ยูนิเวอร์แซลซิตี้ → โทเบกุรุ สาขาโทยามะ

ออกเดินทางเวลา
16:54 10/27, 2020
cancel
 1. 1
  17:22 - 21:13
  3h 51min JPY 9,010 ต่อรถ 3 ครั้ง
  cancel cancel
  ยูนิเวอร์แซลซิตี้
  ユニバーサルシティ
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  17:22
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  นิชิกุโจ
  西九条
  สถานี
  17:35
  โอซากะ
  大阪
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  17:42
  20:13
  คานาซาวะ
  金沢
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  20:25
  20:48
  โทยามะ
  富山
  สถานี
  正面口
  20:48
  20:56
  สถานีโทยามะ
  富山駅前
  ป้ายรถบัส
  4のりば
  21:00
  21:04
  โจกาว่า
  総曲輪
  ป้ายรถบัส
  4のりば
  21:04
  21:13
 2. 2
  17:22 - 21:24
  4h 2min JPY 8,740 ต่อรถ 3 ครั้ง
  cancel cancel
  ยูนิเวอร์แซลซิตี้
  ユニバーサルシティ
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  17:22
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  นิชิกุโจ
  西九条
  สถานี
  17:35
  โอซากะ
  大阪
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  17:42
  20:13
  คานาซาวะ
  金沢
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  20:20
  21:04
  โทยามะ
  富山
  สถานี
  正面口
  21:04
  21:12
  สถานีโทยามะ
  富山駅前
  ป้ายรถบัส
  6のりば
  21:15
  21:21
  ฮาทาโกะมาจิ(โทยามะ)
  旅篭町(富山県)
  ป้ายรถบัส
  21:21
  21:24
 3. 3
  17:22 - 21:24
  4h 2min JPY 8,710 IC JPY 8,680 ต่อรถ 3 ครั้ง
  cancel cancel
  ยูนิเวอร์แซลซิตี้
  ユニバーサルシティ
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  17:22
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  นิชิกุโจ
  西九条
  สถานี
  17:35
  โอซากะ
  大阪
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  17:42
  20:13
  คานาซาวะ
  金沢
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  20:20
  21:04
  โทยามะ
  富山
  สถานี
  正面口
  21:04
  21:10
  โทยามะเอกิ
  富山駅
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  21:12
  21:18
  สูวาโนะคาวาระ
  諏訪川原
  สถานี
  21:18
  21:24
 4. 4
  17:22 - 21:25
  4h 3min JPY 8,240 ต่อรถ 2 ครั้ง
  cancel cancel
  ยูนิเวอร์แซลซิตี้
  ユニバーサルシティ
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  17:22
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  นิชิกุโจ
  西九条
  สถานี
  17:35
  โอซากะ
  大阪
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  17:42
  20:13
  คานาซาวะ
  金沢
  สถานี
  東口
  20:13
  20:19
  สถานีคานาซาวะ
  金沢駅前〔東口〕
  ป้ายรถบัส
  2番のりば
  20:20
  21:17
  โจกาว่า
  総曲輪
  ป้ายรถบัส
  21:17
  21:25
 5. 5
  16:54 - 21:28
  4h 34min JPY 131,060
  cancel cancel
  ยูนิเวอร์แซลซิตี้
  ユニバーサルシティ
  16:54
  21:28
zoom bar parts