โทยามะ → AKIZU NO GARTEN

ออกเดินทางเวลา
00:40 10/21, 2020
cancel
 1. 1
  06:12 - 12:09
  5h 57min JPY 13,160 ต่อรถ 3 ครั้ง
  cancel cancel
  โทยามะ
  富山
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  06:12
  06:35
  คานาซาวะ
  金沢
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  06:45
  09:18
  ชินโอซากะ
  新大阪
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  09:32
  11:45
  คิอิทานาเบะ
  紀伊田辺
  สถานี
  11:45
  11:48
  สถานีคิอิทานาเบะ
  紀伊田辺駅
  ป้ายรถบัส
  11:55
  12:06
  กะเมียกิซุ
  上秋津
  ป้ายรถบัส
  12:06
  12:09
 2. 2
  05:31 - 12:09
  6h 38min JPY 12,860 ต่อรถ 3 ครั้ง
  cancel cancel
  โทยามะ
  富山
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  05:31
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  คุริคาระ
  倶利伽羅
  สถานี
  06:29
  คานาซาวะ
  金沢
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  06:45
  09:18
  ชินโอซากะ
  新大阪
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  09:32
  11:45
  คิอิทานาเบะ
  紀伊田辺
  สถานี
  11:45
  11:48
  สถานีคิอิทานาเบะ
  紀伊田辺駅
  ป้ายรถบัส
  11:55
  12:06
  กะเมียกิซุ
  上秋津
  ป้ายรถบัส
  12:06
  12:09
 3. 3
  06:15 - 15:04
  8h 49min JPY 11,470 ต่อรถ 5 ครั้ง
  cancel cancel
  โทยามะ
  富山
  สถานี
  正面口
  06:15
  06:20
  สถานีโทยามะ
  富山駅前
  ป้ายรถบัส
  2番のりば
  06:20
  07:25
  สถานีคานาซาวะ
  金沢駅前〔東口〕
  ป้ายรถบัส
  07:25
  07:35
  คานาซาวะ
  金沢
  สถานี
  東口
  timetable ตารางเวลา
  07:48
  09:44
  ไมบาระ
  米原
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  09:50
  11:13
  โอซากะ
  大阪
  สถานี
  11:13
  11:22
  นิชิอูเมดะ
  西梅田
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  11:25
  11:32
  นันบะ (โอซาก้าเมโทร)
  なんば〔Osaka Metro〕
  สถานี
  30番口
  11:32
  11:39
  สถานีรถโดยสารมินาโตมาจิ (OCAT)
  湊町バスターミナル〔OCAT〕
  ป้ายรถบัส
  11:40
  14:37
  ทานาเบะเอกิมาเอะ
  田辺駅前
  ป้ายรถบัส
  14:37
  14:40
  สถานีคิอิทานาเบะ
  紀伊田辺駅
  ป้ายรถบัส
  14:50
  15:01
  กะเมียกิซุ
  上秋津
  ป้ายรถบัส
  15:01
  15:04
 4. 4
  06:05 - 15:04
  8h 59min JPY 11,530 ต่อรถ 2 ครั้ง
  cancel cancel
  โทยามะ
  富山
  สถานี
  正面口
  06:05
  06:10
  สถานีโทยามะ
  富山駅前
  ป้ายรถบัส
  1番のりば
  06:10
  11:39
  ชินโอซากะ(ฮันคิวบัสเทอมินอล)
  新大阪〔阪急バスターミナル〕
  ป้ายรถบัส
  11:39
  11:51
  ชินโอซากะ
  新大阪
  สถานี
  正面口
  timetable ตารางเวลา
  12:15
  14:28
  คิอิทานาเบะ
  紀伊田辺
  สถานี
  14:28
  14:31
  สถานีคิอิทานาเบะ
  紀伊田辺駅
  ป้ายรถบัส
  14:50
  15:01
  กะเมียกิซุ
  上秋津
  ป้ายรถบัส
  15:01
  15:04
 5. 5
  00:40 - 06:39
  5h 59min JPY 205,960
  cancel cancel
  โทยามะ
  富山
  00:40
  06:39
zoom bar parts