ชินากาว่า ถึง โตเกียว

JR สายหลักโตไคโด(โตเกียว-อะตามิ) ตารางเวลา

เวลาที่ต้องการ

 • ฮิทาจิ : 7นาที ~
 • จะฟีรุโอโดริโกะ : 7นาที ~
 • JR常磐線・上野東京ライン : 8นาที ~
 • จียวนัน : 7นาที ~
 • JR常磐線・上野東京ライン特別快速 : 8นาที ~
 • JR常磐線・上野東京ライン快速 : 8นาที ~
 • JR สายหลักโตไคโด(โตเกียว-อะตามิ) : 7นาที ~
 • โทกิวะ : 7นาที ~
 • 踊り子(東京-伊豆急下田) : 6นาที ~
 • JR สายอุเอโนะโตเกียว : 7นาที ~
5:00
 • 05:44 → 05:52 ( 8นาที )
  JR上野東京ライン
  ถึง แหลมทากาซากิ (ผ่าน โตเกียว)
6:00
 • 06:11 → 06:19 ( 8นาที )
  JR上野東京ライン
  ถึง แหลมทากาซากิ (ผ่าน โตเกียว)
 • 06:33 → 06:40 ( 7นาที )
  JR上野東京ライン
  ถึง อุสึโนะมิยะ (ผ่าน โตเกียว)
 • 06:35 → 06:43 ( 8นาที )
  JR常磐線・上野東京ライン
  ถึง คัตสึตะ
 • 06:45 → 06:52 ( 7นาที )
  ひたち1号
  ถึง อิวากิ
 • 06:57 → 07:05 ( 8นาที )
  JR上野東京ライン
  ถึง อุสึโนะมิยะ (ผ่าน โตเกียว)
7:00
 • 07:08 → 07:16 ( 8นาที )
  JR上野東京ライン
  ถึง แหลมทากาซากิ (ผ่าน โตเกียว)
 • 07:11 → 07:18 ( 7นาที )
  湘南2号
  ถึง โตเกียว
 • 07:15 → 07:22 ( 7นาที )
  ときわ51号
  ถึง ทาคาฮางิ
 • 07:19 → 07:27 ( 8นาที )
  JR上野東京ライン
  ถึง โคกะเน (ผ่าน โตเกียว)
 • 07:22 → 07:30 ( 8นาที )
  JR常磐線・上野東京ライン
  ถึง สึชิอุระ
 • 07:24 → 07:33 ( 9นาที )
  JR上野東京ライン
  ถึง อุสึโนะมิยะ (ผ่าน โตเกียว)
 • 07:27 → 07:35 ( 8นาที )
  湘南4号
  ถึง โตเกียว
 • 07:33 → 07:41 ( 8นาที )
  JR上野東京ライン
  ถึง แหลมทากาซากิ (ผ่าน โตเกียว)
 • 07:37 → 07:45 ( 8นาที )
  JR上野東京ライン
  ถึง อุสึโนะมิยะ (ผ่าน โตเกียว)
 • 07:41 → 07:49 ( 8นาที )
  JR上野東京ライン
  ถึง คาโกฮาระ (ผ่าน โตเกียว)
 • 07:43 → 07:51 ( 8นาที )
  ひたち3号
  ถึง เซ็นได
 • 07:47 → 07:55 ( 8นาที )
  JR上野東京ライン
  ถึง อุเอโนะ (ผ่าน โตเกียว)
 • 07:50 → 07:58 ( 8นาที )
  湘南6号
  ถึง โตเกียว
 • 07:53 → 08:01 ( 8นาที )
  JR上野東京ライン
  ถึง อุสึโนะมิยะ (ผ่าน โตเกียว)
 • 07:55 → 08:04 ( 9นาที )
  JR上野東京ライン
  ถึง อุเอโนะ (ผ่าน โตเกียว)
8:00
 • 08:00 → 08:08 ( 8นาที )
  JR上野東京ライン
  ถึง คาโกฮาระ (ผ่าน โตเกียว)
