สนามบินฮาเนดะได1เทอมินอล(รถโมโนเรล) ถึง ฮามะมัตสึโจ

โตเกียวโมโนเรล ตารางเวลา

เวลาที่ต้องการ

 • โตเกียวโมโนเรล : 22นาที ~
 • 東京モノレール区間快速 : 19นาที ~
 • 東京モノレール空港快速 : 17นาที ~
5:00
 • 05:13 → 05:33 ( 20นาที )
  東京モノレール区間快速
  ถึง ฮามะมัตสึโจ
 • 05:23 → 05:46 ( 23นาที )
  โตเกียวโมโนเรล
  ถึง ฮามะมัตสึโจ
 • 05:35 → 05:58 ( 23นาที )
  โตเกียวโมโนเรล
  ถึง ฮามะมัตสึโจ
 • 05:48 → 06:10 ( 22นาที )
  โตเกียวโมโนเรล
  ถึง ฮามะมัตสึโจ
 • 05:59 → 06:21 ( 22นาที )
  โตเกียวโมโนเรล
  ถึง ฮามะมัตสึโจ
6:00
 • 06:03 → 06:26 ( 23นาที )
  โตเกียวโมโนเรล
  ถึง ฮามะมัตสึโจ
 • 06:11 → 06:34 ( 23นาที )
  โตเกียวโมโนเรล
  ถึง ฮามะมัตสึโจ
 • 06:16 → 06:39 ( 23นาที )
  โตเกียวโมโนเรล
  ถึง ฮามะมัตสึโจ
 • 06:20 → 06:43 ( 23นาที )
  โตเกียวโมโนเรล
  ถึง ฮามะมัตสึโจ
 • 06:30 → 06:53 ( 23นาที )
  โตเกียวโมโนเรล
  ถึง ฮามะมัตสึโจ
 • 06:35 → 06:58 ( 23นาที )
  โตเกียวโมโนเรล
  ถึง ฮามะมัตสึโจ
 • 06:39 → 07:02 ( 23นาที )
  โตเกียวโมโนเรล
  ถึง ฮามะมัตสึโจ
 • 06:46 → 07:09 ( 23นาที )
  โตเกียวโมโนเรล
  ถึง ฮามะมัตสึโจ
 • 06:51 → 07:13 ( 22นาที )
  โตเกียวโมโนเรล
  ถึง ฮามะมัตสึโจ
 • 06:55 → 07:17 ( 22นาที )
  โตเกียวโมโนเรล
  ถึง ฮามะมัตสึโจ
 • 06:59 → 07:21 ( 22นาที )
  โตเกียวโมโนเรล
  ถึง ฮามะมัตสึโจ
7:00
 • 07:03 → 07:26 ( 23นาที )
  โตเกียวโมโนเรล
  ถึง ฮามะมัตสึโจ
 • 07:07 → 07:29 ( 22นาที )
  โตเกียวโมโนเรล
  ถึง ฮามะมัตสึโจ
 • 07:11 → 07:33 ( 22นาที )
  โตเกียวโมโนเรล
  ถึง ฮามะมัตสึโจ
 • 07:19 → 07:41 ( 22นาที )
  โตเกียวโมโนเรล
  ถึง ฮามะมัตสึโจ
 • 07:23 → 07:46 ( 23นาที )
  โตเกียวโมโนเรล
  ถึง ฮามะมัตสึโจ
 • 07:27 → 07:50 ( 23นาที )
  โตเกียวโมโนเรล
  ถึง ฮามะมัตสึโจ
 • 07:31 → 07:54 ( 23นาที )
  โตเกียวโมโนเรล
  ถึง ฮามะมัตสึโจ
 • 07:35 → 07:58 ( 23นาที )
  โตเกียวโมโนเรล
  ถึง ฮามะมัตสึโจ
 • 07:39 → 08:02 ( 23นาที )
  โตเกียวโมโนเรล
  ถึง ฮามะมัตสึโจ
 • 07:43 → 08:06 ( 23นาที )
  โตเกียวโมโนเรล
  ถึง ฮามะมัตสึโจ
 • 07:47 → 08:10 ( 23นาที )
  โตเกียวโมโนเรล
