เบปปุ (จังหวัดโออิตะ) → GATEAU FESTA HARADA สาขารารัน ฟุจิโอกะ

ออกเดินทางเวลา
05:04 04/20, 2021
cancel
 1. 1
  07:10 - 13:27
  6h 17min JPY 37,280 IC JPY 37,272 ต่อรถ 5 ครั้ง
  cancel cancel
  เบปปุ (จังหวัดโออิตะ)
  別府(大分県)
  สถานี
  東口
  07:10
  07:20
  เบปปุคิตะฮามะ
  別府北浜
  ป้ายรถบัส
  07:20
  08:05
  大分空港(バス)
  ป้ายรถบัส
  08:05
  08:06
  สนามบินโออิตะ
  大分空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  08:40
  10:10
  สนามบินฮาเนดะ
  羽田空港(空路)
  สนามบิน
  10:15
  10:25
  สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
  羽田空港第1・第2ターミナル(京急)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  10:29
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  เคกีวคามาตะ
  京急蒲田
  สถานี
  10:46
  ชินากาว่า
  品川
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  10:51
  11:24
  อาคาบาเนะ
  赤羽
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  11:35
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  โอมิยะ (ไซตามะ)
  大宮(埼玉県)
  สถานี
  12:58
  คุระกาโน่
  倉賀野
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  13:01
  13:05
  คิตะฟุจิโอะกะ
  北藤岡
  สถานี
  13:05
  13:27
 2. 2
  07:10 - 13:27
  6h 17min JPY 37,280 IC JPY 37,272 ต่อรถ 5 ครั้ง
  cancel cancel
  เบปปุ (จังหวัดโออิตะ)
  別府(大分県)
  สถานี
  東口
  07:10
  07:20
  เบปปุคิตะฮามะ
  別府北浜
  ป้ายรถบัส
  07:20
  08:05
  大分空港(バス)
  ป้ายรถบัส
  08:05
  08:06
  สนามบินโออิตะ
  大分空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  08:40
  10:10
  สนามบินฮาเนดะ
  羽田空港(空路)
  สนามบิน
  10:15
  10:25
  สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
  羽田空港第1・第2ターミナル(京急)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  10:29
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  เคกีวคามาตะ
  京急蒲田
  สถานี
  10:46
  ชินากาว่า
  品川
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  11:00
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  โตเกียว
  東京
  สถานี
  11:25
  อาคาบาเนะ
  赤羽
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  11:35
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  โอมิยะ (ไซตามะ)
  大宮(埼玉県)
  สถานี
  12:58
  คุระกาโน่
  倉賀野
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  13:01
  13:05
  คิตะฟุจิโอะกะ
  北藤岡
  สถานี
  13:05
  13:27
 3. 3
  07:10 - 13:33
  6h 23min JPY 37,380 IC JPY 37,372 ต่อรถ 6 ครั้ง
  cancel cancel
  เบปปุ (จังหวัดโออิตะ)
  別府(大分県)
  สถานี
  東口
  07:10
  07:20
  เบปปุคิตะฮามะ
  別府北浜
  ป้ายรถบัส
  07:20
  08:05
  大分空港(バス)
  ป้ายรถบัส
  08:05
  08:06
  สนามบินโออิตะ
  大分空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  08:40
  10:10
  สนามบินฮาเนดะ
  羽田空港(空路)
  สนามบิน
  10:15
  10:25
  สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
  羽田空港第1・第2ターミナル(京急)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  10:29
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  เคกีวคามาตะ
  京急蒲田
  สถานี
  10:46
  ชินากาว่า
  品川
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  10:51
  11:48
  โอมิยะ (ไซตามะ)
  大宮(埼玉県)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  11:51
  12:58
  คุระกาโน่
  倉賀野
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  13:01
  13:10
  กุนมะฟุจิโอะกะ
  群馬藤岡
  สถานี
  13:10
  13:13
  สถานีกุนมะฟุจิโอะกะ
  群馬藤岡駅
  ป้ายรถบัส
  13:15
  13:32
  ระรันฟุจิโอกะ
  ららん藤岡
  ป้ายรถบัส
  13:32
  13:33
 4. 4
  07:10 - 13:33
  6h 23min JPY 37,580 IC JPY 37,572 ต่อรถ 6 ครั้ง
  cancel cancel
  เบปปุ (จังหวัดโออิตะ)
  別府(大分県)
  สถานี
  東口
  07:10
  07:20
  เบปปุคิตะฮามะ
  別府北浜
  ป้ายรถบัส
  07:20
  08:05
  大分空港(バス)
  ป้ายรถบัส
  08:05
  08:06
  สนามบินโออิตะ
  大分空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  08:40
  10:10
  สนามบินฮาเนดะ
  羽田空港(空路)
  สนามบิน
  10:15
  10:25
  สนามบินฮาเนดะได2เทอมินอล(รถโมโนเรล)
  羽田空港第2ターミナル(モノレール)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  10:25
  10:52
  ฮามะมัตสึโจ
  浜松町
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  10:58
  11:48
  โอมิยะ (ไซตามะ)
  大宮(埼玉県)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  11:51
  12:58
  คุระกาโน่
  倉賀野
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  13:01
  13:10
  กุนมะฟุจิโอะกะ
  群馬藤岡
  สถานี
  13:10
  13:13
  สถานีกุนมะฟุจิโอะกะ
  群馬藤岡駅
  ป้ายรถบัส
  13:15
  13:32
  ระรันฟุจิโอกะ
  ららん藤岡
  ป้ายรถบัส
  13:32
  13:33
 5. 5
  05:04 - 18:27
  13h 23min JPY 332,730
  cancel cancel
  เบปปุ (จังหวัดโออิตะ)
  別府(大分県)
  05:04
  18:27
zoom bar parts