 • 08:03 → 08:12 ( 9นาที )
  JR上野東京ライン
  ถึง อุเอโนะ (ผ่าน โตเกียว)
 • 08:07 → 08:16 ( 9นาที )
  JR上野東京ライン
  ถึง โคกะเน (ผ่าน โตเกียว)
 • 08:11 → 08:20 ( 9นาที )
  JR上野東京ライン
  ถึง อุเอโนะ (ผ่าน โตเกียว)
 • 08:15 → 08:23 ( 8นาที )
  JR上野東京ライン
  ถึง แหลมทากาซากิ (ผ่าน โตเกียว)
 • 08:19 → 08:28 ( 9นาที )
  JR上野東京ライン
  ถึง อุสึโนะมิยะ (ผ่าน โตเกียว)
 • 08:22 → 08:31 ( 9นาที )
  JR上野東京ライン
  ถึง อุเอโนะ (ผ่าน โตเกียว)
 • 08:27 → 08:35 ( 8นาที )
  JR上野東京ライン
  ถึง แหลมทากาซากิ (ผ่าน โตเกียว)
 • 08:30 → 08:39 ( 9นาที )
  JR上野東京ライン
  ถึง อุสึโนะมิยะ (ผ่าน โตเกียว)
 • 08:34 → 08:43 ( 9นาที )
  JR上野東京ライン
  ถึง อุเอโนะ (ผ่าน โตเกียว)
 • 08:37 → 08:46 ( 9นาที )
  JR上野東京ライン
  ถึง โคกะเน (ผ่าน โตเกียว)
 • 08:40 → 08:49 ( 9นาที )
  JR上野東京ライン
  ถึง อุเอโนะ (ผ่าน โตเกียว)
 • 08:43 → 08:51 ( 8นาที )
  ひたち5号
  ถึง อิวากิ
 • 08:46 → 08:54 ( 8นาที )
  JR上野東京ライン
  ถึง คาโกฮาระ (ผ่าน โตเกียว)
 • 08:49 → 08:58 ( 9นาที )
  JR上野東京ライン
  ถึง อุเอโนะ (ผ่าน โตเกียว)
 • 08:52 → 09:01 ( 9นาที )
  JR上野東京ライン
  ถึง โคกะ (ผ่าน โตเกียว)
 • 08:56 → 09:04 ( 8นาที )
  JR上野東京ライン
  ถึง คาโกฮาระ (ผ่าน โตเกียว)
9:00
 • 09:01 → 09:10 ( 9นาที )
  JR上野東京ライン
  ถึง อุสึโนะมิยะ (ผ่าน โตเกียว)
 • 09:04 → 09:12 ( 8นาที )
  JR上野東京ライン
  ถึง อุเอโนะ (ผ่าน โตเกียว)
 • 09:07 → 09:15 ( 8นาที )
  湘南12号
  ถึง โตเกียว
 • 09:09 → 09:17 ( 8นาที )
  JR常磐線・上野東京ライン
  ถึง สึชิอุระ
 • 09:12 → 09:20 ( 8นาที )
  JR上野東京ライン
  ถึง แหลมทากาซากิ (ผ่าน โตเกียว)
 • 09:15 → 09:23 ( 8นาที )
  ときわ55号
  ถึง คัตสึตะ
 • 09:17 → 09:26 ( 9นาที )
  JR上野東京ライン
  ถึง อุเอโนะ (ผ่าน โตเกียว)
 • 09:21 → 09:30 ( 9นาที )
  JR上野東京ライン
  ถึง โคกะเน (ผ่าน โตเกียว)
 • 09:27 → 09:35 ( 8นาที )
  JR上野東京ライン
  ถึง แหลมทากาซากิ (ผ่าน โตเกียว)
 • 09:30 → 09:38 ( 8นาที )
  湘南14号
  ถึง โตเกียว
 • 09:32 → 09:41 ( 9นาที )
  JR常磐線・上野東京ライン
