ฮาโกดาเตะ → สวนออกกำลังกายอเนกประสงค์จังหวัดยามากาตะ

ออกเดินทางเวลา
09:35 06/24, 2021
cancel
 1. 1
  10:21 - 15:45
  5h 24min JPY 19,250 ต่อรถ 3 ครั้ง
  cancel cancel
  ฮาโกดาเตะ
  函館
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  10:21
  10:43
  ชินฮาโกดาเตะโฮกุโตะ
  新函館北斗
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  10:53
  13:29
  เซ็นได
  仙台
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  14:04
  15:10
  อุเซ็นชิโทเสะ
  羽前千歳
  สถานี
  西口
  15:10
  15:15
  ชิโตเสะเอกิมาเอะ(ยามากาตะ)
  千歳駅前(山形県)
  ป้ายรถบัส
  15:21
  15:33
  ริสึเกียวมีนามิ
  陸橋南
  ป้ายรถบัส
  15:33
  15:45
 2. 2
  10:21 - 15:45
  5h 24min JPY 19,540 ต่อรถ 3 ครั้ง
  cancel cancel
  ฮาโกดาเตะ
  函館
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  10:21
  10:43
  ชินฮาโกดาเตะโฮกุโตะ
  新函館北斗
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  10:53
  13:29
  เซ็นได
  仙台
  สถานี
  西口
  13:29
  13:36
  เซ็นไดสถานีนิชิกุจิ(เก่าเซ็นไดโรงแรมมาเอะ)
  仙台駅西口〔旧仙台ホテル前〕
  ป้ายรถบัส
  22番のりば
  13:40
  14:47
  สถานียามากาตะ
  山形駅前
  ป้ายรถบัส
  14:47
  14:51
  สถานียามากาตะ
  山形駅前
  ป้ายรถบัส
  2番のりば
  15:02
  15:33
  ริสึเกียวมีนามิ
  陸橋南
  ป้ายรถบัส
  15:33
  15:45
 3. 3
  10:21 - 15:45
  5h 24min JPY 19,540 ต่อรถ 3 ครั้ง
  cancel cancel
  ฮาโกดาเตะ
  函館
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  10:21
  10:43
  ชินฮาโกดาเตะโฮกุโตะ
  新函館北斗
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  10:53
  13:29
  เซ็นได
  仙台
  สถานี
  西口
  13:29
  13:36
  เซ็นไดสถานีนิชิกุจิ(เก่าเซ็นไดโรงแรมมาเอะ)
  仙台駅西口〔旧仙台ホテル前〕
  ป้ายรถบัส
  22番のりば
  13:40
  14:45
  ยามะโคบิรุ
  山交ビルバスターミナル
  ป้ายรถบัส
  14:45
  14:49
  ยามะโคบิรุ
  山交ビルバスターミナル
  ป้ายรถบัส
  1番のりば
  15:00
  15:33
  ริสึเกียวมีนามิ
  陸橋南
  ป้ายรถบัส
  15:33
  15:45
 4. 4
  12:15 - 17:45
  5h 30min JPY 10,570 ต่อรถ 3 ครั้ง
  cancel cancel
  ฮาโกดาเตะ
  函館
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  12:15
  12:33
  ชินฮาโกดาเตะโฮกุโตะ
  新函館北斗
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  12:48
  15:29
  เซ็นได
  仙台
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  16:00
  17:11
  อุเซ็นชิโทเสะ
  羽前千歳
  สถานี
  西口
  17:11
  17:16
  ชิโตเสะเอกิมาเอะ(ยามากาตะ)
  千歳駅前(山形県)
  ป้ายรถบัส
  17:21
  17:33
  ริสึเกียวมีนามิ
  陸橋南
  ป้ายรถบัส
  17:33
  17:45
 5. 5
  09:35 - 19:08
  9h 33min JPY 160,120
  cancel cancel
  ฮาโกดาเตะ
  函館
  09:35
  19:08
zoom bar parts