สนามบินนางาซากิ(รถบัส) ถึง 長崎駅前

นางาซากิสนามบิน-นางาซากิ(เดะจิมะถนนเกย์ยุ)[นางาซากิบริหารโดยจังหวัดรถบัส/นางาซากิรถบัส] ตารางเวลา

เวลาที่ต้องการ

 • 長崎県営バス 長崎空港-長崎〔出島道路経由〕 : 43นาที ~
กรองรถไฟ :  ทั้งหมด
8:00
 • 08:45 → 09:28 ( 43นาที )
  長崎県営バス/長崎バス 長崎空港-長崎〔出島道路経由〕
  ถึง โคโควอล์คโมริมาจิ
9:00
 • 09:20 → 10:03 ( 43นาที )
  長崎県営バス/長崎バス 長崎空港-長崎〔出島道路経由〕
  ถึง โคโควอล์คโมริมาจิ
 • 09:30 → 10:13 ( 43นาที )
  長崎県営バス/長崎バス 長崎空港-長崎〔出島道路経由〕
  ถึง โคโควอล์คโมริมาจิ
 • 09:40 → 10:23 ( 43นาที )
  長崎県営バス/長崎バス 長崎空港-長崎〔出島道路経由〕
  ถึง โคโควอล์คโมริมาจิ
 • 09:50 → 10:33 ( 43นาที )
  長崎県営バス/長崎バス 長崎空港-長崎〔出島道路経由〕
  ถึง โคโควอล์คโมริมาจิ
10:00
 • 10:40 → 11:23 ( 43นาที )
  長崎県営バス/長崎バス 長崎空港-長崎〔出島道路経由〕
  ถึง โคโควอล์คโมริมาจิ
 • 10:50 → 11:33 ( 43นาที )
  長崎県営バス/長崎バス 長崎空港-長崎〔出島道路経由〕
  ถึง โคโควอล์คโมริมาจิ
11:00
 • 11:00 → 11:43 ( 43นาที )
  長崎県営バス/長崎バス 長崎空港-長崎〔出島道路経由〕
  ถึง โคโควอล์คโมริมาจิ
 • 11:10 → 11:53 ( 43นาที )
  長崎県営バス/長崎バス 長崎空港-長崎〔出島道路経由〕
  ถึง โคโควอล์คโมริมาจิ
 • 11:45 → 12:28 ( 43นาที )
  長崎県営バス/長崎バス 長崎空港-長崎〔出島道路経由〕
  ถึง โคโควอล์คโมริมาจิ
 • 11:55 → 12:38 ( 43นาที )
  長崎県営バス/長崎バス 長崎空港-長崎〔出島道路経由〕
  ถึง โคโควอล์คโมริมาจิ
12:00
 • 12:25 → 13:08 ( 43นาที )
  長崎県営バス/長崎バス 長崎空港-長崎〔出島道路経由〕
  ถึง โคโควอล์คโมริมาจิ
13:00
 • 13:05 → 13:48 ( 43นาที )
  長崎県営バス/長崎バス 長崎空港-長崎〔出島道路経由〕
  ถึง โคโควอล์คโมริมาจิ
 • 13:15 → 13:58 ( 43นาที )
  長崎県営バス/長崎バス 長崎空港-長崎〔出島道路経由〕
  ถึง โคโควอล์คโมริมาจิ
 • 13:30 → 14:13 ( 43นาที )
  長崎県営バス/長崎バス 長崎空港-長崎〔出島道路経由〕
  ถึง โคโควอล์คโมริมาจิ
14:00
 • 14:10 → 14:53 ( 43นาที )
  長崎県営バス/長崎バス 長崎空港-長崎〔出島道路経由〕
  ถึง โคโควอล์คโมริมาจิ
 • 14:40 → 15:23 ( 43นาที )
  長崎県営バス/長崎バス 長崎空港-長崎〔出島道路経由〕