  ถึง สึชิอุระ
 • 09:38 → 09:46 ( 8นาที )
  JR上野東京ライン
  ถึง โคกะเน (ผ่าน โตเกียว)
 • 09:42 → 09:49 ( 7นาที )
  JR上野東京ライン
  ถึง แหลมทากาซากิ (ผ่าน โตเกียว)
 • 09:45 → 09:52 ( 7นาที )
  ひたち7号
  ถึง อิวากิ
 • 09:50 → 09:58 ( 8นาที )
  JR上野東京ライン
  ถึง อุสึโนะมิยะ (ผ่าน โตเกียว)
 • 09:52 → 10:00 ( 8นาที )
  JR常磐線・上野東京ライン
  ถึง สึชิอุระ
10:00
 • 10:00 → 10:08 ( 8นาที )
  JR上野東京ライン
  ถึง แหลมทากาซากิ (ผ่าน โตเกียว)
 • 10:09 → 10:17 ( 8นาที )
  JR上野東京ライン
  ถึง โคกะเน (ผ่าน โตเกียว)
 • 10:14 → 10:22 ( 8นาที )
  ときわ57号
  ถึง คัตสึตะ
 • 10:17 → 10:25 ( 8นาที )
  JR常磐線・上野東京ライン
  ถึง สึชิอุระ
 • 10:20 → 10:28 ( 8นาที )
  JR上野東京ライン
  ถึง อุสึโนะมิยะ (ผ่าน โตเกียว)
 • 10:30 → 10:38 ( 8นาที )
  JR上野東京ライン
  ถึง แหลมทากาซากิ (ผ่าน โตเกียว)
 • 10:36 → 10:44 ( 8นาที )
  JR常磐線・上野東京ライン
  ถึง สึชิอุระ
 • 10:40 → 10:48 ( 8นาที )
  JR上野東京ライン
  ถึง โคกะเน (ผ่าน โตเกียว)
 • 10:45 → 10:52 ( 7นาที )
  ひたち9号
  ถึง อิวากิ
 • 10:50 → 10:58 ( 8นาที )
  JR上野東京ライン
  ถึง คาโกฮาระ (ผ่าน โตเกียว)
 • 10:55 → 11:03 ( 8นาที )
  JR常磐線・上野東京ライン
  ถึง สึชิอุระ
11:00
 • 11:00 → 11:08 ( 8นาที )
  JR上野東京ライン
  ถึง อุสึโนะมิยะ (ผ่าน โตเกียว)
 • 11:10 → 11:18 ( 8นาที )
  JR上野東京ライン
  ถึง แหลมทากาซากิ (ผ่าน โตเกียว)
 • 11:15 → 11:22 ( 7นาที )
  ときわ59号
  ถึง คัตสึตะ
 • 11:17 → 11:25 ( 8นาที )
  JR常磐線・上野東京ライン
  ถึง สึชิอุระ
 • 11:20 → 11:28 ( 8นาที )
  JR上野東京ライン
  ถึง โคกะ (ผ่าน โตเกียว)
 • 11:30 → 11:38 ( 8นาที )
  JR上野東京ライン
  ถึง แหลมทากาซากิ (ผ่าน โตเกียว)
 • 11:35 → 11:43 ( 8นาที )
  JR常磐線・上野東京ライン
  ถึง สึชิอุระ
 • 11:40 → 11:47 ( 7นาที )
  JR上野東京ライン
  ถึง โคกะเน (ผ่าน โตเกียว)
 • 11:45 → 11:52 ( 7นาที )
  ひたち11号
  ถึง อิวากิ
 • 11:50 → 11:58 ( 8นาที )
  JR上野東京ライン
  ถึง คาโกฮาระ (ผ่าน โตเกียว)
 • 11:55 → 12:03 ( 8นาที )
  JR常磐線・上野東京ライン
  ถึง สึชิอุระ
12:00
 • 12:00 → 12:08 ( 8นาที )
  JR上野東京ライン
