ไคนัน

JR สายหลักคิเสะ (สายกิโนะคุนิ)(ชินกุ-วาคายามะ) สำหรับ โกะโบ/คิอิทานาเบะ

opposite direction ฝั่งตรงข้าม
กรองรถไฟ :  ทั้งหมด 普通
37 คลิกที่เวลาเพื่อดูสถานีหยุด click on the time to see the stop stations