ฮาโกดาเตะ → หอชมวิวฮามะนาสุ

ออกเดินทางเวลา
10:04 08/04, 2021
cancel
 1. 1
  10:21 - 15:45
  5h 24min JPY 6,400 ต่อรถ 3 ครั้ง
  cancel cancel
  ฮาโกดาเตะ
  函館
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  10:21
  10:43
  ชินฮาโกดาเตะโฮกุโตะ
  新函館北斗
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  10:53
  11:50
  ชินอาโอโมริ
  新青森
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  12:48
  14:38
  ฮิกาชิโนชิโระ
  東能代
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  14:58
  15:03
  โนชิโระ
  能代
  สถานี
  15:03
  15:45
 2. 2
  10:21 - 15:48
  5h 27min JPY 6,560 ต่อรถ 4 ครั้ง
  cancel cancel
  ฮาโกดาเตะ
  函館
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  10:21
  10:43
  ชินฮาโกดาเตะโฮกุโตะ
  新函館北斗
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  10:53
  11:50
  ชินอาโอโมริ
  新青森
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  12:48
  14:38
  ฮิกาชิโนชิโระ
  東能代
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  14:58
  15:03
  โนชิโระ
  能代
  สถานี
  15:03
  15:06
  โนชิโระเอกิมาเอะ
  能代駅前
  ป้ายรถบัส
  15:14
  15:17
  ยานางิมาจิชินโด
  柳町新道
  ป้ายรถบัส
  15:17
  15:48
 3. 3
  10:21 - 16:06
  5h 45min JPY 6,550 ต่อรถ 4 ครั้ง
  cancel cancel
  ฮาโกดาเตะ
  函館
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  10:21
  10:43
  ชินฮาโกดาเตะโฮกุโตะ
  新函館北斗
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  10:53
  11:50
  ชินอาโอโมริ
  新青森
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  12:48
  14:38
  ฮิกาชิโนชิโระ
  東能代
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  14:58
  15:03
  โนชิโระ
  能代
  สถานี
  15:03
  15:06
  โนชิโระเอกิมาเอะ
  能代駅前
  ป้ายรถบัส
  15:17
  15:42
  風の松原前
  ป้ายรถบัส
  15:42
  16:06
 4. 4
  12:02 - 17:08
  5h 6min JPY 10,730 ต่อรถ 4 ครั้ง
  cancel cancel
  ฮาโกดาเตะ
  函館
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  12:02
  12:24
  ชินฮาโกดาเตะโฮกุโตะ
  新函館北斗
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  12:48
  13:50
  ชินอาโอโมริ
  新青森
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  14:08
  14:44
  ฮิโระซากิ
  弘前
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  14:48
  16:19
  ฮิกาชิโนชิโระ
  東能代
  สถานี
  16:19
  16:22
  ฮิกาชิโนชิโระเอกิมาเอะ
  東能代駅前
  ป้ายรถบัส
  16:22
  16:37
  ยานางิมาจิชินโด
  柳町新道
  ป้ายรถบัส
  16:37
  17:08
 5. 5
  10:04 - 17:02
  6h 58min JPY 75,550
  cancel cancel
  ฮาโกดาเตะ
  函館
  10:04
  17:02
zoom bar parts