  ถึง อุสึโนะมิยะ (ผ่าน โตเกียว)
 • 12:10 → 12:18 ( 8นาที )
  JR上野東京ライン
  ถึง แหลมทากาซากิ (ผ่าน โตเกียว)
 • 12:15 → 12:22 ( 7นาที )
  ときわ61号
  ถึง คัตสึตะ
 • 12:17 → 12:25 ( 8นาที )
  JR常磐線・上野東京ライン
  ถึง สึชิอุระ
 • 12:20 → 12:28 ( 8นาที )
  JR上野東京ライン
  ถึง โคกะ (ผ่าน โตเกียว)
 • 12:30 → 12:38 ( 8นาที )
  JR上野東京ライン
  ถึง แหลมทากาซากิ (ผ่าน โตเกียว)
 • 12:35 → 12:43 ( 8นาที )
  JR常磐線・上野東京ライン
  ถึง สึชิอุระ
 • 12:38 → 12:46 ( 8นาที )
  JR上野東京ライン
  ถึง โคกะเน (ผ่าน โตเกียว)
 • 12:41 → 12:48 ( 7นาที )
  踊り子2号
  ถึง โตเกียว
 • 12:45 → 12:52 ( 7นาที )
  ひたち13号
  ถึง เซ็นได
 • 12:50 → 12:58 ( 8นาที )
  JR上野東京ライン
  ถึง คาโกฮาระ (ผ่าน โตเกียว)
 • 12:55 → 13:03 ( 8นาที )
  JR常磐線・上野東京ライン
  ถึง สึชิอุระ
13:00
 • 13:00 → 13:08 ( 8นาที )
  JR上野東京ライン
  ถึง อุสึโนะมิยะ (ผ่าน โตเกียว)
 • 13:10 → 13:18 ( 8นาที )
  JR上野東京ライン
  ถึง แหลมทากาซากิ (ผ่าน โตเกียว)
 • 13:15 → 13:22 ( 7นาที )
  ときわ63号
  ถึง คัตสึตะ
 • 13:17 → 13:25 ( 8นาที )
  JR常磐線・上野東京ライン
  ถึง สึชิอุระ
 • 13:20 → 13:28 ( 8นาที )
  JR上野東京ライン
  ถึง โคกะ (ผ่าน โตเกียว)
 • 13:30 → 13:37 ( 7นาที )
  JR上野東京ライン
  ถึง แหลมทากาซากิ (ผ่าน โตเกียว)
 • 13:35 → 13:44 ( 9นาที )
  JR常磐線・上野東京ライン
  ถึง สึชิอุระ
 • 13:40 → 13:48 ( 8นาที )
  JR上野東京ライン
  ถึง อุสึโนะมิยะ (ผ่าน โตเกียว)
 • 13:45 → 13:52 ( 7นาที )
  ひたち15号
  ถึง อิวากิ
 • 13:50 → 13:58 ( 8นาที )
  JR上野東京ライン
  ถึง คาโกฮาระ (ผ่าน โตเกียว)
 • 13:55 → 14:03 ( 8นาที )
  JR常磐線・上野東京ライン
  ถึง มิโตะ
14:00
 • 14:00 → 14:08 ( 8นาที )
  JR上野東京ライン
  ถึง อุสึโนะมิยะ (ผ่าน โตเกียว)
 • 14:10 → 14:17 ( 7นาที )
  JR上野東京ライン
  ถึง แหลมทากาซากิ (ผ่าน โตเกียว)
 • 14:15 → 14:22 ( 7นาที )
  ときわ65号
  ถึง คัตสึตะ
 • 14:17 → 14:25 ( 8นาที )
  JR常磐線・上野東京ライン
  ถึง คัตสึตะ
 • 14:20 → 14:28 ( 8นาที )
  JR上野東京ライン
  ถึง โคกะ (ผ่าน โตเกียว)
 • 14:30 → 14:38 ( 8นาที )
  JR上野東京ライン
