เมเท็ตสึกิฟุ

เมอิเท็ตสึสายหลักนาโกย่า สำหรับ เมอิเท็ตสึอิจิโนะมิยะ/เมอิเท็ตสึนาโกย่า/ท่าอากาศยานนานาชาติชูบุ

กรองรถไฟ :  ทั้งหมด 普通 準急 急行 特急 有料特急 快速急行 快速特急
37 คลิกที่เวลาเพื่อดูสถานีหยุด click on the time to see the stop stations