เกียวโต

เกียวโตเทศบาลสายคาราซูม่า สำหรับ ทาเกดะ (เกียวโต)

opposite direction ฝั่งตรงข้าม
กรองรถไฟ :  ทั้งหมด 普通
37 คลิกที่เวลาเพื่อดูสถานีหยุด click on the time to see the stop stations

  5

 • 37
  普通
  京都市営烏丸線
  ทาเกดะ (เกียวโต)
  59
  普通
  京都市営烏丸線
  ทาเกดะ (เกียวโต)
 • 6

 • 14
  普通
  京都市営烏丸線
  คินเท็ตสึนาระ
  29
  普通
  京都市営烏丸線
  ทาเกดะ (เกียวโต)
  42
  普通
  京都市営烏丸線
  ทาเกดะ (เกียวโต)
  54
  普通
  京都市営烏丸線
  ทาเกดะ (เกียวโต)
 • 7

 • 04
  普通
  京都市営烏丸線
  ทาเกดะ (เกียวโต)
  12
  普通
  京都市営烏丸線
  ชินทานาเบะ
  21
  普通
  京都市営烏丸線
  ทาเกดะ (เกียวโต)
  29
  普通
  京都市営烏丸線
  ทาเกดะ (เกียวโต)
  37
  普通
  京都市営烏丸線
  ทาเกดะ (เกียวโต)
  45
  普通
  京都市営烏丸線
  ชินทานาเบะ
  51
  普通
  京都市営烏丸線
  ทาเกดะ (เกียวโต)
  57
  普通
  京都市営烏丸線
  ทาเกดะ (เกียวโต)
 • 8

 • 02
  普通
  京都市営烏丸線
  ทาเกดะ (เกียวโต)
  06
  普通
  京都市営烏丸線
  ทาเกดะ (เกียวโต)
  11
  普通
  京都市営烏丸線
  ทาเกดะ (เกียวโต)
  15
  普通
  京都市営烏丸線
  คินเท็ตสึนาระ
  19
  普通
  京都市営烏丸線
  ทาเกดะ (เกียวโต)
  24
  普通
  京都市営烏丸線
  ทาเกดะ (เกียวโต)
  29
  普通
  京都市営烏丸線
  ทาเกดะ (เกียวโต)
  33
  普通
  京都市営烏丸線
  ทาเกดะ (เกียวโต)
  37
  普通
  京都市営烏丸線
  ทาเกดะ (เกียวโต)
  41
  普通
  京都市営烏丸線
  ทาเกดะ (เกียวโต)
  45
  普通
  京都市営烏丸線
  ชินทานาเบะ
  49
  普通
  京都市営烏丸線
  ทาเกดะ (เกียวโต)
  53
  普通
  京都市営烏丸線
  ทาเกดะ (เกียวโต)
  57
  普通
  京都市営烏丸線
  ทาเกดะ (เกียวโต)
 • 9

 • 01
  普通
  京都市営烏丸線
  ชินทานาเบะ
  05
  普通
  京都市営烏丸線
  ทาเกดะ (เกียวโต)
  09
  普通
  京都市営烏丸線
  คินเท็ตสึนาระ
  13
  普通
  京都市営烏丸線
  ทาเกดะ (เกียวโต)
  17
  普通
  京都市営烏丸線
  ทาเกดะ (เกียวโต)
  21
  普通
  京都市営烏丸線
  ทาเกดะ (เกียวโต)
  25
  普通
  京都市営烏丸線
  ทาเกดะ (เกียวโต)
  29
  普通
  京都市営烏丸線
  ชินทานาเบะ
  33
  普通
  京都市営烏丸線
  ทาเกดะ (เกียวโต)
  38
  普通
  京都市営烏丸線
  ทาเกดะ (เกียวโต)
  42
  普通
  京都市営烏丸線
  ทาเกดะ (เกียวโต)
  47
  普通
  京都市営烏丸線
  ชินทานาเบะ
  52
  普通
  京都市営烏丸線
  ทาเกดะ (เกียวโต)
  57
  普通
  京都市営烏丸線
  ทาเกดะ (เกียวโต)
 • 10

 • 02
  普通
  京都市営烏丸線
  ทาเกดะ (เกียวโต)
  07
  普通
  京都市営烏丸線
  ทาเกดะ (เกียวโต)
  12
  普通
  京都市営烏丸線
  ทาเกดะ (เกียวโต)
  17
  普通
  京都市営烏丸線
  ชินทานาเบะ
  22
  普通
  京都市営烏丸線
  ทาเกดะ (เกียวโต)
  27
  普通
  京都市営烏丸線
  ทาเกดะ (เกียวโต)
  33
  普通
  京都市営烏丸線
  ชินทานาเบะ
  38
  普通
  京都市営烏丸線
  ทาเกดะ (เกียวโต)
  43
  普通
  京都市営烏丸線
  ทาเกดะ (เกียวโต)
  48
  普通
  京都市営烏丸線
  ทาเกดะ (เกียวโต)
  53
  普通
  京都市営烏丸線
  ทาเกดะ (เกียวโต)
  58
  普通
  京都市営烏丸線
  ทาเกดะ (เกียวโต)
 • 11

