สนามบินฟุกุโอกะ ถึง สนามบินฮาเนดะ

สายการบิน([โตเกียว]สนามบินฮาเนดะ-สนามบินฟุกุโอกะ) ตารางเวลา

เวลาที่ต้องการ

 • SKY : 1โมง 35นาที ~
 • ANA : 1โมง 40นาที ~
 • JAL : 1โมง 35นาที ~
 • SFJ : 1โมง 40นาที ~
กรองรถไฟ :  ทั้งหมด
7:00
 • 07:00 → 08:35 ( 1โมง 35นาที )
  SKY002
  ถึง สนามบินฮาเนดะ
 • 07:00 → 08:40 ( 1โมง 40นาที )
  SFJ40
  ถึง สนามบินฮาเนดะ
 • 07:00 → 08:40 ( 1โมง 40นาที )
  ANA240
  ถึง สนามบินฮาเนดะ
 • 07:05 → 08:40 ( 1โมง 35นาที )
  JAL300
  ถึง สนามบินฮาเนดะ
 • 07:25 → 09:05 ( 1โมง 40นาที )
  JAL302
  ถึง สนามบินฮาเนดะ
8:00
 • 08:00 → 09:40 ( 1โมง 40นาที )
  ANA242
  ถึง สนามบินฮาเนดะ
 • 08:20 → 09:55 ( 1โมง 35นาที )
  JAL304
  ถึง สนามบินฮาเนดะ
 • 08:50 → 10:30 ( 1โมง 40นาที )
  SKY004
  ถึง สนามบินฮาเนดะ
9:00
 • 09:00 → 10:45 ( 1โมง 45นาที )
  ANA244
  ถึง สนามบินฮาเนดะ
 • 09:10 → 10:55 ( 1โมง 45นาที )
  SFJ42
  ถึง สนามบินฮาเนดะ
 • 09:15 → 10:55 ( 1โมง 40นาที )
  JAL306
  ถึง สนามบินฮาเนดะ
 • 09:40 → 11:20 ( 1โมง 40นาที )
  ANA1076
  ถึง สนามบินฮาเนดะ
10:00
 • 10:00 → 11:35 ( 1โมง 35นาที )
  JAL308
  ถึง สนามบินฮาเนดะ
 • 10:10 → 11:55 ( 1โมง 45นาที )
  SKY006
  ถึง สนามบินฮาเนดะ
 • 10:20 → 12:00 ( 1โมง 40นาที )
  ANA246
  ถึง สนามบินฮาเนดะ
11:00
 • 11:00 → 12:40 ( 1โมง 40นาที )
  JAL310
  ถึง สนามบินฮาเนดะ
 • 11:05 → 12:45 ( 1โมง 40นาที )
  ANA248
  ถึง สนามบินฮาเนดะ
 • 11:45 → 13:25 ( 1โมง 40นาที )
  ANA250
  ถึง สนามบินฮาเนดะ
 • 11:55 → 13:45 ( 1โมง 50นาที )
  SFJ44
  ถึง สนามบินฮาเนดะ
12:00
 • 12:00 → 13:40 ( 1โมง 40นาที )
  JAL312
  ถึง สนามบินฮาเนดะ
 • 12:05 → 13:50 ( 1โมง 45นาที )
  SKY008
  ถึง สนามบินฮาเนดะ
 • 12:25 → 14:10 ( 1โมง 45นาที )
  ANA252
  ถึง สนามบินฮาเนดะ
 • 12:50 → 14:40 ( 1โมง 50นาที )
  SFJ46
  ถึง สนามบินฮาเนดะ
 • 12:55 → 14:35 ( 1โมง 40นาที )
  JAL314
  ถึง สนามบินฮาเนดะ
13:00
 • 13:15 → 14:55 ( 1โมง 40นาที )
  ANA254
  ถึง สนามบินฮาเนดะ
 • 13:45 → 15:25 ( 1โมง 40นาที )
  SKY012
  ถึง สนามบินฮาเนดะ
14:00
