อุเอโนะ

JR โจเอ็สึรถไฟหัวกระสุน สำหรับ เอจิโกะยูซาวะ/นิอิกาตะ

opposite direction ฝั่งตรงข้าม
กรองรถไฟ :  ทั้งหมด とき
37 คลิกที่เวลาเพื่อดูสถานีหยุด click on the time to see the stop stations