ฮารุดะ (จังหวัดฟุกุโอกะ)

JR สายหลักชิคุโฮ (สายฮารุดะ)(เกเซ็น-ฮารุดะ) สำหรับ เกย์เซ็น (จังหวัดฟุกุโอกะ)

กรองรถไฟ :  ทั้งหมด 普通
37 คลิกที่เวลาเพื่อดูสถานีหยุด click on the time to see the stop stations