ชินอิมามิยะ

JR โอซากาคันเจียวเส้น สำหรับ นิชิกุโจ(รถบัส)/โอซากะ

opposite direction ฝั่งตรงข้าม
กรองรถไฟ :  ทั้งหมด 普通 直通快速 区間快速 快速
37 คลิกที่เวลาเพื่อดูสถานีหยุด click on the time to see the stop stations

  4

 • 54
  普通
  JR大阪環状線
 • 5

 • 12
  普通
  JR大阪環状線
  22
  普通
  JR大阪環状線
  32
  普通
  JR大阪環状線
  40
  普通
  JR大阪環状線
  49
  普通
  JR大阪環状線
  57
  普通
  JR大阪環状線
 • 6

 • 06
  普通
  JR大阪環状線
  15
  普通
  JR大阪環状線
  22
  普通
  JR大阪環状線
  31
  普通
  JR大阪環状線
  เท็นโนจิ
  36
  普通
  JR大阪環状線
  41
  直通快速
  JR大阪環状線直通快速
  เท็นโนจิ
  45
  普通
  JR大阪環状線
  เท็นโนจิ
  51
  普通
  JR大阪環状線
  57
  普通
  JR大阪環状線
  เท็นโนจิ
 • 7

 • 03
  普通
  JR大阪環状線
  08
  普通
  JR大阪環状線
  เท็นโนจิ
  12
  普通
  JR大阪環状線
  16
  直通快速
  JR大阪環状線直通快速
  เท็นโนจิ
  20
  区間快速
  JR大阪環状線区間快速
  เท็นโนจิ
  25
  普通
  JR大阪環状線
  28
  直通快速
  JR大阪環状線直通快速
  เท็นโนจิ
  32
  区間快速
  JR大阪環状線区間快速
  37
  普通
  JR大阪環状線
  40
  直通快速
  JR大阪環状線直通快速
  เท็นโนจิ
  40
  直通快速
  JR大阪環状線直通快速
  เท็นโนจิ
  44
  区間快速
  JR大阪環状線区間快速
  49
  普通
  JR大阪環状線
  เท็นโนจิ
  52
  直通快速
  JR大阪環状線直通快速
  เท็นโนจิ
  56
  区間快速
  JR大阪環状線区間快速
 • 8

 • 01
  普通
  JR大阪環状線
  04
  直通快速
  JR大阪環状線直通快速
  เท็นโนจิ
  08
  区間快速
  JR大阪環状線区間快速
  14
  普通
  JR大阪環状線
  เท็นโนจิ
  17
  直通快速
  JR大阪環状線直通快速
  เกียวบาชิ (โอซากะ)
  17
  直通快速
  JR大阪環状線直通快速
  เกียวบาชิ (โอซากะ)
  21
  普通
  JR大阪環状線
  เท็นโนจิ
  25
  普通
  JR大阪環状線
  28
  直通快速
  JR大阪環状線直通快速
  เกียวบาชิ (โอซากะ)
  28
  直通快速
  JR大阪環状線直通快速
  เกียวบาชิ (โอซากะ)
  32
  区間快速
  JR大阪環状線区間快速
  เท็นโนจิ
  37
  普通
  JR大阪環状線
  เท็นโนจิ
  41
  直通快速
  JR大阪環状線直通快速
  เกียวบาชิ (โอซากะ)
  41
  直通快速
  JR大阪環状線直通快速
  เกียวบาชิ (โอซากะ)
  45
  普通
  JR大阪環状線
  เท็นโนจิ
  52
  普通
  JR大阪環状線
  59
  快速
  紀州路快速
  เท็นโนจิ
  59
  快速
  関空快速
  เท็นโนจิ
 • 9

 • 04
  普通
  JR大阪環状線
  เท็นโนจิ
  10
  快速
  大和路快速
  เกียวบาชิ (โอซากะ)
  14
  快速
  関空快速
  เท็นโนจิ
  14
  快速
  紀州路快速
  เท็นโนจิ
  15
  普通
  JR大阪環状線
  24
  快速
  大和路快速
  เท็นโนจิ
  29
  快速
  関空快速
  เท็นโนจิ
  29
  快速
  紀州路快速
  เท็นโนจิ
  30
  普通
  JR大阪環状線
  เกียวบาชิ (โอซากะ)
  39
  快速
  大和路快速
  เท็นโนจิ
  44
  快速
  関空快速
  เท็นโนจิ
  44
  快速
  紀州路快速
  เท็นโนจิ
  45
  普通
  JR大阪環状線
  54
  快速
  大和路快速
  เท็นโนจิ
  59
  快速
  関空快速
  เท็นโนจิ
  59
  快速
  紀州路快速
  เท็นโนจิ
 • 10

