ฮิโระชิมะ

JR山陽新幹線 สำหรับ ชินโอซากะ/โตเกียว

opposite direction ฝั่งตรงข้าม
กรองรถไฟ :  ทั้งหมด のぞみ ひかり こだま さくら みずほ
37 คลิกที่เวลาเพื่อดูสถานีหยุด click on the time to see the stop stations

  6

 • 00
  のぞみ
  のぞみ74号
  โตเกียว
  20
  ひかり
  ひかり500号
  โตเกียว
  26
  のぞみ
  のぞみ76号
  โตเกียว
  45
  のぞみ
  のぞみ78号
  โตเกียว
  49
  こだま
  こだま836号
  ชินโอซากะ
 • 7

 • 08
  のぞみ
  のぞみ2号
  โตเกียว
  12
  ひかり
  ひかり590号
  โอคายาม่า
  18
  のぞみ
  のぞみ80号
  โตเกียว
  30
  のぞみ
  のぞみ82号
  โตเกียว
  39
  こだま
  こだま838号
  โอคายาม่า
  43
  のぞみ
  のぞみ4号
  โตเกียว
 • 8

 • 02
  こだま
  こだま840号
  ชินโอซากะ
  06
  のぞみ
  のぞみ86号
  โตเกียว
  10
  さくら
  さくら540号
  ชินโอซากะ
  22
  のぞみ
  のぞみ6号
  โตเกียว
  38
  こだま
  こだま842号
  ชินโอซากะ
  43
  のぞみ
  のぞみ8号
  โตเกียว
  56
  みずほ
  みずほ600号
  ชินโอซากะ
 • 9

 • 07
  のぞみ
  のぞみ10号
  โตเกียว
  18
  のぞみ
  のぞみ12号
  โตเกียว
  33
  さくら
  さくら542号
  ชินโอซากะ
  38
  こだま
  こだま844号
  โอคายาม่า
  43
  のぞみ
  のぞみ14号
  โตเกียว
 • 10

 • 03
  のぞみ
  のぞみ90号
  โตเกียว
  18
  のぞみ
  のぞみ16号
  โตเกียว
  33
  さくら
  さくら544号
  ชินโอซากะ
  38
  こだま
  こだま846号
  โอคายาม่า
  43
  のぞみ
  のぞみ18号
  โตเกียว
 • 11

 • 03
  のぞみ
  のぞみ92号
  โตเกียว
  18
  のぞみ
  のぞみ20号
  โตเกียว
  33
  さくら
  さくら546号
  ชินโอซากะ
  38
  こだま
  こだま848号
  โอคายาม่า
  43
  のぞみ
  のぞみ22号
  โตเกียว
  52
  さくら
  さくら548号
  ชินโอซากะ
 • 12

 • 03
  のぞみ
  のぞみ94号
  โตเกียว
  18
  のぞみ
  のぞみ24号
  โตเกียว
  33
  さくら
  さくら550号
  ชินโอซากะ
  38
  こだま
  こだま850号
  โอคายาม่า
  43
  のぞみ
  のぞみ26号
  โตเกียว
 • 13

 • 03
  のぞみ
  のぞみ96号
  โตเกียว
  18
  のぞみ
  のぞみ28号
  โตเกียว
  33
  さくら
  さくら552号
  ชินโอซากะ
  38
  こだま
  こだま852号
  โอคายาม่า
  43
  のぞみ
  のぞみ30号
  โตเกียว
 • 14

 • 03
  のぞみ
  のぞみ98号
  โตเกียว
  18
  のぞみ
  のぞみ32号
  โตเกียว
  33
  さくら
  さくら554号
  ชินโอซากะ
  38
  こだま
  こだま854号
  ชินโอซากะ
  43
  のぞみ
  のぞみ34号
  โตเกียว
 • 15

 • 03
  のぞみ
  のぞみ100号
  โตเกียว
  18
  のぞみ
  のぞみ36号
  โตเกียว
  33
  さくら
  さくら556号
  ชินโอซากะ
  38
  こだま
  こだま856号
  ชินโอซากะ
  43
  のぞみ
  のぞみ38号
  โตเกียว
 • 16

 • 03
  のぞみ
  のぞみ40号
  โตเกียว
  12
  のぞみ
  のぞみ102号
  โตเกียว
  22
  のぞみ
  のぞみ42号
  โตเกียว
  33
  さくら
  さくら558号
  ชินโอซากะ
  38
  こだま
  こだま858号
  ชินโอซากะ
  43
  のぞみ
  のぞみ44号
  โตเกียว
  52
  さくら
  さくら560号
  ชินโอซากะ
 • 17

 • 03
  のぞみ
  のぞみ46号
  โตเกียว
  12
  のぞみ
  のぞみ104号
  โตเกียว
  22
  のぞみ
  のぞみ48号
  โตเกียว
  33
  さくら
  さくら562号
  ชินโอซากะ
  38
  こだま
  こだま860号
  ชินโอซากะ
  43
  のぞみ
  のぞみ50号
  โตเกียว
  52
  さくら
  さくら564号
  ชินโอซากะ
 • 18

 • 03
  のぞみ
  のぞみ52号
  โตเกียว
  18
  のぞみ
  のぞみ54号
  โตเกียว
  33
  さくら
  さくら566号
  ชินโอซากะ
  38
  こだま
  こだま862号
  ชินโอซากะ
  43
  のぞみ
  のぞみ56号
  โตเกียว
  52
  さくら
  さくら568号
  ชินโอซากะ
 • 19

 • 06
  のぞみ
  のぞみ58号
  โตเกียว
  10
  こだま
  こだま864号
  โอคายาม่า
  21
  のぞみ
  のぞみ60号
  โตเกียว
  29
  みずほ
  みずほ608号
  ชินโอซากะ
  43
  のぞみ
  のぞみ62号
  โตเกียว
  52
  さくら
  さくら570号
  ชินโอซากะ
  57
  こだま
  こだま866号
  ชินโอซากะ
 • 20

 • 01
  のぞみ
  のぞみ64号
  โตเกียว
  17
  みずほ
  みずほ610号
  ชินโอซากะ
  37
  のぞみ
  のぞみ270号
  นาโกย่า
  58
  こだま
  こだま870号
  ชินโอซากะ
 • 21

 • 03
  のぞみ
  のぞみ272号
  นาโกย่า
  25
  さくら
  さくら572号
  ชินโอซากะ
  42
  こだま
  こだま872号
  โอคายาม่า
  59
  ひかり
  ひかり592号
  ชินโอซากะ
 • 22

 • 12
  みずほ
  みずほ614号
  ชินโอซากะ
  23
  こだま
  こだま874号
  โอคายาม่า