 • 02
  普通
  京都市営烏丸線
  ชินทานาเบะ
  08
  普通
  京都市営烏丸線
  ทาเกดะ (เกียวโต)
  14
  普通
  京都市営烏丸線
  ทาเกดะ (เกียวโต)
  20
  普通
  京都市営烏丸線
  ทาเกดะ (เกียวโต)
  27
  普通
  京都市営烏丸線
  ทาเกดะ (เกียวโต)
  34
  普通
  京都市営烏丸線
  ชินทานาเบะ
  42
  普通
  京都市営烏丸線
  ทาเกดะ (เกียวโต)
  51
  普通
  京都市営烏丸線
  ทาเกดะ (เกียวโต)
 • 12

 • 00
  普通
  京都市営烏丸線
  ชินทานาเบะ
  09
  普通
  京都市営烏丸線
  ทาเกดะ (เกียวโต)
  17
  普通
  京都市営烏丸線
  ทาเกดะ (เกียวโต)
  26
  普通
  京都市営烏丸線
  ทาเกดะ (เกียวโต)
  34
  普通
  京都市営烏丸線
  ชินทานาเบะ
  42
  普通
  京都市営烏丸線
  ทาเกดะ (เกียวโต)
  51
  普通
  京都市営烏丸線
  ทาเกดะ (เกียวโต)
 • 13

 • 00
  普通
  京都市営烏丸線
  ชินทานาเบะ
  09
  普通
  京都市営烏丸線
  ทาเกดะ (เกียวโต)
  17
  普通
  京都市営烏丸線
  ทาเกดะ (เกียวโต)
  26
  普通
  京都市営烏丸線
  ทาเกดะ (เกียวโต)
  34
  普通
  京都市営烏丸線
  ชินทานาเบะ
  42
  普通
  京都市営烏丸線
  ทาเกดะ (เกียวโต)
  51
  普通
  京都市営烏丸線
  ทาเกดะ (เกียวโต)
 • 14

 • 00
  普通
  京都市営烏丸線
  ชินทานาเบะ
  09
  普通
  京都市営烏丸線
  ทาเกดะ (เกียวโต)
  17
  普通
  京都市営烏丸線
  ทาเกดะ (เกียวโต)
  26
  普通
  京都市営烏丸線
  ทาเกดะ (เกียวโต)
  34
  普通
  京都市営烏丸線
  ทาเกดะ (เกียวโต)
  42
  普通
  京都市営烏丸線
  ชินทานาเบะ
  51
  普通
  京都市営烏丸線
  ทาเกดะ (เกียวโต)
 • 15

 • 00
  普通
  京都市営烏丸線
  ทาเกดะ (เกียวโต)
  09
  普通
  京都市営烏丸線
  ทาเกดะ (เกียวโต)
  17
  普通
  京都市営烏丸線
  ชินทานาเบะ
  27
  普通
  京都市営烏丸線
  ทาเกดะ (เกียวโต)
  35
  普通
  京都市営烏丸線
  ชินทานาเบะ
  43
  普通
  京都市営烏丸線
  ทาเกดะ (เกียวโต)
  50
  普通
  京都市営烏丸線
  ทาเกดะ (เกียวโต)
  58
  普通
  京都市営烏丸線
  ทาเกดะ (เกียวโต)
 • 16

 • 05
  普通
  京都市営烏丸線
  ทาเกดะ (เกียวโต)
  11
  普通
  京都市営烏丸線
  คินเท็ตสึนาระ
  17
  普通
  京都市営烏丸線
  ชินทานาเบะ
  23
  普通
  京都市営烏丸線
  ทาเกดะ (เกียวโต)
  29
  普通
  京都市営烏丸線
  ทาเกดะ (เกียวโต)
  34
  普通
  京都市営烏丸線
  ชินทานาเบะ
  40
  普通
  京都市営烏丸線
  ทาเกดะ (เกียวโต)
  45
  普通
  京都市営烏丸線
  ทาเกดะ (เกียวโต)
  50
  普通
  京都市営烏丸線
  ทาเกดะ (เกียวโต)
  55
  普通
  京都市営烏丸線
  ทาเกดะ (เกียวโต)
 • 17

