อิกะกันเบะ

คินเท็ตสึสายโอซากะ สำหรับ โอซาก้าอุเอะฮอมมาจ

opposite direction ฝั่งตรงข้าม
กรองรถไฟ :  ทั้งหมด 急行 快速急行
37 คลิกที่เวลาเพื่อดูสถานีหยุด click on the time to see the stop stations