สนามบินโอซากะ ถึง สนามบินนางาซากิ

สายการบิน([โอซากะ]อิทามิกูโก-สนามบินนางาซากิ) ตารางเวลา

เวลาที่ต้องการ

 • JAL : 1โมง 15นาที ~
 • ANA : 1โมง 20นาที ~
กรองรถไฟ :  ทั้งหมด
7:00
 • 07:05 → 08:25 ( 1โมง 20นาที )
  JAL2371
  ถึง สนามบินนางาซากิ
9:00
 • 09:20 → 10:35 ( 1โมง 15นาที )
  JAL2373
  ถึง สนามบินนางาซากิ
 • 09:20 → 10:40 ( 1โมง 20นาที )
  ANA781
  ถึง สนามบินนางาซากิ
13:00
 • 13:05 → 14:20 ( 1โมง 15นาที )
  JAL2375
  ถึง สนามบินนางาซากิ
 • 13:35 → 14:55 ( 1โมง 20นาที )
  ANA783
  ถึง สนามบินนางาซากิ
15:00
 • 15:25 → 16:45 ( 1โมง 20นาที )
  ANA785
  ถึง สนามบินนางาซากิ
17:00
 • 17:10 → 18:25 ( 1โมง 15นาที )
  JAL2377
  ถึง สนามบินนางาซากิ
19:00
 • 19:00 → 20:20 ( 1โมง 20นาที )
  ANA787
  ถึง สนามบินนางาซากิ