  ถึง แหลมทากาซากิ (ผ่าน โตเกียว)
 • 14:35 → 14:43 ( 8นาที )
  JR常磐線・上野東京ライン
  ถึง มิโตะ
 • 14:40 → 14:47 ( 7นาที )
  JR上野東京ライン
  ถึง โคกะเน (ผ่าน โตเกียว)
 • 14:43 → 14:49 ( 6นาที )
  踊り子4号
  ถึง โตเกียว
 • 14:43 → 14:49 ( 6นาที )
  踊り子4号
  ถึง โตเกียว
 • 14:45 → 14:52 ( 7นาที )
  ひたち17号
  ถึง อิวากิ
 • 14:50 → 14:58 ( 8นาที )
  JR上野東京ライン
  ถึง คาโกฮาระ (ผ่าน โตเกียว)
 • 14:55 → 15:03 ( 8นาที )
  JR常磐線・上野東京ライン特別快速
  ถึง สึชิอุระ
15:00
 • 15:00 → 15:08 ( 8นาที )
  JR上野東京ライン
  ถึง อุสึโนะมิยะ (ผ่าน โตเกียว)
 • 15:10 → 15:17 ( 7นาที )
  JR上野東京ライン
  ถึง แหลมทากาซากิ (ผ่าน โตเกียว)
 • 15:15 → 15:22 ( 7นาที )
  ときわ67号
  ถึง คัตสึตะ
 • 15:17 → 15:25 ( 8นาที )
  JR常磐線・上野東京ライン
  ถึง สึชิอุระ
 • 15:20 → 15:28 ( 8นาที )
  JR上野東京ライン
  ถึง โคกะ (ผ่าน โตเกียว)
 • 15:30 → 15:38 ( 8นาที )
  JR上野東京ライン
  ถึง แหลมทากาซากิ (ผ่าน โตเกียว)
 • 15:35 → 15:43 ( 8นาที )
  JR常磐線・上野東京ライン
  ถึง คัตสึตะ
 • 15:40 → 15:47 ( 7นาที )
  JR上野東京ライン
  ถึง โคกะเน (ผ่าน โตเกียว)
 • 15:43 → 15:49 ( 6นาที )
  踊り子6号
  ถึง โตเกียว
 • 15:45 → 15:52 ( 7นาที )
  ひたち19号
  ถึง อิวากิ
 • 15:50 → 15:58 ( 8นาที )
  JR上野東京ライン
  ถึง แหลมทากาซากิ (ผ่าน โตเกียว)
 • 15:55 → 16:03 ( 8นาที )
  JR常磐線・上野東京ライン特別快速
  ถึง สึชิอุระ
16:00
 • 16:00 → 16:08 ( 8นาที )
  JR上野東京ライン
  ถึง อุสึโนะมิยะ (ผ่าน โตเกียว)
 • 16:10 → 16:18 ( 8นาที )
  JR上野東京ライン
  ถึง คาโกฮาระ (ผ่าน โตเกียว)
 • 16:15 → 16:22 ( 7นาที )
  ときわ69号
  ถึง คัตสึตะ
 • 16:17 → 16:25 ( 8นาที )
  JR常磐線・上野東京ライン
  ถึง สึชิอุระ
 • 16:20 → 16:28 ( 8นาที )
  JR上野東京ライン
  ถึง อุสึโนะมิยะ (ผ่าน โตเกียว)
 • 16:31 → 16:38 ( 7นาที )
  JR上野東京ライン
  ถึง แหลมทากาซากิ (ผ่าน โตเกียว)
 • 16:35 → 16:43 ( 8นาที )
  JR常磐線・上野東京ライン
  ถึง ทาคาฮางิ
 • 16:40 → 16:47 ( 7นาที )
  JR上野東京ライン
  ถึง อุสึโนะมิยะ (ผ่าน โตเกียว)
 • 16:42 → 16:49 ( 7นาที )
  サフィール踊り子2号
  ถึง โตเกียว