 • 00
  普通
  JR大阪環状線
  09
  快速
  大和路快速
  เท็นโนจิ
  14
  快速
  紀州路快速
  เท็นโนจิ
  14
  快速
  関空快速
  เท็นโนจิ
  15
  普通
  JR大阪環状線
  24
  快速
  大和路快速
  เท็นโนจิ
  28
  快速
  関空快速
  เท็นโนจิ
  28
  快速
  紀州路快速
  เท็นโนจิ
  30
  普通
  JR大阪環状線
  39
  快速
  大和路快速
  เท็นโนจิ
  44
  快速
  関空快速
  เท็นโนจิ
  44
  快速
  紀州路快速
  เท็นโนจิ
  45
  普通
  JR大阪環状線
  54
  快速
  大和路快速
  เท็นโนจิ
  59
  快速
  紀州路快速
  เท็นโนจิ
  59
  快速
  関空快速
  เท็นโนจิ
 • 11

 • 00
  普通
  JR大阪環状線
  09
  快速
  大和路快速
  เท็นโนจิ
  14
  快速
  紀州路快速
  เท็นโนจิ
  14
  快速
  関空快速
  เท็นโนจิ
  15
  普通
  JR大阪環状線
  24
  快速
  大和路快速
  เท็นโนจิ
  28
  快速
  関空快速
  เท็นโนจิ
  28
  快速
  紀州路快速
  เท็นโนจิ
  30
  普通
  JR大阪環状線
  39
  快速
  大和路快速
  เท็นโนจิ
  44
  快速
  関空快速
  เท็นโนจิ
  44
  快速
  紀州路快速
  เท็นโนจิ
  45
  普通
  JR大阪環状線
  54
  快速
  大和路快速
  เท็นโนจิ
  59
  快速
  紀州路快速
  เท็นโนจิ
  59
  快速
  関空快速
  เท็นโนจิ
 • 12

 • 00
  普通
  JR大阪環状線
  09
  快速
  大和路快速
  เท็นโนจิ
  14
  快速
  関空快速
  เท็นโนจิ
  14
  快速
  紀州路快速
  เท็นโนจิ
  15
  普通
  JR大阪環状線
  24
  快速
  大和路快速
  เท็นโนจิ
  29
  快速
  関空快速
  เท็นโนจิ
  29
  快速
  紀州路快速
  เท็นโนจิ
  30
  普通
  JR大阪環状線
  39
  快速
  大和路快速
  เท็นโนจิ
  44
  快速
  紀州路快速
  เท็นโนจิ
  44
  快速
  関空快速
  เท็นโนจิ
  45
  普通
  JR大阪環状線
  54
  快速
  大和路快速
  เท็นโนจิ
  59
  快速
  関空快速
  เท็นโนจิ
  59
  快速
  紀州路快速
  เท็นโนจิ
 • 13

 • 00
  普通
  JR大阪環状線
  09
  快速
  大和路快速
  เท็นโนจิ
  14
  快速
  関空快速
  เท็นโนจิ
  14
  快速
  紀州路快速
  เท็นโนจิ
  15
  普通
  JR大阪環状線
  24
  快速
  大和路快速
  เท็นโนจิ
  29
  快速
  関空快速
  เท็นโนจิ
  29
  快速
  紀州路快速
  เท็นโนจิ
  30
  普通
  JR大阪環状線
  39
  快速
  大和路快速
  เท็นโนจิ
  44
  快速
  関空快速
  เท็นโนจิ
  44
  快速
  紀州路快速
  เท็นโนจิ
  45
  普通
  JR大阪環状線
  54
  快速
  大和路快速
  เท็นโนจิ
  59
  快速
  関空快速
  เท็นโนจิ
  59
  快速
  紀州路快速
  เท็นโนจิ
 • 14

