ฮิโระชิมะ

ชินฮาคุชิมะ
เท็นจินกาวะ

JR สายหลักซันโย(โอคายาม่า-ชิโมโนเซกิ) สำหรับ มิฮาระ/คุเระ

กรองรถไฟ :  ทั้งหมด รถไฟธรรมดา รถไฟเร็ว
37 คลิกที่เวลาเพื่อดูสถานีหยุด click on the time to see the stop stations

  5

 • 40
  รถไฟธรรมดา
  JR คุเระเส้น
  ฮิโระ
  ชานชาลา: 4番ホーム
  53
  รถไฟธรรมดา
  JR สายหลักซันโย(โอคายาม่า-ชิโมโนเซกิ)
  อิโตะซากิ
  ชานชาลา: 5番ホーム
 • 6

 • 03
  รถไฟธรรมดา
  JR คุเระเส้น
  ฮิโระ
  ชานชาลา: 3番ホーム
  11
  รถไฟธรรมดา
  JR สายหลักซันโย(โอคายาม่า-ชิโมโนเซกิ)
  ชิระอิจิ
  ชานชาลา: 5番ホーム
  21
  รถไฟธรรมดา
  JR สายหลักซันโย(โอคายาม่า-ชิโมโนเซกิ)
  ชิระอิจิ
  ชานชาลา: 7番ホーム
  30
  รถไฟธรรมดา
  JR คุเระเส้น
  ฮิโระ
  ชานชาลา: 7番ホーム
  35
  รถไฟธรรมดา
  JR สายหลักซันโย(โอคายาม่า-ชิโมโนเซกิ)
  อิโตะซากิ
  ชานชาลา: 5番ホーム
  42
  รถไฟธรรมดา
  JR คุเระเส้น
  ซากะ
  ชานชาลา: 7番ホーム
  52
  รถไฟธรรมดา
  JR สายหลักซันโย(โอคายาม่า-ชิโมโนเซกิ)
  ชิระอิจิ
  ชานชาลา: 7番ホーム
  58
  รถไฟธรรมดา
  JR คุเระเส้น
  ฮิโระ
  ชานชาลา: 5番ホーム
 • 7

 • 03
  รถไฟธรรมดา
  JR สายหลักซันโย(โอคายาม่า-ชิโมโนเซกิ)
  อิโตะซากิ
  ชานชาลา: 7番ホーム
  09
  รถไฟธรรมดา
  JR คุเระเส้น
  ซากะ
  ชานชาลา: 5番ホーム
  15
  รถไฟธรรมดา
  JR สายหลักซันโย(โอคายาม่า-ชิโมโนเซกิ)
  ชิระอิจิ
  ชานชาลา: 7番ホーム
  19
  รถไฟธรรมดา
  JR คุเระเส้น
  ฮิโระ
  ชานชาลา: 3番ホーム
  30
  รถไฟธรรมดา
  JR สายหลักซันโย(โอคายาม่า-ชิโมโนเซกิ)
  ไซเจียว
  ชานชาลา: 7番ホーム
  37
  รถไฟธรรมดา
  JR สายหลักซันโย(โอคายาม่า-ชิโมโนเซกิ)
  ฮิโระ
  ชานชาลา: 5番ホーム
  46
  รถไฟธรรมดา
  JR สายหลักซันโย(โอคายาม่า-ชิโมโนเซกิ)
  อิโตะซากิ
  ชานชาลา: 5番ホーム
  51
  รถไฟธรรมดา
  JR คุเระเส้น
  ซากะ
  ชานชาลา: 3番ホーム
  56
  รถไฟธรรมดา
  JR สายหลักซันโย(โอคายาม่า-ชิโมโนเซกิ)
  ชิระอิจิ
  ชานชาลา: 5番ホーム
 • 8

 • 05
  รถไฟธรรมดา
  JR คุเระเส้น
  ฮิโระ
  ชานชาลา: 7番ホーム
  11
  รถไฟธรรมดา
  JR สายหลักซันโย(โอคายาม่า-ชิโมโนเซกิ)
  อิโตะซากิ
  ชานชาลา: 5番ホーム
  21
  รถไฟธรรมดา
  JR คุเระเส้น
  ซากะ
  ชานชาลา: 3番ホーム
  31
  รถไฟธรรมดา
  JR สายหลักซันโย(โอคายาม่า-ชิโมโนเซกิ)
  ชิระอิจิ
  ชานชาลา: 7番ホーム
  36
  รถไฟธรรมดา
  JR สายหลักซันโย(โอคายาม่า-ชิโมโนเซกิ)
  ฮิโระ
  ชานชาลา: 5番ホーム
  49
  รถไฟธรรมดา
  JR สายหลักซันโย(โอคายาม่า-ชิโมโนเซกิ)
  อิโตะซากิ
  ชานชาลา: 7番ホーム
  53
  รถไฟธรรมดา
  JR คุเระเส้น
  ฮิโระ
  ชานชาลา: 3番ホーム
 • 9

