อุเอโนะ ถึง ทาคาซากิ

JR สายอุสึโนะมิยะ (สายหลักโตโฮะกุ) ‧ JR สายอุเอโนะโตเกียว ตารางเวลา

เวลาที่ต้องการ

 • อาคางิ : 1โมง 24นาที ~
 • JR ทากาซากิเส้น : 1โมง 42นาที ~
 • คุซัตสึ‧ชิมะ : 1โมง 18นาที ~
 • JR高崎線快速〔アーバン〕 : 1โมง 37นาที ~
5:00
 • 05:13 → 06:55 ( 1โมง 42นาที )
  JR高崎線
  ถึง ทาคาซากิ
 • 05:43 → 07:29 ( 1โมง 46นาที )
  JR高崎線
  ถึง ทาคาซากิ
6:00
 • 06:00 → 07:49 ( 1โมง 49นาที )
  JR高崎線
  ถึง ทาคาซากิ
 • 06:12 → 08:01 ( 1โมง 49นาที )
  JR高崎線
  ถึง ทาคาซากิ
 • 06:26 → 08:15 ( 1โมง 49นาที )
  JR高崎線
  ถึง ทาคาซากิ
 • 06:40 → 08:31 ( 1โมง 51นาที )
  JR高崎線
  ถึง ทาคาซากิ
7:00
 • 07:24 → 09:10 ( 1โมง 46นาที )
  JR高崎線
  ถึง ทาคาซากิ
 • 07:31 → 09:20 ( 1โมง 49นาที )
  JR高崎線
  ถึง ทาคาซากิ
 • 07:49 → 09:40 ( 1โมง 51นาที )
  JR高崎線
  ถึง ทาคาซากิ
8:00
 • 08:31 → 10:12 ( 1โมง 41นาที )
  JR高崎線快速〔アーバン〕
  ถึง ทาคาซากิ
 • 08:42 → 10:32 ( 1โมง 50นาที )
  JR高崎線
  ถึง ทาคาซากิ
9:00
 • 09:28 → 11:05 ( 1โมง 37นาที )
  JR高崎線快速〔アーバン〕
  ถึง ทาคาซากิ
 • 09:45 → 11:33 ( 1โมง 48นาที )
  JR高崎線
  ถึง ทาคาซากิ
 • 09:56 → 11:49 ( 1โมง 53นาที )
  JR高崎線
  ถึง ทาคาซากิ
10:00
 • 10:00 → 11:18 ( 1โมง 18นาที )
  草津・四万1号
  ถึง นากาโนะฮาระคุซัตสึกุจิ
 • 10:15 → 12:11 ( 1โมง 56นาที )
  JR高崎線
  ถึง ทาคาซากิ
 • 10:45 → 12:41 ( 1โมง 56นาที )
  JR高崎線
  ถึง ทาคาซากิ
11:00
 • 11:25 → 13:20 ( 1โมง 55นาที )
  JR高崎線
  ถึง ทาคาซากิ
 • 11:45 → 13:41 ( 1โมง 56นาที )
  JR高崎線
  ถึง ทาคาซากิ
12:00
 • 12:10 → 13:31 ( 1โมง 21นาที )
  草津・四万3号
  ถึง นากาโนะฮาระคุซัตสึกุจิ
 • 12:27 → 14:18 ( 1โมง 51นาที )
  JR高崎線
  ถึง ทาคาซากิ
 • 12:45 → 14:41 ( 1โมง 56นาที )
  JR高崎線
  ถึง ทาคาซากิ
13:00
 • 13:27 → 15:18 ( 1โมง 51นาที )
  JR高崎線
  ถึง ทาคาซากิ
 • 13:45 → 15:41 ( 1โมง 56นาที )
  JR高崎線
  ถึง ทาคาซากิ
14:00
 • 14:27 → 16:18 ( 1โมง 51นาที )
  JR高崎線
  ถึง ทาคาซากิ
 • 14:45 → 16:41 ( 1โมง 56นาที )
  JR高崎線
  ถึง ทาคาซากิ
15:00
 • 15:25 → 17:19 ( 1โมง 54นาที )
  JR高崎線
  ถึง ทาคาซากิ
 • 15:45 → 17:32 ( 1โมง 47นาที )
  JR高崎線
  ถึง ทาคาซากิ
16:00
 • 16:05 → 17:52 ( 1โมง 47นาที )
  JR高崎線
  ถึง ทาคาซากิ
 • 16:32 → 18:19 ( 1โมง 47นาที )
  JR高崎線
  ถึง ทาคาซากิ
 • 16:45 → 18:33 ( 1โมง 48นาที )
  JR高崎線
  ถึง ทาคาซากิ
17:00
 • 17:05 → 18:52 ( 1โมง 47นาที )
  JR高崎線
  ถึง ทาคาซากิ
 • 17:31 → 19:25 ( 1โมง 54นาที )
  JR高崎線
  ถึง ทาคาซากิ
 • 17:44 → 19:37 ( 1โมง 53นาที )
  JR高崎線
  ถึง ทาคาซากิ
18:00
 • 18:04 → 19:54 ( 1โมง 50นาที )
  JR高崎線
  ถึง ทาคาซากิ
 • 18:09 → 20:07 ( 1โมง 58นาที )
  JR高崎線
  ถึง ทาคาซากิ
 • 18:38 → 20:46 ( 2โมง 8นาที )
  JR高崎線
  ถึง ทาคาซากิ
 • 18:42 → 20:24 ( 1โมง 42นาที )
  JR高崎線快速〔アーバン〕
  ถึง ทาคาซากิ
19:00
 • 19:00 → 20:27 ( 1โมง 27นาที )
  あかぎ5号
  ถึง ทาคาซากิ
 • 19:09 → 21:01 ( 1โมง 52นาที )
  JR高崎線
  ถึง ทาคาซากิ
 • 19:14 → 21:08 ( 1โมง 54นาที )
  JR高崎線
  ถึง ทาคาซากิ
 • 19:33 → 21:35 ( 2โมง 2นาที )
  JR高崎線
  ถึง ทาคาซากิ
 • 19:41 → 21:21 ( 1โมง 40นาที )
  JR高崎線快速〔アーバン〕
  ถึง ทาคาซากิ
20:00
 • 20:00 → 21:24 ( 1โมง 24นาที )
  あかぎ9号
  ถึง ทาคาซากิ
 • 20:24 → 22:11 ( 1โมง 47นาที )
  JR高崎線
  ถึง ทาคาซากิ
 • 20:33 → 22:24 ( 1โมง 51นาที )
  JR高崎線
  ถึง ทาคาซากิ
 • 20:44 → 22:39 ( 1โมง 55นาที )
  JR高崎線
  ถึง ทาคาซากิ
21:00
 • 21:26 → 23:13 ( 1โมง 47นาที )
  JR高崎線
  ถึง ทาคาซากิ
 • 21:44 → 23:34 ( 1โมง 50นาที )
  JR高崎線
  ถึง ทาคาซากิ
22:00
 • 22:19 → 00:05 ( 1โมง 46นาที )
  JR高崎線
  ถึง มาเอะบาชิ
23:00
 • 23:25 → 01:14 ( 1โมง 49นาที )
  JR高崎線
  ถึง ทาคาซากิ