ฮิโรชิม่าโก (อุจินะ)

ฮิโรชิม่าเด็นเท็ตสึ (ฮิโรเด็นนิชิฮิโรชิม่า-ฮิโรชิม่าโก) สำหรับ ฮิโรเด็นนิชิฮิโรชิม่า (โคอิ)

กรองรถไฟ :  ทั้งหมด 1号線
37 คลิกที่เวลาเพื่อดูสถานีหยุด click on the time to see the stop stations