 • 16:45 → 16:52 ( 7นาที )
  ひたち21号
  ถึง เซ็นได
 • 16:50 → 16:59 ( 9นาที )
  JR上野東京ライン
  ถึง แหลมทากาซากิ (ผ่าน โตเกียว)
 • 16:55 → 17:03 ( 8นาที )
  JR常磐線・上野東京ライン
  ถึง คัตสึตะ
17:00
 • 17:00 → 17:07 ( 7นาที )
  JR上野東京ライン
  ถึง อุสึโนะมิยะ (ผ่าน โตเกียว)
 • 17:06 → 17:15 ( 9นาที )
  JR常磐線・上野東京ライン快速
  ถึง โทริเดะ
 • 17:09 → 17:17 ( 8นาที )
  JR上野東京ライン
  ถึง คาโกฮาระ (ผ่าน โตเกียว)
 • 17:15 → 17:22 ( 7นาที )
  ときわ71号
  ถึง คัตสึตะ
 • 17:20 → 17:28 ( 8นาที )
  JR上野東京ライン
  ถึง โคกะ (ผ่าน โตเกียว)
 • 17:22 → 17:30 ( 8นาที )
  JR常磐線・上野東京ライン
  ถึง คัตสึตะ
 • 17:28 → 17:36 ( 8นาที )
  JR上野東京ライン
  ถึง แหลมทากาซากิ (ผ่าน โตเกียว)
 • 17:30 → 17:39 ( 9นาที )
  JR常磐線・上野東京ライン快速
  ถึง โทริเดะ
 • 17:33 → 17:41 ( 8นาที )
  JR上野東京ライン
  ถึง อุสึโนะมิยะ (ผ่าน โตเกียว)
 • 17:38 → 17:46 ( 8นาที )
  JR上野東京ライン
  ถึง โคกะเน (ผ่าน โตเกียว)
 • 17:41 → 17:48 ( 7นาที )
  踊り子10号
  ถึง โตเกียว
 • 17:41 → 17:48 ( 7นาที )
  踊り子10号
  ถึง โตเกียว
 • 17:45 → 17:52 ( 7นาที )
  ひたち23号
  ถึง อิวากิ
 • 17:48 → 17:56 ( 8นาที )
  JR常磐線・上野東京ライン
  ถึง มิโตะ
 • 17:51 → 18:00 ( 9นาที )
  JR上野東京ライン
  ถึง แหลมทากาซากิ (ผ่าน โตเกียว)
 • 17:57 → 18:05 ( 8นาที )
  JR上野東京ライン
  ถึง โคกะ (ผ่าน โตเกียว)
18:00
 • 18:05 → 18:13 ( 8นาที )
  JR上野東京ライン
  ถึง คาโกฮาระ (ผ่าน โตเกียว)
 • 18:07 → 18:16 ( 9นาที )
  JR常磐線・上野東京ライン快速
  ถึง นาริตะ
 • 18:12 → 18:20 ( 8นาที )
  JR上野東京ライン
  ถึง โคกะเน (ผ่าน โตเกียว)
 • 18:15 → 18:22 ( 7นาที )
  ときわ73号
  ถึง ทาคาฮางิ
 • 18:22 → 18:30 ( 8นาที )
  JR上野東京ライン
  ถึง แหลมทากาซากิ (ผ่าน โตเกียว)
 • 18:24 → 18:32 ( 8นาที )
  JR常磐線・上野東京ライン
  ถึง คัตสึตะ
 • 18:30 → 18:38 ( 8นาที )
  JR上野東京ライン
  ถึง อุสึโนะมิยะ (ผ่าน โตเกียว)
 • 18:33 → 18:42 ( 9นาที )
  JR常磐線・上野東京ライン快速
  ถึง นาริตะ
 • 18:37 → 18:45 ( 8นาที )
  JR上野東京ライン
  ถึง คาโกฮาระ (ผ่าน โตเกียว)
 • 18:45 → 18:52 ( 7นาที )
  ひたち25号