 • 03
  รถไฟธรรมดา
  JR สายหลักซันโย(โอคายาม่า-ชิโมโนเซกิ)
  ไซเจียว
  ชานชาลา: 5番ホーム
  14
  รถไฟธรรมดา
  JR คุเระเส้น
  คุเระ
  ชานชาลา: 7番ホーム
  20
  รถไฟธรรมดา
  JR สายหลักซันโย(โอคายาม่า-ชิโมโนเซกิ)
  ชิระอิจิ
  ชานชาลา: 5番ホーム
  29
  รถไฟเร็ว
  JR呉線快速〔安芸路ライナー〕
  ฮิโระ
  ชานชาลา: 3番ホーム
  35
  รถไฟธรรมดา
  JR สายหลักซันโย(โอคายาม่า-ชิโมโนเซกิ)
  ชิระอิจิ
  ชานชาลา: 4番ホーム
  40
  รถไฟธรรมดา
  JR สายหลักซันโย(โอคายาม่า-ชิโมโนเซกิ)
  คุเระ
  ชานชาลา: 7番ホーム
  50
  รถไฟธรรมดา
  JR สายหลักซันโย(โอคายาม่า-ชิโมโนเซกิ)
  อิโตะซากิ
  ชานชาลา: 5番ホーム
 • 10

 • 00
  รถไฟเร็ว
  JR呉線快速〔安芸路ライナー〕
  ฮิโระ
  ชานชาลา: 4番ホーム
  05
  รถไฟธรรมดา
  JR สายหลักซันโย(โอคายาม่า-ชิโมโนเซกิ)
  ชิระอิจิ
  ชานชาลา: 5番ホーム
  10
  รถไฟธรรมดา
  JR คุเระเส้น
  คุเระ
  ชานชาลา: 3番ホーム
  20
  รถไฟธรรมดา
  JR สายหลักซันโย(โอคายาม่า-ชิโมโนเซกิ)
  ชิระอิจิ
  ชานชาลา: 5番ホーム
  30
  รถไฟเร็ว
  JR呉線快速〔安芸路ライナー〕
  ฮิโระ
  ชานชาลา: 3番ホーム
  35
  รถไฟธรรมดา
  JR สายหลักซันโย(โอคายาม่า-ชิโมโนเซกิ)
  ชิระอิจิ
  ชานชาลา: 5番ホーム
  40
  รถไฟธรรมดา
  JR คุเระเส้น
  คุเระ
  ชานชาลา: 7番ホーム
  50
  รถไฟธรรมดา
  JR สายหลักซันโย(โอคายาม่า-ชิโมโนเซกิ)
  อิโตะซากิ
  ชานชาลา: 5番ホーム
 • 11

 • 00
  รถไฟเร็ว
  JR呉線快速〔安芸路ライナー〕
  ฮิโระ
  ชานชาลา: 3番ホーム
  05
  รถไฟธรรมดา
  JR สายหลักซันโย(โอคายาม่า-ชิโมโนเซกิ)
  ชิระอิจิ
  ชานชาลา: 5番ホーム
  20
  รถไฟธรรมดา
  JR สายหลักซันโย(โอคายาม่า-ชิโมโนเซกิ)
  ชิระอิจิ
  ชานชาลา: 4番ホーム
  30
  รถไฟเร็ว
  JR呉線快速〔安芸路ライナー〕
  ฮิโระ
  ชานชาลา: 3番ホーム
  35
  รถไฟธรรมดา
  JR สายหลักซันโย(โอคายาม่า-ชิโมโนเซกิ)
  ชิระอิจิ
  ชานชาลา: 5番ホーム
  40
  รถไฟธรรมดา
  JR คุเระเส้น
  คุเระ
  ชานชาลา: 7番ホーム
  50
  รถไฟธรรมดา
  JR สายหลักซันโย(โอคายาม่า-ชิโมโนเซกิ)
  อิโตะซากิ
  ชานชาลา: 5番ホーム
 • 12