  ถึง ฮามะมัตสึโจ
 • 07:51 → 08:14 ( 23นาที )
  โตเกียวโมโนเรล
  ถึง ฮามะมัตสึโจ
 • 07:55 → 08:18 ( 23นาที )
  โตเกียวโมโนเรล
  ถึง ฮามะมัตสึโจ
 • 07:59 → 08:22 ( 23นาที )
  โตเกียวโมโนเรล
  ถึง ฮามะมัตสึโจ
8:00
 • 08:03 → 08:26 ( 23นาที )
  โตเกียวโมโนเรล
  ถึง ฮามะมัตสึโจ
 • 08:07 → 08:30 ( 23นาที )
  โตเกียวโมโนเรล
  ถึง ฮามะมัตสึโจ
 • 08:11 → 08:34 ( 23นาที )
  โตเกียวโมโนเรล
  ถึง ฮามะมัตสึโจ
 • 08:15 → 08:38 ( 23นาที )
  โตเกียวโมโนเรล
  ถึง ฮามะมัตสึโจ
 • 08:19 → 08:42 ( 23นาที )
  โตเกียวโมโนเรล
  ถึง ฮามะมัตสึโจ
 • 08:23 → 08:46 ( 23นาที )
  โตเกียวโมโนเรล
  ถึง ฮามะมัตสึโจ
 • 08:27 → 08:50 ( 23นาที )
  โตเกียวโมโนเรล
  ถึง ฮามะมัตสึโจ
 • 08:31 → 08:54 ( 23นาที )
  โตเกียวโมโนเรล
  ถึง ฮามะมัตสึโจ
 • 08:35 → 08:58 ( 23นาที )
  โตเกียวโมโนเรล
  ถึง ฮามะมัตสึโจ
 • 08:39 → 09:02 ( 23นาที )
  โตเกียวโมโนเรล
  ถึง ฮามะมัตสึโจ
 • 08:43 → 09:06 ( 23นาที )
  โตเกียวโมโนเรล
  ถึง ฮามะมัตสึโจ
 • 08:47 → 09:10 ( 23นาที )
  โตเกียวโมโนเรล
  ถึง ฮามะมัตสึโจ
 • 08:52 → 09:15 ( 23นาที )
  โตเกียวโมโนเรล
  ถึง ฮามะมัตสึโจ
 • 08:56 → 09:20 ( 24นาที )
  โตเกียวโมโนเรล
  ถึง ฮามะมัตสึโจ
9:00
 • 09:03 → 09:25 ( 22นาที )
  โตเกียวโมโนเรล
  ถึง ฮามะมัตสึโจ
 • 09:08 → 09:34 ( 26นาที )
  โตเกียวโมโนเรล
  ถึง ฮามะมัตสึโจ
 • 09:12 → 09:30 ( 18นาที )
  東京モノレール空港快速
  ถึง ฮามะมัตสึโจ
 • 09:15 → 09:38 ( 23นาที )
  โตเกียวโมโนเรล
  ถึง ฮามะมัตสึโจ
 • 09:23 → 09:48 ( 25นาที )
  โตเกียวโมโนเรล
  ถึง ฮามะมัตสึโจ
 • 09:27 → 09:44 ( 17นาที )
  東京モノレール空港快速
  ถึง ฮามะมัตสึโจ
 • 09:31 → 09:53 ( 22นาที )
  โตเกียวโมโนเรล
  ถึง ฮามะมัตสึโจ
 • 09:37 → 10:02 ( 25นาที )
  โตเกียวโมโนเรล
  ถึง ฮามะมัตสึโจ
 • 09:40 → 09:58 ( 18นาที )
  東京モノレール空港快速
  ถึง ฮามะมัตสึโจ
 • 09:47 → 10:12 ( 25นาที )
  โตเกียวโมโนเรล
  ถึง ฮามะมัตสึโจ
 • 09:50 → 10:08 ( 18นาที )
  東京モノレール空港快速
  ถึง ฮามะมัตสึโจ
 • 09:57 → 10:22 ( 25นาที )
  โตเกียวโมโนเรล
  ถึง ฮามะมัตสึโจ
10:00
 • 10:00 → 10:18 ( 18นาที )
  東京モノレール空港快速
