โทยามะ → คาเมะยามะสวนสาธารณะสนามเทนนิส

ออกเดินทางเวลา
15:58 04/20, 2021
cancel
 1. 1
  17:11 - 23:29
  6h 18min JPY 19,370 ต่อรถ 3 ครั้ง
  cancel cancel
  โทยามะ
  富山
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  17:11
  17:34
  คานาซาวะ
  金沢
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  17:54
  20:09
  เกียวโต
  京都
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  20:23
  22:30
  ชินยามากุจิ
  新山口
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  22:47
  23:10
  ยามากุจิ (จังหวัดยามากุจิ)
  山口(山口県)
  สถานี
  23:10
  23:29
 2. 2
  17:11 - 23:29
  6h 18min JPY 19,260 ต่อรถ 4 ครั้ง
  cancel cancel
  โทยามะ
  富山
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  17:11
  17:34
  คานาซาวะ
  金沢
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  17:48
  19:44
  ไมบาระ
  米原
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  19:53
  20:27
  ชินโอซากะ
  新大阪
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  20:38
  22:30
  ชินยามากุจิ
  新山口
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  22:47
  23:10
  ยามากุจิ (จังหวัดยามากุจิ)
  山口(山口県)
  สถานี
  23:10
  23:29
 3. 3
  16:42 - 23:29
  6h 47min JPY 18,080 ต่อรถ 3 ครั้ง
  cancel cancel
  โทยามะ
  富山
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  16:42
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  คุริคาระ
  倶利伽羅
  สถานี
  17:42
  คานาซาวะ
  金沢
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  17:54
  20:09
  เกียวโต
  京都
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  20:23
  22:30
  ชินยามากุจิ
  新山口
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  22:47
  23:10
  ยามากุจิ (จังหวัดยามากุจิ)
  山口(山口県)
  สถานี
  23:10
  23:29
 4. 4
  16:42 - 23:29
  6h 47min JPY 42,310 ต่อรถ 5 ครั้ง
  cancel cancel
  โทยามะ
  富山
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  16:42
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  คุริคาระ
  倶利伽羅
  สถานี
  17:42
  คานาซาวะ
  金沢
  สถานี
  西口
  17:42
  17:48
  คานาซาวะสถานีนิชิกุจิ
  金沢駅西口
  ป้ายรถบัส
  3番のりば
  18:05
  18:45
  小松空港(バス)
  ป้ายรถบัส
  18:45
  18:49
  สนามบินโคมัตสึ
  小松空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  19:35
  21:10
  สนามบินฟุกุโอกะ
  福岡空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  21:34
  21:40
  ฮาคาตะ
  博多
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  21:51
  22:25
  ชินยามากุจิ
  新山口
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  22:47
  23:10
  ยามากุจิ (จังหวัดยามากุจิ)
  山口(山口県)
  สถานี
  23:10
  23:29
 5. 5
  15:58 - 01:16
  9h 18min JPY 328,520
  cancel cancel
  โทยามะ
  富山
  15:58
  01:16
zoom bar parts