  ถึง โคโควอล์คโมริมาจิ
15:00
 • 15:00 → 15:43 ( 43นาที )
  長崎県営バス/長崎バス 長崎空港-長崎〔出島道路経由〕
  ถึง โคโควอล์คโมริมาจิ
 • 15:15 → 15:58 ( 43นาที )
  長崎県営バス/長崎バス 長崎空港-長崎〔出島道路経由〕
  ถึง โคโควอล์คโมริมาจิ
 • 15:25 → 16:08 ( 43นาที )
  長崎県営バス/長崎バス 長崎空港-長崎〔出島道路経由〕
  ถึง โคโควอล์คโมริมาจิ
16:00
 • 16:00 → 16:43 ( 43นาที )
  長崎県営バス/長崎バス 長崎空港-長崎〔出島道路経由〕
  ถึง โคโควอล์คโมริมาจิ
 • 16:25 → 17:08 ( 43นาที )
  長崎県営バス/長崎バス 長崎空港-長崎〔出島道路経由〕
  ถึง โคโควอล์คโมริมาจิ
 • 16:45 → 17:28 ( 43นาที )
  長崎県営バス/長崎バス 長崎空港-長崎〔出島道路経由〕
  ถึง โคโควอล์คโมริมาจิ
17:00
 • 17:05 → 17:48 ( 43นาที )
  長崎県営バス/長崎バス 長崎空港-長崎〔出島道路経由〕
  ถึง โคโควอล์คโมริมาจิ
 • 17:30 → 18:13 ( 43นาที )
  長崎県営バス/長崎バス 長崎空港-長崎〔出島道路経由〕
  ถึง โคโควอล์คโมริมาจิ
18:00
 • 18:40 → 19:23 ( 43นาที )
  長崎県営バス/長崎バス 長崎空港-長崎〔出島道路経由〕
  ถึง โคโควอล์คโมริมาจิ
 • 18:50 → 19:33 ( 43นาที )
  長崎県営バス/長崎バス 長崎空港-長崎〔出島道路経由〕
  ถึง โคโควอล์คโมริมาจิ
19:00
 • 19:00 → 19:43 ( 43นาที )
  長崎県営バス/長崎バス 長崎空港-長崎〔出島道路経由〕
  ถึง โคโควอล์คโมริมาจิ
 • 19:10 → 19:53 ( 43นาที )
  長崎県営バス/長崎バス 長崎空港-長崎〔出島道路経由〕
  ถึง โคโควอล์คโมริมาจิ
 • 19:40 → 20:23 ( 43นาที )
  長崎県営バス/長崎バス 長崎空港-長崎〔出島道路経由〕
  ถึง โคโควอล์คโมริมาจิ
20:00
 • 20:05 → 20:48 ( 43นาที )
  長崎県営バス/長崎バス 長崎空港-長崎〔出島道路経由〕
  ถึง โคโควอล์คโมริมาจิ
 • 20:45 → 21:28 ( 43นาที )
  長崎県営バス/長崎バス 長崎空港-長崎〔出島道路経由〕
  ถึง โคโควอล์คโมริมาจิ
 • 20:55 → 21:38 ( 43นาที )
  長崎県営バス/長崎バス 長崎空港-長崎〔出島道路経由〕
  ถึง โคโควอล์คโมริมาจิ
21:00
 • 21:15 → 21:58 ( 43นาที )
  長崎県営バス/長崎バス 長崎空港-長崎〔出島道路経由〕
  ถึง โคโควอล์คโมริมาจิ
 • 21:40 → 22:23 ( 43นาที )
  長崎県営バス/長崎バス 長崎空港-長崎〔出島道路経由〕
  ถึง โคโควอล์คโมริมาจิ
 • 21:50 → 22:33 ( 43นาที )
  長崎県営バス/長崎バス 長崎空港-長崎〔出島道路経由〕
  ถึง โคโควอล์คโมริมาจิ