  ถึง ฮามะมัตสึโจ
 • 10:07 → 10:32 ( 25นาที )
  โตเกียวโมโนเรล
  ถึง ฮามะมัตสึโจ
 • 10:10 → 10:28 ( 18นาที )
  東京モノレール空港快速
  ถึง ฮามะมัตสึโจ
 • 10:17 → 10:42 ( 25นาที )
  โตเกียวโมโนเรล
  ถึง ฮามะมัตสึโจ
 • 10:20 → 10:38 ( 18นาที )
  東京モノレール空港快速
  ถึง ฮามะมัตสึโจ
 • 10:27 → 10:52 ( 25นาที )
  โตเกียวโมโนเรล
  ถึง ฮามะมัตสึโจ
 • 10:30 → 10:48 ( 18นาที )
  東京モノレール空港快速
  ถึง ฮามะมัตสึโจ
 • 10:37 → 11:02 ( 25นาที )
  โตเกียวโมโนเรล
  ถึง ฮามะมัตสึโจ
 • 10:40 → 10:58 ( 18นาที )
  東京モノレール空港快速
  ถึง ฮามะมัตสึโจ
 • 10:47 → 11:12 ( 25นาที )
  โตเกียวโมโนเรล
  ถึง ฮามะมัตสึโจ
 • 10:50 → 11:08 ( 18นาที )
  東京モノレール空港快速
  ถึง ฮามะมัตสึโจ
 • 10:57 → 11:22 ( 25นาที )
  โตเกียวโมโนเรล
  ถึง ฮามะมัตสึโจ
11:00
 • 11:00 → 11:18 ( 18นาที )
  東京モノレール空港快速
  ถึง ฮามะมัตสึโจ
 • 11:07 → 11:32 ( 25นาที )
  โตเกียวโมโนเรล
  ถึง ฮามะมัตสึโจ
 • 11:10 → 11:28 ( 18นาที )
  東京モノレール空港快速
  ถึง ฮามะมัตสึโจ
 • 11:17 → 11:42 ( 25นาที )
  โตเกียวโมโนเรล
  ถึง ฮามะมัตสึโจ
 • 11:20 → 11:38 ( 18นาที )
  東京モノレール空港快速
  ถึง ฮามะมัตสึโจ
 • 11:27 → 11:52 ( 25นาที )
  โตเกียวโมโนเรล
  ถึง ฮามะมัตสึโจ
 • 11:30 → 11:48 ( 18นาที )
  東京モノレール空港快速
  ถึง ฮามะมัตสึโจ
 • 11:37 → 12:02 ( 25นาที )
  โตเกียวโมโนเรล
  ถึง ฮามะมัตสึโจ
 • 11:40 → 11:58 ( 18นาที )
  東京モノレール空港快速
  ถึง ฮามะมัตสึโจ
 • 11:47 → 12:12 ( 25นาที )
  โตเกียวโมโนเรล
  ถึง ฮามะมัตสึโจ
 • 11:50 → 12:08 ( 18นาที )
  東京モノレール空港快速
  ถึง ฮามะมัตสึโจ
 • 11:57 → 12:22 ( 25นาที )
  โตเกียวโมโนเรล
  ถึง ฮามะมัตสึโจ
12:00
 • 12:00 → 12:18 ( 18นาที )
  東京モノレール空港快速
  ถึง ฮามะมัตสึโจ
 • 12:07 → 12:32 ( 25นาที )
  โตเกียวโมโนเรล
  ถึง ฮามะมัตสึโจ
 • 12:10 → 12:28 ( 18นาที )
  東京モノレール空港快速
  ถึง ฮามะมัตสึโจ
 • 12:17 → 12:42 ( 25นาที )
  โตเกียวโมโนเรล
  ถึง ฮามะมัตสึโจ
 • 12:20 → 12:38 ( 18นาที )
  東京モノレール空港快速
  ถึง ฮามะมัตสึโจ
 • 12:27 → 12:52 ( 25นาที )
  โตเกียวโมโนเรล
  ถึง ฮามะมัตสึโจ
 • 12:30 → 12:48 ( 18นาที )
  東京モノレール空港快速
  ถึง ฮามะมัตสึโจ