 • 14:00 → 15:40 ( 1โมง 40นาที )
  JAL316
  ถึง สนามบินฮาเนดะ
 • 14:05 → 15:50 ( 1โมง 45นาที )
  ANA256
  ถึง สนามบินฮาเนดะ
 • 14:15 → 16:05 ( 1โมง 50นาที )
  SFJ48
  ถึง สนามบินฮาเนดะ
 • 14:35 → 16:25 ( 1โมง 50นาที )
  SKY014
  ถึง สนามบินฮาเนดะ
15:00
 • 15:00 → 16:45 ( 1โมง 45นาที )
  JAL318
  ถึง สนามบินฮาเนดะ
 • 15:05 → 16:50 ( 1โมง 45นาที )
  SKY016
  ถึง สนามบินฮาเนดะ
 • 15:10 → 16:50 ( 1โมง 40นาที )
  ANA258
  ถึง สนามบินฮาเนดะ
 • 15:55 → 17:45 ( 1โมง 50นาที )
  SFJ50
  ถึง สนามบินฮาเนดะ
16:00
 • 16:00 → 17:50 ( 1โมง 50นาที )
  JAL320
  ถึง สนามบินฮาเนดะ
 • 16:15 → 17:55 ( 1โมง 40นาที )
  SKY018
  ถึง สนามบินฮาเนดะ
 • 16:15 → 18:00 ( 1โมง 45นาที )
  ANA260
  ถึง สนามบินฮาเนดะ
 • 16:50 → 18:35 ( 1โมง 45นาที )
  JAL322
  ถึง สนามบินฮาเนดะ
17:00
 • 17:05 → 18:50 ( 1โมง 45นาที )
  ANA262
  ถึง สนามบินฮาเนดะ
 • 17:30 → 19:10 ( 1โมง 40นาที )
  JAL324
  ถึง สนามบินฮาเนดะ
 • 17:35 → 19:20 ( 1โมง 45นาที )
  SKY020
  ถึง สนามบินฮาเนดะ
 • 17:40 → 19:25 ( 1โมง 45นาที )
  ANA264
  ถึง สนามบินฮาเนดะ
18:00
 • 18:00 → 19:40 ( 1โมง 40นาที )
  JAL326
  ถึง สนามบินฮาเนดะ
 • 18:35 → 20:15 ( 1โมง 40นาที )
  ANA266
  ถึง สนามบินฮาเนดะ
 • 18:40 → 20:20 ( 1โมง 40นาที )
  SKY022
  ถึง สนามบินฮาเนดะ
19:00
 • 19:00 → 20:40 ( 1โมง 40นาที )
  JAL328
  ถึง สนามบินฮาเนดะ
 • 19:00 → 20:45 ( 1โมง 45นาที )
  SFJ52
  ถึง สนามบินฮาเนดะ
 • 19:15 → 21:00 ( 1โมง 45นาที )
  ANA268
  ถึง สนามบินฮาเนดะ
 • 19:50 → 21:30 ( 1โมง 40นาที )
  ANA270
  ถึง สนามบินฮาเนดะ
20:00
 • 20:00 → 21:40 ( 1โมง 40นาที )
  SKY024
  ถึง สนามบินฮาเนดะ
 • 20:05 → 21:45 ( 1โมง 40นาที )
  JAL330
  ถึง สนามบินฮาเนดะ
 • 20:50 → 22:30 ( 1โมง 40นาที )
  ANA272
  ถึง สนามบินฮาเนดะ
21:00
 • 21:00 → 22:40 ( 1โมง 40นาที )
  JAL332
  ถึง สนามบินฮาเนดะ
 • 21:05 → 22:45 ( 1โมง 40นาที )
  SFJ54
  ถึง สนามบินฮาเนดะ
 • 21:15 → 22:55 ( 1โมง 40นาที )
  SKY026
  ถึง สนามบินฮาเนดะ
 • 21:20 → 23:00 ( 1โมง 40นาที )
  ANA274
  ถึง สนามบินฮาเนดะ