สนามบินฟุกุโอกะ → หมู่บ้านกระดาษเอจิเซ็นวาชิ (Echizen Washi Village)

ออกเดินทางเวลา
00:43 03/07, 2021
cancel
 1. 1
  07:05 - 12:23
  5h 18min JPY 32,610 ต่อรถ 2 ครั้ง
  cancel cancel
  สนามบินฟุกุโอกะ
  福岡空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  07:05
  08:15
  สนามบินโอซากะ
  大阪空港[伊丹]
  สนามบิน
  08:20
  08:26
  สนามบินโอซากะ (อิทามิ )
  大阪〔伊丹〕空港
  ป้ายรถบัส
  2番のりば
  08:30
  09:20
  เกียวโตสถานีฮาจิโจกุจิ
  京都駅八条口
  ป้ายรถบัส
  09:20
  09:32
  เกียวโต
  京都
  สถานี
  八条東口
  timetable ตารางเวลา
  09:42
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  สึรุกะ
  敦賀
  สถานี
  10:55
  ทาเกฟุ
  武生
  สถานี
  東口
  10:55
  12:23
 2. 2
  07:05 - 13:33
  6h 28min JPY 31,260 ต่อรถ 4 ครั้ง
  cancel cancel
  สนามบินฟุกุโอกะ
  福岡空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  07:05
  08:15
  สนามบินโอซากะ
  大阪空港[伊丹]
  สนามบิน
  08:20
  08:26
  สนามบินโอซากะ (อิทามิ )
  大阪〔伊丹〕空港
  ป้ายรถบัส
  2番のりば
  08:30
  09:20
  เกียวโตสถานีฮาจิโจกุจิ
  京都駅八条口
  ป้ายรถบัส
  09:20
  09:31
  เกียวโต
  京都
  สถานี
  八条東口
  timetable ตารางเวลา
  09:45
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  ยามาชินะ
  山科
  สถานี
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  โอมิชิโอสึ
  近江塩津
  สถานี
  11:15
  สึรุกะ
  敦賀
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  11:37
  12:08
  ทาเกฟุ
  武生
  สถานี
  西口
  12:08
  12:10
  JRทาเกฟุเอกิมาเอะ
  JR武生駅前
  ป้ายรถบัส
  13:02
  13:31
  วาชิโนซาโตะ(ฟุกุอิ)
  和紙の里(福井県)
  ป้ายรถบัส
  13:31
  13:33
 3. 3
  06:32 - 13:33
  7h 1min JPY 17,830 ต่อรถ 3 ครั้ง
  cancel cancel
  สนามบินฟุกุโอกะ
  福岡空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  06:32
  06:38
  ฮาคาตะ
  博多
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  06:56
  09:38
  ชินโอซากะ
  新大阪
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  10:16
  11:53
  ทาเกฟุ
  武生
  สถานี
  西口
  11:53
  11:55
  JRทาเกฟุเอกิมาเอะ
  JR武生駅前
  ป้ายรถบัส
  13:02
  13:31
  วาชิโนซาโตะ(ฟุกุอิ)
  和紙の里(福井県)
  ป้ายรถบัส
  13:31
  13:33
 4. 4
  06:32 - 13:33
  7h 1min JPY 17,930 ต่อรถ 4 ครั้ง
  cancel cancel
  สนามบินฟุกุโอกะ
  福岡空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  06:32
  06:38
  ฮาคาตะ
  博多
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  06:56
  09:38
  ชินโอซากะ
  新大阪
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  09:58
  11:44
  ไมบาระ
  米原
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  11:56
  12:45
  ทาเกฟุ
  武生
  สถานี
  西口
  12:45
  12:47
  JRทาเกฟุเอกิมาเอะ
  JR武生駅前
  ป้ายรถบัส
  13:02
  13:31
  วาชิโนซาโตะ(ฟุกุอิ)
  和紙の里(福井県)
  ป้ายรถบัส
  13:31
  13:33
 5. 5
  00:43 - 09:51
  9h 8min JPY 252,190
  cancel cancel
  สนามบินฟุกุโอกะ
  福岡空港
  00:43
  09:51
zoom bar parts