อาราชิยามะ (สายฮันคิว) → พิพิธภัณฑ์ศิลปะเมืองอุเอดะ

ออกเดินทางเวลา
16:31 10/27, 2020
cancel
 1. 1
  16:55 - 21:51
  4h 56min JPY 18,600 ต่อรถ 4 ครั้ง
  cancel cancel
  อาราชิยามะ (สายฮันคิว)
  嵐山〔阪急線〕
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  16:55
  17:03
  คัตสึระ
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  17:06
  17:12
  คาราซูม่า
  烏丸
  สถานี
  17:12
  17:17
  สิโจ (เกียวโตเทศบาล)
  四条(京都市営)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  17:20
  17:25
  เกียวโต
  京都
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  17:39
  19:54
  โตเกียว
  東京
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  20:12
  21:39
  อุเอดะ
  上田
  สถานี
  温泉口
  21:39
  21:51
 2. 2
  16:55 - 22:10
  5h 15min JPY 14,550 ต่อรถ 4 ครั้ง
  cancel cancel
  อาราชิยามะ (สายฮันคิว)
  嵐山〔阪急線〕
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  16:55
  17:03
  คัตสึระ
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  17:06
  17:12
  คาราซูม่า
  烏丸
  สถานี
  17:12
  17:17
  สิโจ (เกียวโตเทศบาล)
  四条(京都市営)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  17:20
  17:25
  เกียวโต
  京都
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  17:40
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  สึรุกะ
  敦賀
  สถานี
  19:55
  คานาซาวะ
  金沢
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  20:17
  21:58
  อุเอดะ
  上田
  สถานี
  温泉口
  21:58
  22:10
 3. 3
  16:44 - 22:10
  5h 26min JPY 14,290 ต่อรถ 4 ครั้ง
  cancel cancel
  อาราชิยามะ (สายฮันคิว)
  嵐山〔阪急線〕
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  16:44
  16:52
  คัตสึระ
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  17:00
  17:04
  ฮิกาชิมุโก
  東向日
  สถานี
  東口
  17:04
  17:17
  มุโกมาจิ
  向日町
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  17:23
  17:32
  เกียวโต
  京都
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  17:40
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  สึรุกะ
  敦賀
  สถานี
  19:55
  คานาซาวะ
  金沢
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  20:17
  21:58
  อุเอดะ
  上田
  สถานี
  温泉口
  21:58
  22:10
 4. 4
  17:33 - 22:17
  4h 44min JPY 18,600 ต่อรถ 4 ครั้ง
  cancel cancel
  อาราชิยามะ (สายฮันคิว)
  嵐山〔阪急線〕
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  17:33
  17:41
  คัตสึระ
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  17:45
  17:52
  คาราซูม่า
  烏丸
  สถานี
  17:52
  17:57
  สิโจ (เกียวโตเทศบาล)
  四条(京都市営)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  18:00
  18:05
  เกียวโต
  京都
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  18:13
  20:24
  โตเกียว
  東京
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  20:36
  22:05
  อุเอดะ
  上田
  สถานี
  温泉口
  22:05
  22:17
 5. 5
  16:31 - 21:41
  5h 10min JPY 130,080
  cancel cancel
  อาราชิยามะ (สายฮันคิว)
  嵐山〔阪急線〕
  16:31
  21:41
zoom bar parts