 • 12:37 → 13:02 ( 25นาที )
  โตเกียวโมโนเรล
  ถึง ฮามะมัตสึโจ
 • 12:40 → 12:58 ( 18นาที )
  東京モノレール空港快速
  ถึง ฮามะมัตสึโจ
 • 12:47 → 13:12 ( 25นาที )
  โตเกียวโมโนเรล
  ถึง ฮามะมัตสึโจ
 • 12:50 → 13:08 ( 18นาที )
  東京モノレール空港快速
  ถึง ฮามะมัตสึโจ
 • 12:57 → 13:22 ( 25นาที )
  โตเกียวโมโนเรล
  ถึง ฮามะมัตสึโจ
13:00
 • 13:00 → 13:18 ( 18นาที )
  東京モノレール空港快速
  ถึง ฮามะมัตสึโจ
 • 13:07 → 13:32 ( 25นาที )
  โตเกียวโมโนเรล
  ถึง ฮามะมัตสึโจ
 • 13:10 → 13:28 ( 18นาที )
  東京モノレール空港快速
  ถึง ฮามะมัตสึโจ
 • 13:17 → 13:42 ( 25นาที )
  โตเกียวโมโนเรล
  ถึง ฮามะมัตสึโจ
 • 13:20 → 13:38 ( 18นาที )
  東京モノレール空港快速
  ถึง ฮามะมัตสึโจ
 • 13:27 → 13:52 ( 25นาที )
  โตเกียวโมโนเรล
  ถึง ฮามะมัตสึโจ
 • 13:30 → 13:48 ( 18นาที )
  東京モノレール空港快速
  ถึง ฮามะมัตสึโจ
 • 13:37 → 14:02 ( 25นาที )
  โตเกียวโมโนเรล
  ถึง ฮามะมัตสึโจ
 • 13:40 → 13:58 ( 18นาที )
  東京モノレール空港快速
  ถึง ฮามะมัตสึโจ
 • 13:47 → 14:12 ( 25นาที )
  โตเกียวโมโนเรล
  ถึง ฮามะมัตสึโจ
 • 13:50 → 14:08 ( 18นาที )
  東京モノレール空港快速
  ถึง ฮามะมัตสึโจ
 • 13:57 → 14:22 ( 25นาที )
  โตเกียวโมโนเรล
  ถึง ฮามะมัตสึโจ
14:00
 • 14:00 → 14:18 ( 18นาที )
  東京モノレール空港快速
  ถึง ฮามะมัตสึโจ
 • 14:07 → 14:32 ( 25นาที )
  โตเกียวโมโนเรล
  ถึง ฮามะมัตสึโจ
 • 14:10 → 14:28 ( 18นาที )
  東京モノレール空港快速
  ถึง ฮามะมัตสึโจ
 • 14:17 → 14:42 ( 25นาที )
  โตเกียวโมโนเรล
  ถึง ฮามะมัตสึโจ
 • 14:20 → 14:38 ( 18นาที )
  東京モノレール空港快速
  ถึง ฮามะมัตสึโจ
 • 14:27 → 14:52 ( 25นาที )
  โตเกียวโมโนเรล
  ถึง ฮามะมัตสึโจ
 • 14:30 → 14:48 ( 18นาที )
  東京モノレール空港快速
  ถึง ฮามะมัตสึโจ
 • 14:37 → 15:02 ( 25นาที )
  โตเกียวโมโนเรล
  ถึง ฮามะมัตสึโจ
 • 14:40 → 14:58 ( 18นาที )
  東京モノレール空港快速
  ถึง ฮามะมัตสึโจ
 • 14:47 → 15:12 ( 25นาที )
  โตเกียวโมโนเรล
  ถึง ฮามะมัตสึโจ
 • 14:50 → 15:08 ( 18นาที )
  東京モノレール空港快速
  ถึง ฮามะมัตสึโจ
 • 14:57 → 15:22 ( 25นาที )
  โตเกียวโมโนเรล
  ถึง ฮามะมัตสึโจ
15:00
 • 15:00 → 15:18 ( 18นาที )
  東京モノレール空港快速
  ถึง ฮามะมัตสึโจ
 • 15:07 → 15:32 ( 25นาที )
