Hakone-Yumoto → Tachibana-dera Temple

ออกเดินทางเวลา
07:20 01/25, 2022
cancel
 1. 1
  07:34 - 11:46
  4h 12min JPY 12,990 ต่อรถ 3 ครั้ง
  cancel cancel
  Hakone-Yumoto
  箱根湯本
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  07:34
  07:48
  โอดาวาระ
  小田原
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  08:07
  09:14
  นาโกย่า
  名古屋
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  09:23
  09:57
  เกียวโต
  京都
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  10:10
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  ยามาโตะไซไดจิ
  大和西大寺
  สถานี
  11:03
  คาชิฮาระจินกูมาเอะ
  橿原神宮前
  สถานี
  東口
  11:03
  11:46
 2. 2
  07:34 - 11:58
  4h 24min JPY 11,270 ต่อรถ 4 ครั้ง
  cancel cancel
  Hakone-Yumoto
  箱根湯本
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  07:34
  07:48
  โอดาวาระ
  小田原
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  08:07
  09:14
  นาโกย่า
  名古屋
  สถานี
  広小路口
  09:14
  09:28
  คินเท็ตสึนาโกย่า
  近鉄名古屋
  สถานี
  北口
  timetable ตารางเวลา
  09:30
  11:18
  ยามาโตะยางิ
  大和八木
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  11:21
  11:26
  คาชิฮาระจินกูมาเอะ
  橿原神宮前
  สถานี
  東口
  11:26
  11:31
  คาชิฮาระจินกูมาเอะสถานีทางออกทิศตะวันออก
  橿原神宮前駅東口
  ป้ายรถบัส
  11:36
  11:54
  โอกะฮาชิโมโตะ
  岡橋本
  ป้ายรถบัส
  11:54
  11:58
 3. 3
  07:34 - 12:07
  4h 33min JPY 13,260 ต่อรถ 4 ครั้ง
  cancel cancel
  Hakone-Yumoto
  箱根湯本
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  07:34
  07:48
  โอดาวาระ
  小田原
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  08:07
  10:12
  เกียวโต
  京都
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  10:40
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  ยามาโตะไซไดจิ
  大和西大寺
  สถานี
  11:35
  คาชิฮาระจินกูมาเอะ
  橿原神宮前
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  11:46
  11:49
  อาซุกะ
  飛鳥
  สถานี
  11:49
  11:52
  สถานีอาซุกะ
  飛鳥駅
  ป้ายรถบัส
  11:55
  12:02
  ชูโอศาลาประชาคม(อาซุกะ)
  中央公民館〔明日香〕
  ป้ายรถบัส
  12:02
  12:07
 4. 4
  07:34 - 12:10
  4h 36min JPY 13,300 ต่อรถ 4 ครั้ง
  cancel cancel
  Hakone-Yumoto
  箱根湯本
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  07:34
  07:48
  โอดาวาระ
  小田原
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  08:07
  10:12
  เกียวโต
  京都
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  10:40
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  ยามาโตะไซไดจิ
  大和西大寺
  สถานี
  11:35
  คาชิฮาระจินกูมาเอะ
  橿原神宮前
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  11:46
  11:49
  อาซุกะ
  飛鳥
  สถานี
  11:49
  11:52
  สถานีอาซุกะ
  飛鳥駅
  ป้ายรถบัส
  11:55
  12:07
  คาวาฮาระ(นาระ)
  川原(奈良県)
  ป้ายรถบัส
  12:07
  12:10
 5. 5
  07:20 - 12:49
  5h 29min JPY 153,130
  cancel cancel
  Hakone-Yumoto
  箱根湯本
  07:20
  12:49
zoom bar parts