ซันเจียว (เกียวโต)

สายหลักเคฮัง (สายโอโต) สำหรับ เดะมาจิยานางิ

กรองรถไฟ :  ทั้งหมด 普通 急行 特急 快速急行 準急 快速特急 ライナー
37 คลิกที่เวลาเพื่อดูสถานีหยุด click on the time to see the stop stations