ฮาโกดาเตะ → สถานีริมทาง ฮาวาอิ

ออกเดินทางเวลา
11:52 03/06, 2021
cancel
 1. 1
  13:57 - 00:55
  10h 58min JPY 72,970 ต่อรถ 5 ครั้ง
  cancel cancel
  ฮาโกดาเตะ
  函館
  สถานี
  中央口
  13:57
  14:00
  函館駅前(バス)
  ป้ายรถบัส
  11番のりば
  14:00
  14:20
  สนามบินฮาโกดาเตะ(รถบัส)
  函館空港(バス)
  ป้ายรถบัส
  14:20
  14:24
  สนามบินฮาโกดาเตะ
  函館空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  14:55
  16:20
  สนามบินฮาเนดะ
  羽田空港(空路)
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  18:00
  19:10
  สนามบินโอซากะ
  大阪空港[伊丹]
  สนามบิน
  19:15
  19:21
  สนามบินโอซากะ (อิทามิ )
  大阪〔伊丹〕空港
  ป้ายรถบัส
  3番のりば
  19:30
  20:10
  โกเบ ซันโนะมิยะ (รถบัส)
  神戸三宮〔空港連絡バス〕
  ป้ายรถบัส
  20:10
  20:19
  สันโนมิยะ (JR)
  三ノ宮(JR)
  สถานี
  東口
  timetable ตารางเวลา
  20:27
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  คามิโกริ
  上郡
  สถานี
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  ชิซุ
  智頭
  สถานี
  22:43
  ทตโตริ
  鳥取
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  23:03
  23:37
  โทมาริ (จังหวัดทตโตริ)
  泊(鳥取県)
  สถานี
  23:37
  00:55
 2. 2
  13:57 - 00:55
  10h 58min JPY 73,440 ต่อรถ 6 ครั้ง
  cancel cancel
  ฮาโกดาเตะ
  函館
  สถานี
  中央口
  13:57
  14:00
  函館駅前(バス)
  ป้ายรถบัส
  11番のりば
  14:00
  14:20
  สนามบินฮาโกดาเตะ(รถบัส)
  函館空港(バス)
  ป้ายรถบัส
  14:20
  14:24
  สนามบินฮาโกดาเตะ
  函館空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  14:55
  16:20
  สนามบินฮาเนดะ
  羽田空港(空路)
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  18:00
  19:10
  สนามบินโอซากะ
  大阪空港[伊丹]
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  19:33
  19:35
  โฮทารุกะอิเกะ
  蛍池
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  19:39
  19:53
  โอซากาอูเมดะ
  大阪梅田(阪急線)
  สถานี
  19:53
  20:04
  โอซากะ
  大阪
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  20:06
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  คามิโกริ
  上郡
  สถานี
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  ชิซุ
  智頭
  สถานี
  22:43
  ทตโตริ
  鳥取
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  23:03
  23:37
  โทมาริ (จังหวัดทตโตริ)
  泊(鳥取県)
  สถานี
  23:37
  00:55
 3. 3
  13:37 - 00:55
  11h 18min JPY 73,440 ต่อรถ 6 ครั้ง
  cancel cancel
  ฮาโกดาเตะ
  函館
  สถานี
  中央口
  13:37
  13:40
  函館駅前(バス)
  ป้ายรถบัส
  11番のりば
  13:40
  14:00
  สนามบินฮาโกดาเตะ(รถบัส)
  函館空港(バス)
  ป้ายรถบัส
  14:00
  14:04
  สนามบินฮาโกดาเตะ
  函館空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  14:55
  16:20
  สนามบินฮาเนดะ
  羽田空港(空路)
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  18:00
  19:10
  สนามบินโอซากะ
  大阪空港[伊丹]
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  19:33
  19:35
  โฮทารุกะอิเกะ
  蛍池
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  19:39
  19:53
  โอซากาอูเมดะ
  大阪梅田(阪急線)
  สถานี
  19:53
  20:04
  โอซากะ
  大阪
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  20:06
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  คามิโกริ
  上郡
  สถานี
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  ชิซุ
  智頭
  สถานี
  22:43
  ทตโตริ
  鳥取
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  23:03
  23:37
  โทมาริ (จังหวัดทตโตริ)
  泊(鳥取県)
  สถานี
  23:37
  00:55
 4. 4
  14:19 - 09:02
  18h 43min JPY 31,670 ต่อรถ 6 ครั้ง
  cancel cancel
  ฮาโกดาเตะ
  函館
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  14:19
  14:38
  ชินฮาโกดาเตะโฮกุโตะ
  新函館北斗
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  14:48
  15:50
  ชินอาโอโมริ
  新青森
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  15:52
  20:04
  โตเกียว
  東京
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  20:30
  22:09
  นาโกย่า
  名古屋
  สถานี
  太閤通口
  22:09
  22:17
  สถานีนาโกย่า
  名古屋駅〔新幹線口〕
  ป้ายรถบัส
  2番のりば
  22:30
  05:50
  ด้านหน้าสถานีโยนาโกะ
  米子駅前
  ป้ายรถบัส
  05:50
  05:59
  โยนาโกะ
  米子
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  06:58
  07:31
  คุระโยชิ
  倉吉
  สถานี
  南口
  07:31
  07:36
  สถานีคุระโยชิ
  倉吉駅
  ป้ายรถบัส
  4番のりば
  08:12
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  ฮะวาอิออนเซ็น
  はわい温泉
  ป้ายรถบัส
  08:38
  สถาบันสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมมาเอะ
  衛生環境研究所前
  ป้ายรถบัส
  08:38
  09:02
 5. 5
  11:52 - 08:37
  20h 45min JPY 401,840
  cancel cancel
  ฮาโกดาเตะ
  函館
  11:52
  08:37
zoom bar parts