 • 00
  รถไฟเร็ว
  JR呉線快速〔安芸路ライナー〕
  ฮิโระ
  ชานชาลา: 3番ホーム
  05
  รถไฟธรรมดา
  JR สายหลักซันโย(โอคายาม่า-ชิโมโนเซกิ)
  ชิระอิจิ
  ชานชาลา: 5番ホーム
  20
  รถไฟธรรมดา
  JR สายหลักซันโย(โอคายาม่า-ชิโมโนเซกิ)
  ชิระอิจิ
  ชานชาลา: 5番ホーム
  30
  รถไฟเร็ว
  JR呉線快速〔安芸路ライナー〕
  ฮิโระ
  ชานชาลา: 3番ホーム
  35
  รถไฟธรรมดา
  JR สายหลักซันโย(โอคายาม่า-ชิโมโนเซกิ)
  ชิระอิจิ
  ชานชาลา: 5番ホーム
  40
  รถไฟธรรมดา
  JR คุเระเส้น
  คุเระ
  ชานชาลา: 7番ホーム
  50
  รถไฟธรรมดา
  JR สายหลักซันโย(โอคายาม่า-ชิโมโนเซกิ)
  อิโตะซากิ
  ชานชาลา: 5番ホーム
 • 13

 • 00
  รถไฟเร็ว
  JR呉線快速〔安芸路ライナー〕
  ฮิโระ
  ชานชาลา: 3番ホーム
  05
  รถไฟธรรมดา
  JR สายหลักซันโย(โอคายาม่า-ชิโมโนเซกิ)
  ชิระอิจิ
  ชานชาลา: 5番ホーム
  20
  รถไฟธรรมดา
  JR สายหลักซันโย(โอคายาม่า-ชิโมโนเซกิ)
  ชิระอิจิ
  ชานชาลา: 5番ホーム
  30
  รถไฟเร็ว
  JR呉線快速〔安芸路ライナー〕
  ฮิโระ
  ชานชาลา: 3番ホーム
  35
  รถไฟธรรมดา
  JR สายหลักซันโย(โอคายาม่า-ชิโมโนเซกิ)
  ชิระอิจิ
  ชานชาลา: 5番ホーム
  40
  รถไฟธรรมดา
  JR คุเระเส้น
  คุเระ
  ชานชาลา: 7番ホーム
  50
  รถไฟธรรมดา
  JR สายหลักซันโย(โอคายาม่า-ชิโมโนเซกิ)
  อิโตะซากิ
  ชานชาลา: 5番ホーム
 • 14

 • 00
  รถไฟเร็ว
  JR呉線快速〔安芸路ライナー〕
  ฮิโระ
  ชานชาลา: 3番ホーム
  05
  รถไฟธรรมดา
  JR สายหลักซันโย(โอคายาม่า-ชิโมโนเซกิ)
  ชิระอิจิ
  ชานชาลา: 5番ホーム
  20
  รถไฟธรรมดา
  JR สายหลักซันโย(โอคายาม่า-ชิโมโนเซกิ)
  ชิระอิจิ
  ชานชาลา: 5番ホーム
  30
  รถไฟเร็ว
  JR呉線快速〔安芸路ライナー〕
  ฮิโระ
  ชานชาลา: 3番ホーム
  35
  รถไฟธรรมดา
  JR สายหลักซันโย(โอคายาม่า-ชิโมโนเซกิ)
  ชิระอิจิ
  ชานชาลา: 5番ホーム
  40
  รถไฟธรรมดา
  JR คุเระเส้น
  คุเระ
  ชานชาลา: 7番ホーム
  50
  รถไฟธรรมดา
  JR สายหลักซันโย(โอคายาม่า-ชิโมโนเซกิ)
  อิโตะซากิ
  ชานชาลา: 5番ホーム
 • 15

