สถานีโตเกียว ถึง สถานีเซ็นได ทางออกทิศตะวันออก

เซ็นไดไลน์(นาริตะสนามบิน‧TDR-เซ็นไดสถานี)[นาริตะกูโกโคจู] ตารางเวลา

เวลาที่ต้องการ

  • นาริตะกูโกโคจู (ระบบการจองล่วงหน้า)เซ็นไดไลน์ : 5โมง 35นาที ~
23:00
  • 23:40 → 05:15 ( 5โมง 35นาที )
    成田空港交通 [事前予約制]仙台線
    ถึง สถานีเซ็นได ทางออกทิศตะวันออก