อาคารสนามบิน 2 (นาริตะอาคารผู้โดยสาร 2 3)

JR สายนาริตะ(นาริตะ-สนามบินนาริตะ) สำหรับ นาริตะ/โตเกียว

opposite direction ฝั่งตรงข้าม
กรองรถไฟ :  ทั้งหมด 快速 Narita Express(N'EX)
37 คลิกที่เวลาเพื่อดูสถานีหยุด click on the time to see the stop stations