สิโจ (เกียวโตเทศบาล)

เกียวโตเทศบาลสายคาราซูม่า สำหรับ ทาเกดะ (เกียวโต)

opposite direction ฝั่งตรงข้าม
กรองรถไฟ :  ทั้งหมด 普通 急行
37 คลิกที่เวลาเพื่อดูสถานีหยุด click on the time to see the stop stations