  โตเกียวโมโนเรล
  ถึง ฮามะมัตสึโจ
 • 15:10 → 15:28 ( 18นาที )
  東京モノレール空港快速
  ถึง ฮามะมัตสึโจ
 • 15:17 → 15:42 ( 25นาที )
  โตเกียวโมโนเรล
  ถึง ฮามะมัตสึโจ
 • 15:20 → 15:38 ( 18นาที )
  東京モノレール空港快速
  ถึง ฮามะมัตสึโจ
 • 15:27 → 15:52 ( 25นาที )
  โตเกียวโมโนเรล
  ถึง ฮามะมัตสึโจ
 • 15:30 → 15:48 ( 18นาที )
  東京モノレール空港快速
  ถึง ฮามะมัตสึโจ
 • 15:37 → 16:02 ( 25นาที )
  โตเกียวโมโนเรล
  ถึง ฮามะมัตสึโจ
 • 15:40 → 15:58 ( 18นาที )
  東京モノレール空港快速
  ถึง ฮามะมัตสึโจ
 • 15:47 → 16:12 ( 25นาที )
  โตเกียวโมโนเรล
  ถึง ฮามะมัตสึโจ
 • 15:50 → 16:08 ( 18นาที )
  東京モノレール空港快速
  ถึง ฮามะมัตสึโจ
 • 15:57 → 16:22 ( 25นาที )
  โตเกียวโมโนเรล
  ถึง ฮามะมัตสึโจ
16:00
 • 16:00 → 16:18 ( 18นาที )
  東京モノレール空港快速
  ถึง ฮามะมัตสึโจ
 • 16:07 → 16:32 ( 25นาที )
  โตเกียวโมโนเรล
  ถึง ฮามะมัตสึโจ
 • 16:10 → 16:28 ( 18นาที )
  東京モノレール空港快速
  ถึง ฮามะมัตสึโจ
 • 16:16 → 16:41 ( 25นาที )
  โตเกียวโมโนเรล
  ถึง ฮามะมัตสึโจ
 • 16:20 → 16:37 ( 17นาที )
  東京モノレール空港快速
  ถึง ฮามะมัตสึโจ
 • 16:26 → 16:51 ( 25นาที )
  โตเกียวโมโนเรล
  ถึง ฮามะมัตสึโจ
 • 16:30 → 16:47 ( 17นาที )
  東京モノレール空港快速
  ถึง ฮามะมัตสึโจ
 • 16:37 → 17:02 ( 25นาที )
  โตเกียวโมโนเรล
  ถึง ฮามะมัตสึโจ
 • 16:40 → 16:58 ( 18นาที )
  東京モノレール空港快速
  ถึง ฮามะมัตสึโจ
 • 16:46 → 17:11 ( 25นาที )
  โตเกียวโมโนเรล
  ถึง ฮามะมัตสึโจ
 • 16:50 → 17:07 ( 17นาที )
  東京モノレール空港快速
  ถึง ฮามะมัตสึโจ
 • 16:54 → 17:17 ( 23นาที )
  โตเกียวโมโนเรล
  ถึง ฮามะมัตสึโจ
17:00
 • 17:00 → 17:23 ( 23นาที )
  โตเกียวโมโนเรล
  ถึง ฮามะมัตสึโจ
 • 17:07 → 17:26 ( 19นาที )
  東京モノレール区間快速
  ถึง ฮามะมัตสึโจ
 • 17:09 → 17:32 ( 23นาที )
  โตเกียวโมโนเรล
  ถึง ฮามะมัตสึโจ
 • 17:14 → 17:37 ( 23นาที )
  โตเกียวโมโนเรล
  ถึง ฮามะมัตสึโจ
 • 17:19 → 17:42 ( 23นาที )
  โตเกียวโมโนเรล
  ถึง ฮามะมัตสึโจ
 • 17:24 → 17:47 ( 23นาที )
  โตเกียวโมโนเรล
  ถึง ฮามะมัตสึโจ
 • 17:29 → 17:52 ( 23นาที )
  โตเกียวโมโนเรล
  ถึง ฮามะมัตสึโจ
 • 17:34 → 17:57 ( 23นาที )