 • 00
  รถไฟเร็ว
  JR呉線快速〔安芸路ライナー〕
  ฮิโระ
  ชานชาลา: 3番ホーム
  05
  รถไฟธรรมดา
  JR สายหลักซันโย(โอคายาม่า-ชิโมโนเซกิ)
  ชิระอิจิ
  ชานชาลา: 5番ホーム
  10
  รถไฟธรรมดา
  JR คุเระเส้น
  คุเระ
  ชานชาลา: 7番ホーム
  20
  รถไฟธรรมดา
  JR สายหลักซันโย(โอคายาม่า-ชิโมโนเซกิ)
  ชิระอิจิ
  ชานชาลา: 5番ホーム
  30
  รถไฟเร็ว
  JR呉線快速〔安芸路ライナー〕
  ฮิโระ
  ชานชาลา: 3番ホーム
  35
  รถไฟธรรมดา
  JR สายหลักซันโย(โอคายาม่า-ชิโมโนเซกิ)
  อิโตะซากิ
  ชานชาลา: 5番ホーム
  40
  รถไฟธรรมดา
  JR คุเระเส้น
  ฮิโระ
  ชานชาลา: 7番ホーム
  50
  รถไฟธรรมดา
  JR สายหลักซันโย(โอคายาม่า-ชิโมโนเซกิ)
  ชิระอิจิ
  ชานชาลา: 5番ホーム
 • 16

 • 00
  รถไฟเร็ว
  JR呉線快速〔安芸路ライナー〕
  ยาสุอุระ
  ชานชาลา: 3番ホーム
  05
  รถไฟธรรมดา
  JR สายหลักซันโย(โอคายาม่า-ชิโมโนเซกิ)
  อิโตะซากิ
  ชานชาลา: 5番ホーム
  10
  รถไฟธรรมดา
  JR คุเระเส้น
  คุเระ
  ชานชาลา: 7番ホーム
  20
  รถไฟธรรมดา
  JR สายหลักซันโย(โอคายาม่า-ชิโมโนเซกิ)
  ชิระอิจิ
  ชานชาลา: 5番ホーム
  30
  รถไฟเร็ว
  JR呉線快速〔安芸路ライナー〕
  ฮิโระ
  ชานชาลา: 7番ホーム
  35
  รถไฟธรรมดา
  JR สายหลักซันโย(โอคายาม่า-ชิโมโนเซกิ)
  เซโนะ
  ชานชาลา: 5番ホーム
  40
  รถไฟธรรมดา
  JR คุเระเส้น
  ฮิโระ
  ชานชาลา: 7番ホーム
  43
  รถไฟธรรมดา
  JR สายหลักซันโย(โอคายาม่า-ชิโมโนเซกิ)
  อิโตะซากิ
  ชานชาลา: 5番ホーム
  55
  รถไฟธรรมดา
  JR สายหลักซันโย(โอคายาม่า-ชิโมโนเซกิ)
  ชิระอิจิ
  ชานชาลา: 5番ホーム
 • 17

 • 00
  รถไฟเร็ว
  JR呉線快速〔安芸路ライナー〕
  อิโตะซากิ
  ชานชาลา: 3番ホーム
  07
  รถไฟธรรมดา
  JR สายหลักซันโย(โอคายาม่า-ชิโมโนเซกิ)
  ไซเจียว
  ชานชาลา: 5番ホーム
  10
  รถไฟธรรมดา
  JR คุเระเส้น
  ยาสุอุระ
  ชานชาลา: 7番ホーム
  20
  รถไฟธรรมดา
  JR คุเระเส้น
  ซากะ
  ชานชาลา: 7番ホーム
  23
  รถไฟธรรมดา
  JR สายหลักซันโย(โอคายาม่า-ชิโมโนเซกิ)
  อิโตะซากิ
  ชานชาลา: 5番ホーム
  30
  รถไฟเร็ว
  JR呉線快速〔安芸路ライナー〕
  ฮิโระ
  ชานชาลา: 7番ホーム
  34
  รถไฟธรรมดา
  JR สายหลักซันโย(โอคายาม่า-ชิโมโนเซกิ)
  ไซเจียว
  ชานชาลา: 5番ホーム
  40
  รถไฟธรรมดา
  JR คุเระเส้น
  อิโตะซากิ
  ชานชาลา: 7番ホーム
  43
  รถไฟธรรมดา
  JR สายหลักซันโย(โอคายาม่า-ชิโมโนเซกิ)
  ชิระอิจิ
  ชานชาลา: 5番ホーム
  50
  รถไฟธรรมดา
  JR คุเระเส้น
  ซากะ
  ชานชาลา: 7番ホーム
  54
  รถไฟธรรมดา
  JR สายหลักซันโย(โอคายาม่า-ชิโมโนเซกิ)
  อิโตะซากิ
  ชานชาลา: 5番ホーム
 • 18