  ถึง อิวากิ
 • 18:49 → 18:57 ( 8นาที )
  JR上野東京ライン
  ถึง โคกะเน (ผ่าน โตเกียว)
 • 18:53 → 19:01 ( 8นาที )
  JR常磐線・上野東京ライン
  ถึง คัตสึตะ
19:00
 • 19:00 → 19:08 ( 8นาที )
  JR上野東京ライン
  ถึง แหลมทากาซากิ (ผ่าน โตเกียว)
 • 19:05 → 19:13 ( 8นาที )
  JR上野東京ライン
  ถึง อุสึโนะมิยะ (ผ่าน โตเกียว)
 • 19:07 → 19:15 ( 8นาที )
  JR常磐線・上野東京ライン快速
  ถึง โทริเดะ
 • 19:15 → 19:22 ( 7นาที )
  ときわ75号
  ถึง คัตสึตะ
 • 19:18 → 19:26 ( 8นาที )
  JR上野東京ライン
  ถึง แหลมทากาซากิ (ผ่าน โตเกียว)
 • 19:22 → 19:30 ( 8นาที )
  JR上野東京ライン
  ถึง โคกะ (ผ่าน โตเกียว)
 • 19:27 → 19:35 ( 8นาที )
  JR常磐線・上野東京ライン
  ถึง คัตสึตะ
 • 19:30 → 19:38 ( 8นาที )
  JR上野東京ライン
  ถึง คาโกฮาระ (ผ่าน โตเกียว)
 • 19:34 → 19:43 ( 9นาที )
  JR常磐線・上野東京ライン快速
  ถึง นาริตะ
 • 19:37 → 19:45 ( 8นาที )
  JR上野東京ライン
  ถึง โคกะเน (ผ่าน โตเกียว)
 • 19:45 → 19:52 ( 7นาที )
  ひたち27号
  ถึง อิวากิ
 • 19:49 → 19:57 ( 8นาที )
  JR上野東京ライン
  ถึง คาโกฮาระ (ผ่าน โตเกียว)
 • 19:54 → 20:02 ( 8นาที )
  JR常磐線・上野東京ライン
  ถึง สึชิอุระ
 • 19:57 → 20:05 ( 8นาที )
  JR上野東京ライン
  ถึง อุสึโนะมิยะ (ผ่าน โตเกียว)
20:00
 • 20:04 → 20:13 ( 9นาที )
  JR常磐線・上野東京ライン快速
  ถึง โทริเดะ
 • 20:07 → 20:16 ( 9นาที )
  JR上野東京ライン
  ถึง แหลมทากาซากิ (ผ่าน โตเกียว)
 • 20:15 → 20:22 ( 7นาที )
  ときわ77号
  ถึง ทาคาฮางิ
 • 20:20 → 20:28 ( 8นาที )
  JR上野東京ライン
  ถึง อุสึโนะมิยะ (ผ่าน โตเกียว)
 • 20:25 → 20:33 ( 8นาที )
  JR常磐線・上野東京ライン
  ถึง สึชิอุระ
 • 20:29 → 20:37 ( 8นาที )
  JR上野東京ライン
  ถึง แหลมทากาซากิ (ผ่าน โตเกียว)
 • 20:33 → 20:41 ( 8นาที )
  JR常磐線・上野東京ライン快速
  ถึง นาริตะ
 • 20:40 → 20:48 ( 8นาที )
  JR上野東京ライン
  ถึง โคกะเน (ผ่าน โตเกียว)
 • 20:45 → 20:52 ( 7นาที )
  ひたち29号
  ถึง อิวากิ
 • 20:50 → 20:58 ( 8นาที )
  JR上野東京ライン
  ถึง คาโกฮาระ (ผ่าน โตเกียว)
 • 20:54 → 21:03 ( 9นาที )
  JR常磐線・上野東京ライン
  ถึง สึชิอุระ
 • 20:59 → 21:07 ( 8นาที )
  JR上野東京ライン
