Aioi(Hyogo) To Kamigori

JR San'yo Main Line(Kobe-Okayama) Timetable

Required time

 • Super Hakuto : 10min ~
 • JR San'yo Main Line(Kobe-Okayama) : 11min ~
 • JR Tokaido Sanyo Main Line Rapid : 11min ~
 • JR Tokaido Sanyo Main Line New Rapid : 11min ~
5:00
 • 05:49 → 06:00 ( 11min )
  JR San'yo Main Line(Kobe-Okayama)
  To Okayama
6:00
 • 06:53 → 07:07 ( 14min )
  JR San'yo Main Line(Kobe-Okayama)
  To Okayama
7:00
 • 07:26 → 07:38 ( 12min )
  JR San'yo Main Line(Kobe-Okayama)
  To Mihara
 • 07:52 → 08:04 ( 12min )
  JR San'yo Main Line(Kobe-Okayama)
  To Niimi
8:00
 • 08:23 → 08:34 ( 11min )
  JR San'yo Main Line(Kobe-Okayama)
  To Okayama
 • 08:51 → 09:01 ( 10min )
  Super Hakuto 1
  To Kurayoshi
9:00
 • 09:03 → 09:15 ( 12min )
  JR San'yo Main Line(Kobe-Okayama)
  To Kamigori
 • 09:32 → 09:44 ( 12min )
  JR San'yo Main Line(Kobe-Okayama)
  To Okayama
10:00
 • 10:29 → 10:41 ( 12min )
  JR San'yo Main Line(Kobe-Okayama)
  To Okayama
 • 10:36 → 10:46 ( 10min )
  Super Hakuto 3
  To Kurayoshi
11:00
 • 11:27 → 11:39 ( 12min )
  JR San'yo Main Line(Kobe-Okayama)
  To Okayama
12:00
 • 12:26 → 12:38 ( 12min )
  JR San'yo Main Line(Kobe-Okayama)
  To Okayama
13:00
 • 13:32 → 13:44 ( 12min )
  JR San'yo Main Line(Kobe-Okayama)
  To Okayama
14:00
 • 14:25 → 14:37 ( 12min )
  JR San'yo Main Line(Kobe-Okayama)
  To Mihara
15:00
 • 15:03 → 15:16 ( 13min )
  JR San'yo Main Line(Kobe-Okayama)
  To Kamigori
 • 15:25 → 15:37 ( 12min )
  JR San'yo Main Line(Kobe-Okayama)
  To Okayama
 • 15:56 → 16:08 ( 12min )
  JR San'yo Main Line(Kobe-Okayama)
  To Itozaki
16:00
 • 16:25 → 16:37 ( 12min )
  JR San'yo Main Line(Kobe-Okayama)
  To Okayama
 • 16:59 → 17:11 ( 12min )
  JR San'yo Main Line(Kobe-Okayama)
  To Itozaki
17:00
 • 17:28 → 17:40 ( 12min )
  JR San'yo Main Line(Kobe-Okayama)
  To Niimi
18:00
 • 18:14 → 18:26 ( 12min )
  JR San'yo Main Line(Kobe-Okayama)
  To Kamigori
 • 18:26 → 18:38 ( 12min )
  JR San'yo Main Line(Kobe-Okayama)
  To Mihara
19:00
 • 19:01 → 19:13 ( 12min )
  JR San'yo Main Line(Kobe-Okayama)
  To Kamigori
 • 19:26 → 19:38 ( 12min )
  JR San'yo Main Line(Kobe-Okayama)
  To Okayama
20:00
 • 20:07 → 20:18 ( 11min )
  JR San'yo Main Line(Kobe-Okayama)
  To Okayama
 • 20:58 → 21:10 ( 12min )
  JR San'yo Main Line(Kobe-Okayama)
  To Fukuyama
22:00
 • 22:01 → 22:12 ( 11min )
  JR San'yo Main Line(Kobe-Okayama)
  To Okayama
 • 22:26 → 22:37 ( 11min )
  JR Tokaido Sanyo Main Line Special Rapid
  To Kamigori
23:00
 • 23:21 → 23:32 ( 11min )
  JR Tokaido Sanyo Main Line Rapid
  To Kamigori
0:00
 • 00:28 → 00:40 ( 12min )
  JR Tokaido Sanyo Main Line Rapid
  To Kamigori