 • 00
  普通
  JR大阪環状線
  09
  快速
  大和路快速
  เท็นโนจิ
  14
  快速
  紀州路快速
  เท็นโนจิ
  14
  快速
  関空快速
  เท็นโนจิ
  15
  普通
  JR大阪環状線
  24
  快速
  大和路快速
  เท็นโนจิ
  29
  快速
  関空快速
  เท็นโนจิ
  29
  快速
  紀州路快速
  เท็นโนจิ
  30
  普通
  JR大阪環状線
  39
  快速
  大和路快速
  เท็นโนจิ
  44
  快速
  関空快速
  เท็นโนจิ
  44
  快速
  紀州路快速
  เท็นโนจิ
  45
  普通
  JR大阪環状線
  54
  快速
  大和路快速
  เท็นโนจิ
  59
  快速
  紀州路快速
  เท็นโนจิ
  59
  快速
  関空快速
  เท็นโนจิ
 • 15

 • 00
  普通
  JR大阪環状線
  09
  快速
  大和路快速
  เท็นโนจิ
  14
  快速
  関空快速
  เท็นโนจิ
  14
  快速
  紀州路快速
  เท็นโนจิ
  15
  普通
  JR大阪環状線
  24
  快速
  大和路快速
  เท็นโนจิ
  29
  快速
  関空快速
  เท็นโนจิ
  29
  快速
  紀州路快速
  เท็นโนจิ
  30
  普通
  JR大阪環状線
  39
  快速
  大和路快速
  เท็นโนจิ
  44
  快速
  紀州路快速
  เท็นโนจิ
  44
  快速
  関空快速
  เท็นโนจิ
  45
  普通
  JR大阪環状線
  54
  快速
  大和路快速
  เท็นโนจิ
  59
  快速
  関空快速
  เท็นโนจิ
  59
  快速
  紀州路快速
  เท็นโนจิ
 • 16

 • 00
  普通
  JR大阪環状線
  09
  快速
  大和路快速
  เท็นโนจิ
  13
  快速
  関空快速
  เท็นโนจิ
  13
  快速
  紀州路快速
  เท็นโนจิ
  15
  普通
  JR大阪環状線
  24
  快速
  大和路快速
  เท็นโนจิ
  28
  快速
  紀州路快速
  เท็นโนจิ
  28
  快速
  関空快速
  เท็นโนจิ
  30
  普通
  JR大阪環状線
  39
  快速
  大和路快速
  เท็นโนจิ
  43
  快速
  関空快速
  เท็นโนจิ
  43
  快速
  紀州路快速
  เท็นโนจิ
  45
  普通
  JR大阪環状線
  53
  区間快速
  JR大阪環状線区間快速
  เท็นโนจิ
  58
  快速
  紀州路快速
  เท็นโนจิ
  58
  快速
  関空快速
  เท็นโนจิ
 • 17

 • 00
  普通
  JR大阪環状線
  08
  区間快速
  JR大阪環状線区間快速
  เท็นโนจิ
  14
  快速
  紀州路快速
  เท็นโนจิ
  14
  快速
  関空快速
  เท็นโนจิ
  15
  普通
  JR大阪環状線
  23
  区間快速
  JR大阪環状線区間快速
  เท็นโนจิ
  29
  快速
  関空快速
  เท็นโนจิ
  29
  快速
  紀州路快速
  เท็นโนจิ
  30
  普通
  JR大阪環状線
  38
  区間快速
  JR大阪環状線区間快速
  เท็นโนจิ
  44
  快速
  関空快速
  เท็นโนจิ
  44
  快速
  紀州路快速
  เท็นโนจิ
  45
  普通
  JR大阪環状線
  53
  区間快速
  JR大阪環状線区間快速
  เท็นโนจิ
  59
  快速
  紀州路快速
  เท็นโนจิ
  59
  快速
  関空快速
  เท็นโนจิ
 • 18

 • 00
  普通
  JR大阪環状線
  08
  区間快速
  JR大阪環状線区間快速
  เท็นโนจิ
  14
  快速
  関空快速
  เท็นโนจิ
  14
  快速
  紀州路快速
  เท็นโนจิ
  15
  普通
  JR大阪環状線
  23
  区間快速
  JR大阪環状線区間快速
  เท็นโนจิ
  29
  快速
  関空快速
  เท็นโนจิ
  29
  快速
  紀州路快速
  เท็นโนจิ
  30
  普通
  JR大阪環状線
  37
  区間快速
  JR大阪環状線区間快速
  เท็นโนจิ
  44
  快速
  関空快速
  เท็นโนจิ
  44
  快速
  紀州路快速
  เท็นโนจิ
  45
  普通
  JR大阪環状線
  52
  区間快速
  JR大阪環状線区間快速
  เท็นโนจิ
  59
  快速
  紀州路快速
  เท็นโนจิ
  59
  快速
  関空快速
  เท็นโนจิ
 • 19

