โอคายาม่า

JR山陽新幹線 สำหรับ ฮาคาตะ/คาโกชิม่าชูโอ

opposite direction ฝั่งตรงข้าม
กรองรถไฟ :  ทั้งหมด こだま みずほ ひかり さくら のぞみ
37 คลิกที่เวลาเพื่อดูสถานีหยุด click on the time to see the stop stations

  6

 • 10
  こだま
  こだま831号
  ฮาคาตะ
  31
  こだま
  こだま833号
  ฮาคาตะ
  51
  みずほ
  みずほ601号
  คาโกชิม่าชูโอ
 • 7

 • 02
  ひかり
  ひかり591号
  ฮาคาตะ
  15
  さくら
  さくら541号
  คาโกชิม่าชูโอ
  19
  こだま
  こだま835号
  ฮาคาตะ
  39
  さくら
  さくら543号
  คาโกชิม่าชูโอ
  50
  こだま
  こだま837号
  ฮาคาตะ
  56
  のぞみ
  のぞみ271号
  ฮาคาตะ
 • 8

 • 20
  こだま
  こだま839号
  ฮิโระชิมะ
  24
  ひかり
  ひかり531号
  ฮาคาตะ
  35
  みずほ
  みずほ605号
  คาโกชิม่าชูโอ
  42
  のぞみ
  のぞみ273号
  ฮาคาตะ
  49
  こだま
  こだま841号
  ฮาคาตะ
  54
  さくら
  さくら545号
  คาโกชิม่าชูโอ
 • 9

 • 04
  のぞみ
  のぞみ99号
  ฮาคาตะ
  10
  のぞみ
  のぞみ1号
  ฮาคาตะ
  14
  ひかり
  ひかり533号
  ฮิโระชิมะ
  26
  のぞみ
  のぞみ3号
  ฮาคาตะ
  42
  さくら
  さくら547号
  คาโกชิม่าชูโอ
  47
  のぞみ
  のぞみ5号
  ฮาคาตะ
  50
  こだま
  こだま843号
  ฮาคาตะ
 • 10

 • 06
  のぞみ
  のぞみ7号
  ฮาคาตะ
  11
  さくら
  さくら549号
  คาโกชิม่าชูโอ
  26
  のぞみ
  のぞみ9号
  ฮาคาตะ
  41
  みずほ
  みずほ607号
  คาโกชิม่าชูโอ
  48
  のぞみ
  のぞみ11号
  ฮาคาตะ
  50
  こだま
  こだま845号
  ฮาคาตะ
 • 11

 • 03
  のぞみ
  のぞみ13号
  ฮาคาตะ
  10
  さくら
  さくら551号
  คาโกชิม่าชูโอ
  21
  のぞみ
  のぞみ61号
  ฮิโระชิมะ
  26
  のぞみ
  のぞみ15号
  ฮาคาตะ
  48
  のぞみ
  のぞみ17号
  ฮาคาตะ
  50
  こだま
  こだま847号
  ฮาคาตะ
 • 12

 • 06
  のぞみ
  のぞみ63号
  ฮิโระชิมะ
  11
  さくら
  さくら553号
  คาโกชิม่าชูโอ
  26
  のぞみ
  のぞみ19号
  ฮาคาตะ
  48
  のぞみ
  のぞみ21号
  ฮาคาตะ
  50
  こだま
  こだま849号
  ฮาคาตะ
 • 13

 • 06
  のぞみ
  のぞみ65号
  ฮิโระชิมะ
  11
  さくら
  さくら555号
  คาโกชิม่าชูโอ
  26
  のぞみ
  のぞみ23号
  ฮาคาตะ
  48
  のぞみ
  のぞみ25号
  ฮาคาตะ
  50
  こだま
  こだま851号
  ฮาคาตะ
 • 14

 • 06
  のぞみ
  のぞみ67号
  ฮิโระชิมะ
  11
  さくら
  さくら557号
  คาโกชิม่าชูโอ
  26
  のぞみ
  のぞみ27号
  ฮาคาตะ
  48
  のぞみ
  のぞみ29号
  ฮาคาตะ
  50
  こだま
  こだま853号
  ฮาคาตะ
 • 15

 • 06
  のぞみ
  のぞみ69号
  ฮิโระชิมะ
  11
  さくら
  さくら559号
  คาโกชิม่าชูโอ
  26
  のぞみ
  のぞみ31号
  ฮาคาตะ
  48
  のぞみ
  のぞみ33号
  ฮาคาตะ
  50
  こだま
  こだま855号
  ฮาคาตะ
 • 16

 • 06
  のぞみ
  のぞみ71号
  ฮิโระชิมะ
  11
  さくら
  さくら561号
  คาโกชิม่าชูโอ
  26
  のぞみ
  のぞみ35号
  ฮาคาตะ
  48
  のぞみ
  のぞみ37号
  ฮาคาตะ
  50
  こだま
  こだま857号
  ฮาคาตะ
 • 17

 • 06
  のぞみ
  のぞみ73号
  ฮิโระชิมะ
  11
  さくら
  さくら563号
  คาโกชิม่าชูโอ
  26
  のぞみ
  のぞみ39号
  ฮาคาตะ
  48
  のぞみ
  のぞみ41号
  ฮาคาตะ
  50
  こだま
  こだま859号
  ฮาคาตะ
 • 18

 • 06
  のぞみ
  のぞみ75号
  ฮิโระชิมะ
  11
  さくら
  さくら565号
  คาโกชิม่าชูโอ
  26
  のぞみ
  のぞみ43号
  ฮาคาตะ
  32
  さくら
  さくら567号
  คาโกชิม่าชูโอ
  48
  のぞみ
  のぞみ45号
  ฮาคาตะ
  50
  こだま
  こだま861号
  ฮาคาตะ
 • 19

 • 06
  のぞみ
  のぞみ77号
  ฮิโระชิมะ
  11
  さくら
  さくら569号
  คาโกชิม่าชูโอ
  27
  のぞみ
  のぞみ47号
  ฮาคาตะ
  32
  こだま
  こだま863号
  ฮิโระชิมะ
  48
  のぞみ
  のぞみ49号
  ฮาคาตะ
  50
  こだま
  こだま865号
  ฮาคาตะ
 • 20

 • 06
  のぞみ
  のぞみ51号
  ฮาคาตะ
  11
  さくら
  さくら571号
  คาโกชิม่าชูโอ
  26
  のぞみ
  のぞみ53号
  ฮาคาตะ
  40
  みずほ
  みずほ615号
  คุมาโมโตะ
  48
  のぞみ
  のぞみ55号
  ฮาคาตะ
  50
  こだま
  こだま867号
  ฮาคาตะ
 • 21

 • 06
  のぞみ
  のぞみ79号
  ฮิโระชิมะ
  11
  さくら
  さくら573号
  คุมาโมโตะ
  26
  のぞみ
  のぞみ57号
  ฮาคาตะ
  47
  こだま
  こだま869号
  ฮิโระชิมะ
  51
  のぞみ
  のぞみ81号
  ฮิโระชิมะ
 • 22

 • 09
  のぞみ
  のぞみ59号
  ฮาคาตะ
  27
  のぞみ
  のぞみ83号
  ฮิโระชิมะ
  35
  こだま
  こだま873号
  ฮิโระชิมะ
  57
  のぞみ
  のぞみ87号
  ฮิโระชิมะ
 • 23

 • 03
  こだま
  こだま875号
  มิฮาระ
  14
  のぞみ
  のぞみ89号
  ฮิโระชิมะ