โคมาจิ

รถไฟสายอิโยะ สาย1‧2 สำหรับ มิยาตะโจ

opposite direction ฝั่งตรงข้าม
กรองรถไฟ :  ทั้งหมด 2系統
37 คลิกที่เวลาเพื่อดูสถานีหยุด click on the time to see the stop stations