 • 00
  รถไฟเร็ว
  JR呉線快速〔安芸路ライナー〕
  ฮิโระ
  ชานชาลา: 3番ホーム
  03
  รถไฟธรรมดา
  JR สายหลักซันโย(โอคายาม่า-ชิโมโนเซกิ)
  ไซเจียว
  ชานชาลา: 7番ホーム
  10
  รถไฟธรรมดา
  JR คุเระเส้น
  ฮิโระ
  ชานชาลา: 5番ホーム
  13
  รถไฟธรรมดา
  JR สายหลักซันโย(โอคายาม่า-ชิโมโนเซกิ)
  อิโตะซากิ
  ชานชาลา: 7番ホーム
  20
  รถไฟธรรมดา
  JR คุเระเส้น
  ซากะ
  ชานชาลา: 3番ホーム
  23
  รถไฟธรรมดา
  JR สายหลักซันโย(โอคายาม่า-ชิโมโนเซกิ)
  ชิระอิจิ
  ชานชาลา: 7番ホーム
  30
  รถไฟเร็ว
  JR呉線快速〔安芸路ライナー〕
  มิฮาระ
  ชานชาลา: 5番ホーム
  33
  รถไฟธรรมดา
  JR สายหลักซันโย(โอคายาม่า-ชิโมโนเซกิ)
  ชิระอิจิ
  ชานชาลา: 7番ホーム
  40
  รถไฟธรรมดา
  JR คุเระเส้น
  ฮิโระ
  ชานชาลา: 3番ホーム
  43
  รถไฟธรรมดา
  JR สายหลักซันโย(โอคายาม่า-ชิโมโนเซกิ)
  อิโตะซากิ
  ชานชาลา: 7番ホーム
  50
  รถไฟธรรมดา
  JR คุเระเส้น
  ซากะ
  ชานชาลา: 5番ホーム
  53
  รถไฟธรรมดา
  JR สายหลักซันโย(โอคายาม่า-ชิโมโนเซกิ)
  ชิระอิจิ
  ชานชาลา: 7番ホーム
 • 19

 • 00
  รถไฟเร็ว
  JR呉線快速〔安芸路ライナー〕
  ยาสุอุระ
  ชานชาลา: 3番ホーム
  05
  รถไฟธรรมดา
  JR สายหลักซันโย(โอคายาม่า-ชิโมโนเซกิ)
  ไซเจียว
  ชานชาลา: 7番ホーム
  10
  รถไฟธรรมดา
  JR สายหลักซันโย(โอคายาม่า-ชิโมโนเซกิ)
  ฮิโระ
  ชานชาลา: 5番ホーム
  16
  รถไฟธรรมดา
  JR สายหลักซันโย(โอคายาม่า-ชิโมโนเซกิ)
  อิโตะซากิ
  ชานชาลา: 7番ホーム
  20
  รถไฟธรรมดา
  JR คุเระเส้น
  ซากะ
  ชานชาลา: 3番ホーム
  25
  รถไฟธรรมดา
  JR สายหลักซันโย(โอคายาม่า-ชิโมโนเซกิ)
  ชิระอิจิ
  ชานชาลา: 7番ホーム
  30
  รถไฟเร็ว
  JR呉線快速〔安芸路ライナー〕
  อิโตะซากิ
  ชานชาลา: 5番ホーム
  40
  รถไฟธรรมดา
  JR สายหลักซันโย(โอคายาม่า-ชิโมโนเซกิ)
  ไซเจียว
  ชานชาลา: 7番ホーム
  45
  รถไฟธรรมดา
  JR คุเระเส้น
  ฮิโระ
  ชานชาลา: 3番ホーム
  50
  รถไฟธรรมดา
  JR สายหลักซันโย(โอคายาม่า-ชิโมโนเซกิ)
  อิโตะซากิ
  ชานชาลา: 7番ホーム
 • 20

 • 00
  รถไฟธรรมดา
  JR คุเระเส้น
  ซากะ
  ชานชาลา: 3番ホーム
  05
  รถไฟธรรมดา
  JR สายหลักซันโย(โอคายาม่า-ชิโมโนเซกิ)
  ชิระอิจิ
  ชานชาลา: 7番ホーム
  10
  รถไฟเร็ว
  JR呉線快速〔安芸路ライナー〕
  ฮิโระ
  ชานชาลา: 5番ホーム
  20
  รถไฟธรรมดา
  JR สายหลักซันโย(โอคายาม่า-ชิโมโนเซกิ)
  ฮิโระ
  ชานชาลา: 5番ホーム
  25
  รถไฟธรรมดา
  JR สายหลักซันโย(โอคายาม่า-ชิโมโนเซกิ)
  อิโตะซากิ
  ชานชาลา: 7番ホーム
  35
  รถไฟธรรมดา
  JR คุเระเส้น
  ฮิโระ
  ชานชาลา: 3番ホーム
  42
  รถไฟธรรมดา
  JR สายหลักซันโย(โอคายาม่า-ชิโมโนเซกิ)
  ชิระอิจิ
  ชานชาลา: 7番ホーム
  50
  รถไฟเร็ว
  JR呉線快速〔安芸路ライナー〕
  ทาเกะฮาระ
  ชานชาลา: 3番ホーム
  55
  รถไฟธรรมดา
  JR สายหลักซันโย(โอคายาม่า-ชิโมโนเซกิ)
  อิโตะซากิ
  ชานชาลา: 7番ホーム
 • 21

