เมเท็ตสึกิฟุ

เมอิเท็ตสึสายหลักนาโกย่า สำหรับ เมอิเท็ตสึอิจิโนะมิยะ/เมอิเท็ตสึนาโกย่า/ท่าอากาศยานนานาชาติชูบุ

กรองรถไฟ :  ทั้งหมด 普通 有料特急 急行 快速急行 特急
37 คลิกที่เวลาเพื่อดูสถานีหยุด click on the time to see the stop stations