โทยามะ → หอดูดาวกุมมะ จังหวัดกุมมะ

ออกเดินทางเวลา
12:19 06/24, 2021
cancel
 1. 1
  12:20 - 18:24
  6h 4min JPY 11,260 ต่อรถ 3 ครั้ง
  cancel cancel
  โทยามะ
  富山
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  12:20
  14:01
  ทาคาซากิ
  高崎
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  14:37
  14:46
  ชินมาเอะบาชิ
  新前橋
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  15:20
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  ชิบุคาวะ
  渋川
  สถานี
  16:02
  นากาโนะเจียว
  中之条
  สถานี
  16:02
  16:04
  สถานีนากาโนะเจียว
  中之条駅
  ป้ายรถบัส
  3番のりば
  16:40
  17:06
  ทาคายามะออนเซ็น
  高山温泉
  ป้ายรถบัส
  17:06
  18:24
 2. 2
  13:20 - 18:27
  5h 7min JPY 11,200 ต่อรถ 3 ครั้ง
  cancel cancel
  โทยามะ
  富山
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  13:20
  15:01
  ทาคาซากิ
  高崎
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  15:28
  15:38
  ชินมาเอะบาชิ
  新前橋
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  15:41
  16:17
  นูมาตะ
  沼田
  สถานี
  16:17
  16:22
  คิทาชิมีซุโจ
  北清水町
  ป้ายรถบัส
  16:36
  17:05
  นาคายามะฮนชุกุ
  中山本宿
  ป้ายรถบัส
  17:05
  18:27
 3. 3
  12:20 - 18:27
  6h 7min JPY 8,010 ต่อรถ 5 ครั้ง
  cancel cancel
  โทยามะ
  富山
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  12:20
  12:59
  เจียวเอ็ตสึเมียวโก
  上越妙高
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  13:35
  13:52
  นาโอะเอ็ตสึ
  直江津
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  13:53
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  มูชิกาวะโอสูงิ
  虫川大杉
  สถานี
  14:39
  มูอิกามาจิ
  六日町
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  14:46
  15:46
  มินะคามิ
  水上
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  15:53
  16:09
  นูมาตะ
  沼田
  สถานี
  16:09
  16:11
  นูมาตะสถานี(กุนมะ)
  沼田駅(群馬県)
  ป้ายรถบัส
  2番のりば
  16:35
  17:05
  นาคายามะฮนชุกุ
  中山本宿
  ป้ายรถบัส
  17:05
  18:27
 4. 4
  12:20 - 18:27
  6h 7min JPY 8,010 ต่อรถ 5 ครั้ง
  cancel cancel
  โทยามะ
  富山
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  12:20
  12:59
  เจียวเอ็ตสึเมียวโก
  上越妙高
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  13:35
  13:52
  นาโอะเอ็ตสึ
  直江津
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  13:53
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  มูชิกาวะโอสูงิ
  虫川大杉
  สถานี
  14:39
  มูอิกามาจิ
  六日町
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  14:46
  15:46
  มินะคามิ
  水上
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  15:53
  16:09
  นูมาตะ
  沼田
  สถานี
  16:09
  16:14
  คิทาชิมีซุโจ
  北清水町
  ป้ายรถบัส
  16:36
  17:05
  นาคายามะฮนชุกุ
  中山本宿
  ป้ายรถบัส
  17:05
  18:27
 5. 5
  12:19 - 16:25
  4h 6min JPY 112,730
  cancel cancel
  โทยามะ
  富山
  12:19
  16:25
zoom bar parts