 • 07
  รถไฟธรรมดา
  JR สายหลักซันโย(โอคายาม่า-ชิโมโนเซกิ)
  เซโนะ
  ชานชาลา: 7番ホーム
  10
  รถไฟธรรมดา
  JR คุเระเส้น
  คุเระ
  ชานชาลา: 3番ホーム
  20
  รถไฟธรรมดา
  JR สายหลักซันโย(โอคายาม่า-ชิโมโนเซกิ)
  อิโตะซากิ
  ชานชาลา: 7番ホーム
  30
  รถไฟเร็ว
  JR呉線快速〔安芸路ライナー〕
  ฮิโระ
  ชานชาลา: 3番ホーム
  41
  รถไฟธรรมดา
  JR สายหลักซันโย(โอคายาม่า-ชิโมโนเซกิ)
  ชิระอิจิ
  ชานชาลา: 7番ホーム
  45
  รถไฟธรรมดา
  JR สายหลักซันโย(โอคายาม่า-ชิโมโนเซกิ)
  ยาสุอุระ
  ชานชาลา: 5番ホーム
 • 22

 • 00
  รถไฟธรรมดา
  JR สายหลักซันโย(โอคายาม่า-ชิโมโนเซกิ)
  อิโตะซากิ
  ชานชาลา: 7番ホーム
  11
  รถไฟธรรมดา
  JR คุเระเส้น
  ฮิโระ
  ชานชาลา: 5番ホーム
  23
  รถไฟธรรมดา
  JR สายหลักซันโย(โอคายาม่า-ชิโมโนเซกิ)
  ชิระอิจิ
  ชานชาลา: 7番ホーム
  35
  รถไฟธรรมดา
  JR คุเระเส้น
  ฮิโระ
  ชานชาลา: 5番ホーム
  52
  รถไฟธรรมดา
  JR สายหลักซันโย(โอคายาม่า-ชิโมโนเซกิ)
  ชิระอิจิ
  ชานชาลา: 7番ホーム
 • 23

 • 02
  รถไฟธรรมดา
  JR คุเระเส้น
  ฮิโระ
  ชานชาลา: 5番ホーム
  14
  รถไฟธรรมดา
  JR สายหลักซันโย(โอคายาม่า-ชิโมโนเซกิ)
  ไซเจียว
  ชานชาลา: 7番ホーム
  23
  รถไฟธรรมดา
  JR คุเระเส้น
  ซากะ
  ชานชาลา: 3番ホーム
  40
  รถไฟธรรมดา
  JR สายหลักซันโย(โอคายาม่า-ชิโมโนเซกิ)
  ชิระอิจิ
  ชานชาลา: 7番ホーム
  43
  รถไฟธรรมดา
  JR คุเระเส้น
  ฮิโระ
  ชานชาลา: 5番ホーム
 • 0

 • 03
  รถไฟธรรมดา
  JR สายหลักซันโย(โอคายาม่า-ชิโมโนเซกิ)
  ไซเจียว
  ชานชาลา: 7番ホーム
เนื้อหาของตารางเวลา 2022-07-07 ในปัจจุบันสะท้อนถึงข้อมูลล่าสุดที่ได้รับจาก Kotsu Shimbun การแก้ไขตารางเวลาจะดำเนินการทั่วประเทศญี่ปุ่นในวันเสาร์ที่ 16 มีนาคม 2024 โปรดทราบว่าเวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลง ค
close

ข้อมูลในเว็บไซต์นี้มีประโยชน์หรือไม่?

bad

ไร้ประโยชน์

normal

เนื้อหาไม่เพียงพอ

good

มีประโยชน์

ขอบคุณสำหรับการตอบกลับครับ/ค่ะ พวกเราจะพยายามปรับปรุงคุณภาพต่อไป