ท่าอากาศยานนานาชาติชูบุ → ฟาร์เมอร์สมารเก็ต ยดเทเกะโปโประ

ออกเดินทางเวลา
01:04 11/28, 2021
cancel
 1. 1
  06:16 - 12:42
  6h 26min JPY 20,780 ต่อรถ 3 ครั้ง
  cancel cancel
  ท่าอากาศยานนานาชาติชูบุ
  中部国際空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  06:16
  06:51
  จินกูมาเอะ
  神宮前
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  06:52
  07:00
  เมอิเท็ตสึนาโกย่า
  名鉄名古屋
  สถานี
  西改札口
  07:00
  07:16
  นาโกย่า
  名古屋
  สถานี
  広小路口
  timetable ตารางเวลา
  07:17
  09:06
  โตเกียว
  東京
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  09:24
  12:07
  ซากุรันโบะฮิกาชิเนะ
  さくらんぼ東根
  สถานี
  東口
  12:07
  12:42
 2. 2
  05:57 - 12:42
  6h 45min JPY 20,780 ต่อรถ 2 ครั้ง
  cancel cancel
  ท่าอากาศยานนานาชาติชูบุ
  中部国際空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  05:57
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  โอตะกาวะ
  太田川
  สถานี
  06:52
  เมอิเท็ตสึนาโกย่า
  名鉄名古屋
  สถานี
  西改札口
  06:52
  07:08
  นาโกย่า
  名古屋
  สถานี
  広小路口
  timetable ตารางเวลา
  07:23
  09:00
  โตเกียว
  東京
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  09:24
  12:07
  ซากุรันโบะฮิกาชิเนะ
  さくらんぼ東根
  สถานี
  東口
  12:07
  12:42
 3. 3
  08:40 - 12:46
  4h 6min JPY 33,030 IC JPY 33,031 ต่อรถ 2 ครั้ง
  cancel cancel
  ท่าอากาศยานนานาชาติชูบุ
  中部国際空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  08:40
  09:50
  สนามบินเซนได
  仙台空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  10:07
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  นาโทริ
  名取
  สถานี
  10:35
  เซ็นได
  仙台
  สถานี
  西口
  10:35
  10:40
  เซ็นไดสถานีนิชิกุจิ(เก่าเซ็นไดโรงแรมมาเอะ)
  仙台駅西口〔旧仙台ホテル前〕
  ป้ายรถบัส
  23番のりば
  11:05
  12:13
  ซากุรันโบะฮิกาชิเนะเอกิมาเอะ
  さくらんぼ東根駅前
  ป้ายรถบัส
  12:13
  12:46
 4. 4
  09:07 - 15:36
  6h 29min JPY 20,780 ต่อรถ 2 ครั้ง
  cancel cancel
  ท่าอากาศยานนานาชาติชูบุ
  中部国際空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  09:07
  09:35
  เมอิเท็ตสึนาโกย่า
  名鉄名古屋
  สถานี
  西改札口
  09:35
  09:51
  นาโกย่า
  名古屋
  สถานี
  広小路口
  timetable ตารางเวลา
  09:59
  11:36
  โตเกียว
  東京
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  12:00
  15:01
  ซากุรันโบะฮิกาชิเนะ
  さくらんぼ東根
  สถานี
  東口
  15:01
  15:36
 5. 5
  01:04 - 09:49
  8h 45min JPY 315,180
  cancel cancel
  ท่าอากาศยานนานาชาติชูบุ
  中部国際空港
  01:04
  09:49
zoom bar parts