  โตเกียวโมโนเรล
  ถึง ฮามะมัตสึโจ
 • 17:38 → 18:01 ( 23นาที )
  โตเกียวโมโนเรล
  ถึง ฮามะมัตสึโจ
 • 17:43 → 18:06 ( 23นาที )
  โตเกียวโมโนเรล
  ถึง ฮามะมัตสึโจ
 • 17:48 → 18:11 ( 23นาที )
  โตเกียวโมโนเรล
  ถึง ฮามะมัตสึโจ
 • 17:53 → 18:16 ( 23นาที )
  โตเกียวโมโนเรล
  ถึง ฮามะมัตสึโจ
 • 17:58 → 18:21 ( 23นาที )
  โตเกียวโมโนเรล
  ถึง ฮามะมัตสึโจ
18:00
 • 18:03 → 18:26 ( 23นาที )
  โตเกียวโมโนเรล
  ถึง ฮามะมัตสึโจ
 • 18:08 → 18:31 ( 23นาที )
  โตเกียวโมโนเรล
  ถึง ฮามะมัตสึโจ
 • 18:13 → 18:36 ( 23นาที )
  โตเกียวโมโนเรล
  ถึง ฮามะมัตสึโจ
 • 18:18 → 18:41 ( 23นาที )
  โตเกียวโมโนเรล
  ถึง ฮามะมัตสึโจ
 • 18:23 → 18:46 ( 23นาที )
  โตเกียวโมโนเรล
  ถึง ฮามะมัตสึโจ
 • 18:27 → 18:50 ( 23นาที )
  โตเกียวโมโนเรล
  ถึง ฮามะมัตสึโจ
 • 18:32 → 18:55 ( 23นาที )
  โตเกียวโมโนเรล
  ถึง ฮามะมัตสึโจ
 • 18:37 → 18:59 ( 22นาที )
  โตเกียวโมโนเรล
  ถึง ฮามะมัตสึโจ
 • 18:42 → 19:05 ( 23นาที )
  โตเกียวโมโนเรล
  ถึง ฮามะมัตสึโจ
 • 18:49 → 19:12 ( 23นาที )
  โตเกียวโมโนเรล
  ถึง ฮามะมัตสึโจ
 • 18:57 → 19:17 ( 20นาที )
  東京モノレール区間快速
  ถึง ฮามะมัตสึโจ
 • 18:59 → 19:22 ( 23นาที )
  โตเกียวโมโนเรล
  ถึง ฮามะมัตสึโจ
19:00
 • 19:04 → 19:27 ( 23นาที )
  โตเกียวโมโนเรล
  ถึง ฮามะมัตสึโจ
 • 19:10 → 19:33 ( 23นาที )
  โตเกียวโมโนเรล
  ถึง ฮามะมัตสึโจ
 • 19:15 → 19:38 ( 23นาที )
  โตเกียวโมโนเรล
  ถึง ฮามะมัตสึโจ
 • 19:22 → 19:42 ( 20นาที )
  東京モノレール区間快速
  ถึง ฮามะมัตสึโจ
 • 19:25 → 19:48 ( 23นาที )
  โตเกียวโมโนเรล
  ถึง ฮามะมัตสึโจ
 • 19:30 → 19:53 ( 23นาที )
  โตเกียวโมโนเรล
  ถึง ฮามะมัตสึโจ
 • 19:35 → 19:58 ( 23นาที )
  โตเกียวโมโนเรล
  ถึง ฮามะมัตสึโจ
 • 19:41 → 20:06 ( 25นาที )
  โตเกียวโมโนเรล
  ถึง ฮามะมัตสึโจ
 • 19:44 → 20:02 ( 18นาที )
  東京モノレール空港快速
  ถึง ฮามะมัตสึโจ
 • 19:51 → 20:13 ( 22นาที )
  โตเกียวโมโนเรล
  ถึง ฮามะมัตสึโจ
 • 19:56 → 20:19 ( 23นาที )
  โตเกียวโมโนเรล
  ถึง ฮามะมัตสึโจ
20:00
 • 20:01 → 20:24 ( 23นาที )
  โตเกียวโมโนเรล
  ถึง ฮามะมัตสึโจ