  ถึง อุสึโนะมิยะ (ผ่าน โตเกียว)
21:00
 • 21:06 → 21:15 ( 9นาที )
  JR常磐線・上野東京ライン快速
  ถึง โทริเดะ
 • 21:10 → 21:17 ( 7นาที )
  JR上野東京ライン
  ถึง แหลมทากาซากิ (ผ่าน โตเกียว)
 • 21:15 → 21:22 ( 7นาที )
  ときわ79号
  ถึง คัตสึตะ
 • 21:21 → 21:29 ( 8นาที )
  JR上野東京ライン
  ถึง โคกะเน (ผ่าน โตเกียว)
 • 21:26 → 21:35 ( 9นาที )
  JR常磐線・上野東京ライン快速
  ถึง โทริเดะ
 • 21:29 → 21:37 ( 8นาที )
  JR上野東京ライン
  ถึง แหลมทากาซากิ (ผ่าน โตเกียว)
 • 21:36 → 21:44 ( 8นาที )
  JR上野東京ライン
  ถึง อุสึโนะมิยะ (ผ่าน โตเกียว)
 • 21:39 → 21:47 ( 8นาที )
  JR常磐線・上野東京ライン
  ถึง สึชิอุระ
 • 21:45 → 21:52 ( 7นาที )
  ときわ81号
  ถึง ทาคาฮางิ
 • 21:50 → 21:59 ( 9นาที )
  JR上野東京ライン
  ถึง คาโกฮาระ (ผ่าน โตเกียว)
 • 21:55 → 22:03 ( 8นาที )
  JR常磐線・上野東京ライン
  ถึง คัตสึตะ
22:00
 • 22:00 → 22:08 ( 8นาที )
  JR上野東京ライン
  ถึง มาเอะบาชิ (ผ่าน โตเกียว)
 • 22:07 → 22:15 ( 8นาที )
  JR常磐線・上野東京ライン快速
  ถึง โทริเดะ
 • 22:11 → 22:19 ( 8นาที )
  JR上野東京ライン
  ถึง โคกะเน (ผ่าน โตเกียว)
 • 22:15 → 22:22 ( 7นาที )
  ときわ83号
  ถึง สึชิอุระ
 • 22:21 → 22:29 ( 8นาที )
  JR上野東京ライン
  ถึง คาโกฮาระ (ผ่าน โตเกียว)
 • 22:26 → 22:35 ( 9นาที )
  JR常磐線・上野東京ライン快速
  ถึง นาริตะ
 • 22:33 → 22:40 ( 7นาที )
  JR上野東京ライン
  ถึง อุสึโนะมิยะ (ผ่าน โตเกียว)
 • 22:36 → 22:44 ( 8นาที )
  JR常磐線・上野東京ライン
  ถึง คัตสึตะ
 • 22:39 → 22:47 ( 8นาที )
  JR上野東京ライン
  ถึง คาโกฮาระ (ผ่าน โตเกียว)
 • 22:45 → 22:52 ( 7นาที )
  ときわ85号
  ถึง คัตสึตะ
 • 22:54 → 23:01 ( 7นาที )
  JR東海道本線(東京-熱海)
  ถึง โตเกียว
 • 22:56 → 23:04 ( 8นาที )
  JR常磐線・上野東京ライン
  ถึง สึชิอุระ
23:00
 • 23:00 → 23:07 ( 7นาที )
  JR上野東京ライン
  ถึง อุสึโนะมิยะ (ผ่าน โตเกียว)
 • 23:09 → 23:17 ( 8นาที )
  JR東海道本線(東京-熱海)
  ถึง โตเกียว
 • 23:18 → 23:26 ( 8นาที )
  JR東海道本線(東京-熱海)
  ถึง โตเกียว
 • 23:28 → 23:36 ( 8นาที )
  JR東海道本線(東京-熱海)
  ถึง โตเกียว
 • 23:39 → 23:46 ( 7นาที )
  JR東海道本線(東京-熱海)
  ถึง โตเกียว