 • 00
  普通
  京都市営烏丸線
  คินเท็ตสึนาระ
  05
  普通
  京都市営烏丸線
  ทาเกดะ (เกียวโต)
  10
  普通
  京都市営烏丸線
  ทาเกดะ (เกียวโต)
  15
  普通
  京都市営烏丸線
  ทาเกดะ (เกียวโต)
  20
  普通
  京都市営烏丸線
  ทาเกดะ (เกียวโต)
  25
  普通
  京都市営烏丸線
  ทาเกดะ (เกียวโต)
  30
  普通
  京都市営烏丸線
  ชินทานาเบะ
  35
  普通
  京都市営烏丸線
  ทาเกดะ (เกียวโต)
  40
  普通
  京都市営烏丸線
  คินเท็ตสึนาระ
  45
  普通
  京都市営烏丸線
  ชินทานาเบะ
  50
  普通
  京都市営烏丸線
  ทาเกดะ (เกียวโต)
  55
  普通
  京都市営烏丸線
  ทาเกดะ (เกียวโต)
 • 18

 • 00
  普通
  京都市営烏丸線
  ชินทานาเบะ
  05
  普通
  京都市営烏丸線
  ทาเกดะ (เกียวโต)
  10
  普通
  京都市営烏丸線
  คินเท็ตสึนาระ
  15
  普通
  京都市営烏丸線
  ทาเกดะ (เกียวโต)
  20
  普通
  京都市営烏丸線
  ทาเกดะ (เกียวโต)
  25
  普通
  京都市営烏丸線
  ทาเกดะ (เกียวโต)
  30
  普通
  京都市営烏丸線
  ชินทานาเบะ
  35
  普通
  京都市営烏丸線
  ทาเกดะ (เกียวโต)
  40
  普通
  京都市営烏丸線
  คินเท็ตสึนาระ
  45
  普通
  京都市営烏丸線
  ทาเกดะ (เกียวโต)
  50
  普通
  京都市営烏丸線
  ทาเกดะ (เกียวโต)
  55
  普通
  京都市営烏丸線
  ทาเกดะ (เกียวโต)
 • 19

 • 00
  普通
  京都市営烏丸線
  ทาเกดะ (เกียวโต)
  05
  普通
  京都市営烏丸線
  ทาเกดะ (เกียวโต)
  10
  普通
  京都市営烏丸線
  ทาเกดะ (เกียวโต)
  15
  普通
  京都市営烏丸線
  ชินทานาเบะ
  21
  普通
  京都市営烏丸線
  ทาเกดะ (เกียวโต)
  27
  普通
  京都市営烏丸線
  ชินทานาเบะ
  33
  普通
  京都市営烏丸線
  ทาเกดะ (เกียวโต)
  39
  普通
  京都市営烏丸線
  ทาเกดะ (เกียวโต)
  45
  普通
  京都市営烏丸線
  ทาเกดะ (เกียวโต)
  50
  普通
  京都市営烏丸線
  ทาเกดะ (เกียวโต)
  56
  普通
  京都市営烏丸線
  ทาเกดะ (เกียวโต)
 • 20

 • 02
  普通
  京都市営烏丸線
  ทาเกดะ (เกียวโต)
  08
  普通
  京都市営烏丸線
  ทาเกดะ (เกียวโต)
  14
  普通
  京都市営烏丸線
  ทาเกดะ (เกียวโต)
  22
  普通
  京都市営烏丸線
  ทาเกดะ (เกียวโต)
  29
  普通
  京都市営烏丸線
  ทาเกดะ (เกียวโต)
  37
  普通
  京都市営烏丸線
  ทาเกดะ (เกียวโต)
  44
  普通
  京都市営烏丸線
  ทาเกดะ (เกียวโต)
  52
  普通
  京都市営烏丸線
  ทาเกดะ (เกียวโต)
  59
  普通
  京都市営烏丸線
  ทาเกดะ (เกียวโต)
 • 21

 • 07
  普通
  京都市営烏丸線
  ทาเกดะ (เกียวโต)
  15
  普通
  京都市営烏丸線
  ทาเกดะ (เกียวโต)
  22
  普通
  京都市営烏丸線
  ทาเกดะ (เกียวโต)
  31
  普通
  京都市営烏丸線
  ทาเกดะ (เกียวโต)
  40
  普通
  京都市営烏丸線
  ชินทานาเบะ
  49
  普通
  京都市営烏丸線
  ทาเกดะ (เกียวโต)
 • 22

 • 00
  普通
  京都市営烏丸線
  ทาเกดะ (เกียวโต)
  12
  普通
  京都市営烏丸線
  ทาเกดะ (เกียวโต)
  24
  普通
  京都市営烏丸線
  ทาเกดะ (เกียวโต)
  36
  普通
  京都市営烏丸線
  ชินทานาเบะ
  47
  普通
  京都市営烏丸線
  ทาเกดะ (เกียวโต)
 • 23

 • 01
  普通
  京都市営烏丸線
  ทาเกดะ (เกียวโต)
  14
  普通
  京都市営烏丸線
  ทาเกดะ (เกียวโต)
  28
  普通
  京都市営烏丸線
  ทาเกดะ (เกียวโต)
  39
  普通
  京都市営烏丸線
  ทาเกดะ (เกียวโต)
 • 0

 • 01
  普通
  京都市営烏丸線
  ทาเกดะ (เกียวโต)