 • 20:07 → 20:34 ( 27นาที )
  โตเกียวโมโนเรล
  ถึง ฮามะมัตสึโจ
 • 20:12 → 20:30 ( 18นาที )
  東京モノレール空港快速
  ถึง ฮามะมัตสึโจ
 • 20:17 → 20:40 ( 23นาที )
  โตเกียวโมโนเรล
  ถึง ฮามะมัตสึโจ
 • 20:21 → 20:44 ( 23นาที )
  โตเกียวโมโนเรล
  ถึง ฮามะมัตสึโจ
 • 20:28 → 20:51 ( 23นาที )
  โตเกียวโมโนเรล
  ถึง ฮามะมัตสึโจ
 • 20:35 → 20:58 ( 23นาที )
  โตเกียวโมโนเรล
  ถึง ฮามะมัตสึโจ
 • 20:42 → 21:02 ( 20นาที )
  東京モノレール区間快速
  ถึง ฮามะมัตสึโจ
 • 20:46 → 21:08 ( 22นาที )
  โตเกียวโมโนเรล
  ถึง ฮามะมัตสึโจ
 • 20:51 → 21:14 ( 23นาที )
  โตเกียวโมโนเรล
  ถึง ฮามะมัตสึโจ
 • 20:57 → 21:20 ( 23นาที )
  โตเกียวโมโนเรล
  ถึง ฮามะมัตสึโจ
21:00
 • 21:05 → 21:25 ( 20นาที )
  東京モノレール区間快速
  ถึง ฮามะมัตสึโจ
 • 21:08 → 21:31 ( 23นาที )
  โตเกียวโมโนเรล
  ถึง ฮามะมัตสึโจ
 • 21:18 → 21:41 ( 23นาที )
  โตเกียวโมโนเรล
  ถึง ฮามะมัตสึโจ
 • 21:29 → 21:52 ( 23นาที )
  โตเกียวโมโนเรล
  ถึง ฮามะมัตสึโจ
 • 21:38 → 21:56 ( 18นาที )
  東京モノレール空港快速
  ถึง ฮามะมัตสึโจ
 • 21:40 → 22:03 ( 23นาที )
  โตเกียวโมโนเรล
  ถึง ฮามะมัตสึโจ
 • 21:51 → 22:14 ( 23นาที )
  โตเกียวโมโนเรล
  ถึง ฮามะมัตสึโจ
22:00
 • 22:01 → 22:24 ( 23นาที )
  โตเกียวโมโนเรล
  ถึง ฮามะมัตสึโจ
 • 22:11 → 22:29 ( 18นาที )
  東京モノレール空港快速
  ถึง ฮามะมัตสึโจ
 • 22:14 → 22:37 ( 23นาที )
  โตเกียวโมโนเรล
  ถึง ฮามะมัตสึโจ
 • 22:23 → 22:46 ( 23นาที )
  โตเกียวโมโนเรล
  ถึง ฮามะมัตสึโจ
 • 22:33 → 22:56 ( 23นาที )
  โตเกียวโมโนเรล
  ถึง ฮามะมัตสึโจ
 • 22:43 → 23:01 ( 18นาที )
  東京モノレール空港快速
  ถึง ฮามะมัตสึโจ
 • 22:48 → 23:11 ( 23นาที )
  โตเกียวโมโนเรล
  ถึง ฮามะมัตสึโจ
23:00
 • 23:02 → 23:25 ( 23นาที )
  โตเกียวโมโนเรล
  ถึง ฮามะมัตสึโจ
 • 23:16 → 23:33 ( 17นาที )
  東京モノレール空港快速
  ถึง ฮามะมัตสึโจ
 • 23:18 → 23:41 ( 23นาที )
  โตเกียวโมโนเรล
  ถึง ฮามะมัตสึโจ
 • 23:30 → 23:53 ( 23นาที )
  โตเกียวโมโนเรล
  ถึง ฮามะมัตสึโจ
 • 23:44 → 00:07 ( 23นาที )
  โตเกียวโมโนเรล
  ถึง ฮามะมัตสึโจ
0:00
 • 00:04 → 00:24 ( 20นาที )
  東京モノレール区間快速
  ถึง ฮามะมัตสึโจ