら
  さくら543号
  คาโกชิม่าชูโอ
  59
  こだま
  こだま839号
  ฮิโระชิมะ
 • 7

 • 11
  のぞみ
  のぞみ271号
  ฮาคาตะ
  35
  ひかり
  ひかり531号
  ฮาคาตะ
  40
  こだま
  こだま841号
  ฮาคาตะ
  50
  みずほ
  みずほ605号
  คาโกชิม่าชูโอ
  56
  のぞみ
  のぞみ273号
  ฮาคาตะ
 • 8

 • 04
  さくら
  さくら545号
  คาโกชิม่าชูโอ
  15
  ひかり
  ひかり533号
  ฮิโระชิมะ
  18
  のぞみ
  のぞみ99号
  ฮาคาตะ
  24
  のぞみ
  のぞみ1号
  ฮาคาตะ
  41
  のぞみ
  のぞみ3号
  ฮาคาตะ
  44
  ひかり
  ひかり535号
  โอคายาม่า
  53
  さくら
  さくら547号
  คาโกชิม่าชูโอ
 • 9

 • 02
  のぞみ
  のぞみ5号
  ฮาคาตะ
  17
  のぞみ
  のぞみ7号
  ฮาคาตะ
  20
  さくら
  さくら549号
  คาโกชิม่าชูโอ
  32
  こだま
  こだま845号
  ฮาคาตะ
  41
  のぞみ
  のぞみ9号
  ฮาคาตะ
  54
  みずほ
  みずほ607号
  คาโกชิม่าชูโอ
 • 10

 • 02
  のぞみ
  のぞみ11号
  ฮาคาตะ
  17
  のぞみ
  のぞみ13号
  ฮาคาตะ
  20
  さくら
  さくら551号
  คาโกชิม่าชูโอ
  32
  のぞみ
  のぞみ61号
  ฮิโระชิมะ
  37
  こだま
  こだま847号
  ฮาคาตะ
  41
  のぞみ
  のぞみ15号
  ฮาคาตะ
  59
  ひかり
  ひかり503号
  โอคายาม่า
 • 11

 • 02
  のぞみ
  のぞみ17号
  ฮาคาตะ
  17
  のぞみ
  のぞみ63号
  ฮิโระชิมะ
  20
  さくら
  さくら553号
  คาโกชิม่าชูโอ
  37
  こだま
  こだま849号
  ฮาคาตะ
  41
  のぞみ
  のぞみ19号
  ฮาคาตะ
  59
  ひかり
  ひかり505号
  โอคายาม่า
 • 12

 • 02
  のぞみ
  のぞみ21号
  ฮาคาตะ
  17
  のぞみ
  のぞみ65号
  ฮิโระชิมะ
  20
  さくら
  さくら555号
  คาโกชิม่าชูโอ
  41
  のぞみ
  のぞみ23号
  ฮาคาตะ
  59
  ひかり
  ひかり507号
  โอคายาม่า
 • 13

 • 02
  のぞみ
  のぞみ25号
  ฮาคาตะ
  17
  のぞみ
  のぞみ67号
  ฮิโระชิมะ
  23
  さくら
  さくら557号
  คาโกชิม่าชูโอ
  41
  のぞみ
  のぞみ27号
  ฮาคาตะ
  59
  ひかり
  ひかり509号
  โอคายาม่า
 • 14

 • 02
  のぞみ
  のぞみ29号
  ฮาคาตะ
  17
  のぞみ
  のぞみ69号
  ฮิโระชิมะ
  23
  さくら
  さくら559号
  คาโกชิม่าชูโอ
  41
  のぞみ
  のぞみ31号
  ฮาคาตะ
  59
  ひかり
  ひかり511号
  โอคายาม่า
 • 15

 • 02
  のぞみ
  のぞみ33号
  ฮาคาตะ
  17
  のぞみ
  のぞみ71号
  ฮิโระชิมะ
  23
  さくら
  さくら561号
  คาโกชิม่าชูโอ
  41
  のぞみ
  のぞみ35号
  ฮาคาตะ
  59
  ひかり
  ひかり513号
  โอคายาม่า
 • 16

 • 02
  のぞみ
  のぞみ37号
  ฮาคาตะ
  17
  のぞみ
  のぞみ73号
  ฮิโระชิมะ
  23
  さくら
  さくら563号
  คาโกชิม่าชูโอ
  41
  のぞみ
  のぞみ39号
  ฮาคาตะ
  59
  ひかり
  ひかり515号
  โอคายาม่า
 • 17

 • 02
  のぞみ
  のぞみ41号
  ฮาคาตะ
  17
  のぞみ
  のぞみ75号
  ฮิโระชิมะ
  20
  さくら
  さくら565号
  คาโกชิม่าชูโอ
  37
  こだま
  こだま861号
  ฮาคาตะ
  41
  のぞみ
  のぞみ43号
  ฮาคาตะ
  47
  さくら
  さくら567号
  คาโกชิม่าชูโอ
  59
  ひかり
  ひかり517号
  โอคายาม่า
 • 18

 • 02
  のぞみ
  のぞみ45号
  ฮาคาตะ
  17
  のぞみ
  のぞみ77号
  ฮิโระชิมะ
  20
  さくら
  さくら569号
  คาโกชิม่าชูโอ
  37
  こだま
  こだま865号
  ฮาคาตะ
  41
  のぞみ
  のぞみ47号
  ฮาคาตะ
  59
  ひかり
  ひかり519号
  โอคายาม่า
 • 19

 • 02
  のぞみ
  のぞみ49号
  ฮาคาตะ
  17
  のぞみ
  のぞみ51号
  ฮาคาตะ
  20
  さくら
  さくら571号
  คาโกชิม่าชูโอ
  37
  こだま
  こだま867号
  ฮาคาตะ
  41
  のぞみ
  のぞみ53号
  ฮาคาตะ
  54
  みずほ
  みずほ615号
  คุมาโมโตะ
  59
  ひかり
  ひかり521号
  โอคายาม่า
 • 20

 • 02
  のぞみ
  のぞみ55号
  ฮาคาตะ
  17
  のぞみ
  のぞみ79号
  ฮิโระชิมะ
  20
  さくら
  さくら573号
  คุมาโมโตะ
  37
  こだま
  こだま869号
  ฮิโระชิมะ
  41
  のぞみ
  のぞみ57号
  ฮาคาตะ
 • 21

 • 02
  のぞみ
  のぞみ81号
  ฮิโระชิมะ
  05
  こだま
  こだま871号
  โอคายาม่า
  23
  のぞみ
  のぞみ59号
  ฮาคาตะ
  30
  こだま
  こだま873号
  ฮิโระชิมะ
  38
  のぞみ
  のぞみ83号
  ฮิโระชิมะ
  50
  のぞみ
  のぞみ85号
  โอคายาม่า
 • 22

 • 02
  こだま
  こだま875号
  มิฮาระ
  08
  のぞみ
  のぞみ87号
  ฮิโระชิมะ
  29
  のぞみ
  のぞみ89号
  ฮิโระชิมะ
  33
  こだま
  こだま877号
  โอคายาม่า
  47
  のぞみ
  のぞみ91号
  โอคายาม่า
 • 23

 • 02
  のぞみ
  のぞみ93号
  โอคายาม่า
  23
  のぞみ
  のぞみ95号
  ฮิเมจิ