 • 00
  普通
  JR大阪環状線
  07
  区間快速
  JR大阪環状線区間快速
  เท็นโนจิ
  14
  快速
  関空快速
  เท็นโนจิ
  14
  快速
  紀州路快速
  เท็นโนจิ
  15
  普通
  JR大阪環状線
  22
  区間快速
  JR大阪環状線区間快速
  เท็นโนจิ
  29
  快速
  紀州路快速
  เท็นโนจิ
  29
  快速
  関空快速
  เท็นโนจิ
  30
  普通
  JR大阪環状線
  37
  区間快速
  JR大阪環状線区間快速
  เท็นโนจิ
  44
  快速
  関空快速
  เท็นโนจิ
  44
  快速
  紀州路快速
  เท็นโนจิ
  45
  普通
  JR大阪環状線
  53
  普通
  JR大阪環状線
  59
  快速
  関空快速
  เท็นโนจิ
  59
  快速
  紀州路快速
  เท็นโนจิ
 • 20

 • 00
  普通
  JR大阪環状線
  07
  区間快速
  JR大阪環状線区間快速
  เท็นโนจิ
  14
  快速
  紀州路快速
  เท็นโนจิ
  14
  快速
  関空快速
  เท็นโนจิ
  15
  普通
  JR大阪環状線
  เกียวบาชิ (โอซากะ)
  23
  普通
  JR大阪環状線
  29
  快速
  紀州路快速
  เท็นโนจิ
  29
  快速
  関空快速
  เท็นโนจิ
  30
  普通
  JR大阪環状線
  37
  区間快速
  JR大阪環状線区間快速
  เท็นโนจิ
  44
  快速
  紀州路快速
  เท็นโนจิ
  44
  快速
  関空快速
  เท็นโนจิ
  45
  普通
  JR大阪環状線
  53
  普通
  JR大阪環状線
 • 21

 • 03
  普通
  JR大阪環状線
  08
  区間快速
  JR大阪環状線区間快速
  เกียวบาชิ (โอซากะ)
  14
  快速
  紀州路快速
  เท็นโนจิ
  14
  快速
  関空快速
  เท็นโนจิ
  15
  普通
  JR大阪環状線
  24
  普通
  JR大阪環状線
  เท็นโนจิ
  32
  普通
  JR大阪環状線
  44
  快速
  紀州路快速
  เท็นโนจิ
  44
  快速
  関空快速
  เท็นโนจิ
  46
  普通
  JR大阪環状線
  54
  普通
  JR大阪環状線
 • 22

 • 02
  普通
  JR大阪環状線
  15
  快速
  紀州路快速
  เกียวบาชิ (โอซากะ)
  15
  快速
  関空快速
  เกียวบาชิ (โอซากะ)
  17
  普通
  JR大阪環状線
  25
  普通
  JR大阪環状線
  31
  快速
  紀州路快速
  เกียวบาชิ (โอซากะ)
  31
  快速
  関空快速
  เกียวบาชิ (โอซากะ)
  33
  普通
  JR大阪環状線
  เท็นโนจิ
  40
  普通
  JR大阪環状線
  44
  快速
  関空快速
  เกียวบาชิ (โอซากะ)
  47
  普通
  JR大阪環状線
  55
  普通
  JR大阪環状線
 • 23

 • 04
  普通
  JR大阪環状線
  14
  普通
  JR大阪環状線
  20
  快速
  紀州路快速
  เกียวบาชิ (โอซากะ)
  20
  快速
  関空快速
  เกียวบาชิ (โอซากะ)
  24
  普通
  JR大阪環状線
  เกียวบาชิ (โอซากะ)
  32
  普通
  JR大阪環状線
  เท็นโนจิ
  40
  普通
  JR大阪環状線
  เท็นโนจิ
  50
  普通
  JR大阪環状線
  เกียวบาชิ (โอซากะ)
 • 0

 • 00
  快速
  紀州路快速
  เกียวบาชิ (โอซากะ)
  00
  快速
  関空快速
  เกียวบาชิ (โอซากะ)
  03
  普通
  JR大阪環状線
  โอซากะ