คานาซาวะ

สายรถไฟสาย IR อิคาชิคาวะ สำหรับ ชุบาตะ/วาคุระอนเซ็น

กรองรถไฟ :  ทั้งหมด 普通 ライナー
37 คลิกที่เวลาเพื่อดูสถานีหยุด click on the time to see the stop stations