ซันโยอากาชิ

สายหลักรถไฟสายซันโย สำหรับ 西代/高速神戸

opposite direction ฝั่งตรงข้าม
กรองรถไฟ :  ทั้งหมด 普通 直通特急 S特急
37 คลิกที่เวลาเพื่อดูสถานีหยุด click on the time to see the stop stations