ฮาโกดาเตะ → โอะเปกุดูตโตคุริปปุอิออนมอลล์อิทามิโคยะ

ออกเดินทางเวลา
11:19 11/01, 2020
cancel
 1. 1
  12:17 - 16:06
  3h 49min JPY 44,470 ต่อรถ 3 ครั้ง
  cancel cancel
  ฮาโกดาเตะ
  函館
  สถานี
  中央口
  12:17
  12:20
  函館駅前(バス)
  ป้ายรถบัส
  11番のりば
  12:20
  12:40
  สนามบินฮาโกดาเตะ(รถบัส)
  函館空港(バス)
  ป้ายรถบัส
  12:40
  12:44
  สนามบินฮาโกดาเตะ
  函館空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  13:20
  15:10
  สนามบินโอซากะ
  大阪空港[伊丹]
  สนามบิน
  15:15
  15:20
  โอซากะโคกุไซสนามบิน(ชูโอบล็อกเมือง)
  大阪国際空港〔中央ブロック〕
  ป้ายรถบัส
  7番乗り場
  15:21
  15:37
  ฮันคิวอิทามิ
  阪急伊丹
  ป้ายรถบัส
  9番乗り場
  15:37
  15:40
  ฮันคิวอิทามิ
  阪急伊丹
  ป้ายรถบัส
  3番乗り場
  15:50
  16:03
  อิเกะจิริ(อิทามิ)
  池尻(伊丹市)
  ป้ายรถบัส
  16:03
  16:06
 2. 2
  12:37 - 16:25
  3h 48min JPY 44,470 ต่อรถ 3 ครั้ง
  cancel cancel
  ฮาโกดาเตะ
  函館
  สถานี
  中央口
  12:37
  12:40
  函館駅前(バス)
  ป้ายรถบัส
  11番のりば
  12:40
  13:00
  สนามบินฮาโกดาเตะ(รถบัส)
  函館空港(バス)
  ป้ายรถบัส
  13:00
  13:04
  สนามบินฮาโกดาเตะ
  函館空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  13:45
  15:30
  สนามบินโอซากะ
  大阪空港[伊丹]
  สนามบิน
  15:35
  15:40
  โอซากะโคกุไซสนามบิน(ชูโอบล็อกเมือง)
  大阪国際空港〔中央ブロック〕
  ป้ายรถบัส
  7番乗り場
  15:41
  15:57
  ฮันคิวอิทามิ
  阪急伊丹
  ป้ายรถบัส
  9番乗り場
  15:57
  16:00
  ฮันคิวอิทามิ
  阪急伊丹
  ป้ายรถบัส
  4番乗り場
  16:08
  16:22
  โอฮิบาชิ
  大樋橋
  ป้ายรถบัส
  16:22
  16:25
 3. 3
  12:02 - 16:25
  4h 23min JPY 45,080 ต่อรถ 4 ครั้ง
  cancel cancel
  ฮาโกดาเตะ
  函館
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  12:02
  12:14
  โอนาคายามะ
  大中山
  สถานี
  12:14
  12:20
  โอนาคายามะ(รถบัส)
  大中山(バス)
  ป้ายรถบัส
  12:23
  13:05
  สนามบินฮาโกดาเตะ(รถบัส)
  函館空港(バス)
  ป้ายรถบัส
  2番のりば
  13:05
  13:09
  สนามบินฮาโกดาเตะ
  函館空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  13:45
  15:30
  สนามบินโอซากะ
  大阪空港[伊丹]
  สนามบิน
  15:35
  15:40
  โอซากะโคกุไซสนามบิน(ชูโอบล็อกเมือง)
  大阪国際空港〔中央ブロック〕
  ป้ายรถบัส
  7番乗り場
  15:41
  15:57
  ฮันคิวอิทามิ
  阪急伊丹
  ป้ายรถบัส
  9番乗り場
  15:57
  16:00
  ฮันคิวอิทามิ
  阪急伊丹
  ป้ายรถบัส
  4番乗り場
  16:08
  16:22
  โอฮิบาชิ
  大樋橋
  ป้ายรถบัส
  16:22
  16:25
 4. 4
  11:52 - 16:25
  4h 33min JPY 44,320 ต่อรถ 3 ครั้ง
  cancel cancel
  ฮาโกดาเตะ
  函館
  สถานี
  中央口
  11:52
  11:55
  函館駅前(バス)
  ป้ายรถบัส
  3番乗り場
  11:55
  12:28
  สนามบินฮาโกดาเตะ(รถบัส)
  函館空港(バス)
  ป้ายรถบัส
  12:28
  12:32
  สนามบินฮาโกดาเตะ
  函館空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  13:45
  15:30
  สนามบินโอซากะ
  大阪空港[伊丹]
  สนามบิน
  15:35
  15:40
  โอซากะโคกุไซสนามบิน(ชูโอบล็อกเมือง)
  大阪国際空港〔中央ブロック〕
  ป้ายรถบัส
  7番乗り場
  15:41
  15:57
  ฮันคิวอิทามิ
  阪急伊丹
  ป้ายรถบัส
  9番乗り場
  15:57
  16:00
  ฮันคิวอิทามิ
  阪急伊丹
  ป้ายรถบัส
  4番乗り場
  16:08
  16:22
  โอฮิบาชิ
  大樋橋
  ป้ายรถบัส
  16:22
  16:25
 5. 5
  11:19 - 05:56
  18h 37min JPY 397,730
  cancel cancel
  ฮาโกดาเตะ
  函館
  11:19
  05:56
zoom bar parts