โอคายาม่า

JR สายานเซโตะโอฮาชิ(โอคายาม่า-โคจีม่า) สำหรับ โคจิมะ/อุโนะ

37 คลิกที่เวลาเพื่อดูสถานีหยุด click on the time to see the stop stations